Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2004-2008 (dep.)
initiatives legislatives
commissions de mediation
questions et interpellations
discours
vote
Liens:
www.andrianmihei.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2004-2008 > Chambre des Députés > Andrian-Sirojea Mihei > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Andrian-Sirojea MIHEI
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2004-2008

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 55/19.02.2007 L322/2007 Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Interceptarea Comunicatiilor respinsa
definitiv
2. 56/19.02.2007 L323/2007 Propunere legislativa "Legea securitatii nationale a Romaniei" respinsa
definitiv
3. 57/19.02.2007 L324/2007 Propunere legislativa privind activitatea de informatii, contrainformatii si de protectie respinsa
definitiv
4. 58/19.02.2007   Propunere legislativa privind statutul profesional si de cariera al ofiterilor de informatii procedura legislativa încetata
5. 59/19.02.2007 L325/2007 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii respinsa
definitiv
6. 60/19.02.2007 L326/2007 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe respinsa
definitiv
7. 98/03.03.2008 L800/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
8. 202/25.05.2005 L136/2005 Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania Lege 221/2005
9. 226/08.06.2005 L150/2005 Propunere legislativa privind protectia sociala a femeilor casnice respinsa
definitiv
10. 336/02.05.2007 L105/2007 Propunere legislativa privind infiintarea Biroului Unic pentru depunerea formularelor privind obligatiile declarative ale persoanelor fizice autorizate, persoanelor juridice si ale altor entitati care au calitatea de angajator respinsa
definitiv
11. 338/02.05.2007 L131/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei respinsa
definitiv
12. 339/25.04.2006 L671/2005 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului respinsa
definitiv
13. 350/17.06.2008 L558/2008 Propunere legislativa privind organizarea invatamantului teologic superior de cult islamic procedura legislativa încetata
14. 358/05.09.2005 L121/2005 Proiect de Lege pentru modificarea anexei la Legea fondului funciar nr.18/1991 Lege 358/2005
15. 370/07.05.2007 L150/2007 Propunere legislativa privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate in folosinta unitatilor de cult Lege 239/2007
16. 396/23.05.2007 L507/2007 Propunere legislativa privind schimbarea denumirii orasului Basarabi, judetul Constanta, in "Murfatlar" Lege 370/2007
17. 439/08.05.2006 L255/2006 Propunere legislativa privind infiintarea Universitatii de Medicina si Farmacie Constanta respinsa
definitiv
18. 480/17.05.2006 L352/2006 Propunere legislativa privind facilitarea finantarii societatilor comerciale prin intermediul pietei de capital respinsa
definitiv
19. 510/27.06.2007 L385/2007 Propunere legislativa pentru acordarea unor ajutoare pentru anumite categorii de persoane respinsa
definitiv
20. 524/03.09.2008 L269/2008 Propunere legislativa privind modificarea si completarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.1/1991 si ale Legii nr.169/1997 Lege 261/2008
21. 601/18.09.2007 L392/2007 Propunere legislativa privind repunerea in termen a inlesnirilor la plata a obligatiilor fiscale respinsa
definitiv
22. 609/24.09.2007 L250/2007 Proiect de Lege privind statutul ofiterilor de informatii respins
definitiv
23. 624/12.12.2005 L484/2005 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.42/1997 respinsa
definitiv
24. 625/12.12.2005 L485/2005 Propunere legislativa pentru modificarea OG nr.22/1999 respinsa
definitiv
25. 647/11.09.2006 L421/2006 Proiect de Lege pentru modificarea Legii.nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respins
definitiv
26. 698/18.09.2006 L425/2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente respinsa
definitiv
27. 840/03.12.2007 L624/2007 Propunere legislativa pentru modificarea art.118 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice respinsa
definitiv
28. 893/17.12.2007 L642/2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului respins
definitiv
29. BP1189/23.11.2006 L146/2007 Propunere legislativa privind unele masuri in vederea restructurarii si pregatirii privatizarii Societatii Nationale a Apelor Minerale retrasa
de catre initiator
30. BP232/21.03.2007 L445/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 404/2003 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane" retrasa
de catre initiator

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 4 février 2023, 1:03
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro