Andrian-Sirojea MIHEI
Member of the mediation committees

No. Recording no. Title Status
1. 281/22-09-1997  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe caile ferate din Romania. Lege 201/2005
2. 508/08-10-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.73/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat. Lege 119/2007