Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2004-2008 (dep.)
initiatives legislatives
commissions de mediation
questions et interpellations
discours
vote
Liens:
www.andrianmihei.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2004-2008 > Chambre des Députés > Andrian-Sirojea Mihei > Questions et interpellations Versiunea pentru printare

Andrian-Sirojea MIHEI
Questions et interpellations dans la legislature 2004-2008

 1. Interpellationno.11B/08-02-2005
  Referitor la nerespectarea de către autoritățile administrației publice locale Constanța a publicării în MOf. al județului a propriilor hotărâri și dispoziții cu caracter normativ adoptate sau emise.

 2. Interpellationno.255B/17-05-2005
  Situația incertă a celor doi marinari români, Radu Mazilu și Valerică Dragne, arestați în Nigeria.

 3. Interpellationno.272B/31-05-2005
  Aplicarea neunitară de către Oficiul Național al Registrului Comerțului a dispozițiilor privind înmatricularea societăților cu obiect de activitate cod CAEN 7411 - activități juridice.

 4. Interpellationno.381B/14-09-2005
  Referitor la lipsa răspunsului ministerului (exprimarea punctului de vedere) la două propuneri legislative.

 5. Interpellationno.430B/20-09-2005
  Contractul "dubios" între vechea conducere a Administrației Canalelor Navigabile SA Constanța și SC Deltacons SA Tulcea prin care a adus prejudicii importante companiei și statului român.

 6. Interpellationno.456B/04-10-2005
  Coridorul IV Pan-European.

 7. Interpellationno.457B/04-10-2005
  Reabilitarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța.

 8. Interpellationno.458B/04-10-2005
  Instrumentarea emiterii de instrumente de plată fără disponibil.

 9. Interpellationno.723B/08-11-2005
  Șoseaua de coastă a municipiului Constanța.

 10. Interpellationno.724B/08-11-2005
  Aplicarea codului ISPS (Codul internațional de siguranță la bordul navelor și al facilităților portuare) de către Poliția de frontieră.

 11. Interpellationno.725B/08-11-2005
  Televiziunea MTC SA Constanța.

 12. Interpellationno.978B/20-12-2005
  Munca la negru.

 13. Interpellationno.979B/20-12-2005
  Pilotajul maritim și fluvial în România.

 14. Interpellationno.1036B/07-02-2006
  Proiectul NABUCO.

 15. Interpellationno.1037B/07-02-2006
  Achiziții de nave de patrulare second hand.

 16. Interpellationno.1038B/07-02-2006
  Gripa Aviară - despăgubiri.

 17. Interpellationno.1161B/22-02-2006
  Memoriul domnului Laurențiu Brescan, cetățean român, domiciliat în Constanța.

 18. Interpellationno.1162B/22-02-2006
  Corectitudinea examenului pentru ocuparea funcțiilor de Director sucursale județene pentru Agenția de Plăți și Subvenții pentru Agricultură.

 19. Interpellationno.1163B/22-02-2006
  Strategia de mediu pentru județul Constanța.

 20. Questionno.1152A/01-03-2006
  Modul de reglementare a tarifelor minimale din cadrul serviciilor de pilotaj și remorcaj din porturile românești.

 21. Interpellationno.1242B/07-03-2006
  Efectuarea manevrelor cu remorchere/împingătoare la navele sub pavilion străin de către administrațiile portuare.

 22. Interpellationno.1380B/28-03-2006
  Efectuarea achizițiilor prin "Bursa Română de Mărfuri".

 23. Interpellationno.1381B/28-03-2006
  Efectele gripei aviare asupra turismului de la malul mării.

 24. Interpellationno.1382B/28-03-2006
  Oleoductul Constanța Triste.

 25. Interpellationno.1383B/28-03-2006
  Recalcularea pensiilor.

 26. Interpellationno.1460B/11-04-2006
  Cota de impozitare a dividentelor pentru anul fiscal 2005.

 27. Interpellationno.1461B/11-04-2006
  Strategia de turism estival la malul mării.

 28. Interpellationno.1519B/26-04-2006
  Simularea probei de limba și literatura română a examenului de bacalaureat.

 29. Interpellationno.1651B/23-05-2006
  Tarifele de călătorie CFR pe trenurile pe ruta Constanța-București.

 30. Interpellationno.1652B/23-05-2006
  Ambulanțele din Constanța răspund cu greu la solicitările din județ.

 31. Interpellationno.1753B/06-06-2006
  Modificările aduse contractului colectiv de muncă privind salariul minim.

 32. Interpellationno.1754B/06-06-2006
  Siguranța locului de muncă pentru personalul angajat în industria prelucrătoare a cărnii de pasăre.

 33. Interpellationno.1874B/27-06-2006
  Întrebări legate de invitații la Forumul Mării Negre pentru Dialog și Parteneriat.

 34. Interpellationno.1875B/27-06-2006
  Măsuri pentru combaterea exploatării copiilor prin muncă.

 35. Interpellationno.1876B/27-06-2006
  Strategii și modalități de implementare ale energiilor alternative în zona costieră.

 36. Interpellationno.1877B/27-06-2006
  Măsuri de evitare ca marinarii români să își piardă locurile de muncă pe navele europene.

 37. Interpellationno.2080B/10-10-2006
  Referitor la siguranța turiștilor care vizitează litoralul românesc.

 38. Interpellationno.2170B/24-10-2006
  Referitor la modalitățile în care au fost popularizate și promovate procedurile de înscriere și atestare a produselor tradiționale românești, în special în Dobrogea.

 39. Interpellationno.2171B/24-10-2006
  Referitor la Proiectul de construcție a variantei de ocolire a municipiului Constanța.

 40. Interpellationno.2172B/24-10-2006
  Referitor la prevenirea incidentelor în zone protejate.

 41. Questionno.2079A/25-10-2006
  Situația avizelor de construcție sub cabluri de înaltă tensiune.

 42. Interpellationno.2330B/13-02-2007
  Încheierea de convenții bilaterale referitoare la posibilitatea plății contribuțiilor sociale și în țară de naționalitate a navigatorilor membrii UE.

 43. Interpellationno.2331B/13-02-2007
  Starea deplorabilă a șoselei de intrare în București dinspre Constanța.

 44. Interpellationno.2375B/13-02-2007
  Monitorizarea performanțelor actuale ale pilotajului și măsuri pentru impunerea unui nivel de calitate a serviciilor.

 45. Interpellationno.2435B/27-02-2007
  Interpretarea criteriilor cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri.

 46. Interpellationno.2436B/27-02-2007
  Scutirea de TVA pentru servicii la export, la navele maritime.

 47. Interpellationno.2437B/27-02-2007
  Patru marinari români sunt arestați în Portugalia de peste 1 an.

 48. Interpellationno.2521B/13-03-2007
  Starea plajelor de pe litoralul românesc în extra-sezon.

 49. Interpellationno.2522B/13-03-2007
  Pregătirea primăriilor din jud.Constanța pentru protecția cetățenilor în caz de inundații.

 50. Questionno.2687A/21-03-2007
  Referitor la poziția oficială a ministerului în legătură cu vaccinul împotriva cancerului de col uterin.

 51. Questionno.2688A/21-03-2007
  Referitor la posibilitatea firmelor de a-și deschide puncte de lucru în altă țară.

 52. Questionno.2689A/21-03-2007
  Referitor la includerea copiilor înscriși la grădinițe cu ărogram prelungit în programul "Cornul și laptele".

 53. Interpellationno.2626B/27-03-2007
  Referitor la posibilitatea firmelor de a-și deschide puncte de lucru în altă țară.

 54. Interpellationno.2627B/27-03-2007
  Referitor la includerea copiilor înscriși la grădinițele cu program prelungit în programul "Cornul și laptele".

 55. Interpellationno.2628B/27-03-2007
  Referitor la poziția oficială a ministerului în legătură cu vaccinul împotriva cancerului de col uterin.

 56. Interpellationno.2686B/24-04-2007
  Referitor la neglijența lucrătorilor de pe autostrada Constanța-București.

 57. Interpellationno.2777B/22-05-2007
  Referitor la scadența tarifelor CFR pe ruta București-Constanța.

 58. Interpellationno.2778B/22-05-2007
  Referitor la lipsa de reacție din partea primăriilor din mediul rural la cererile cetățenilor.

 59. Interpellationno.2965B/11-09-2007
  Referitor la sistemele de irigații din Dobrogea.

 60. Interpellationno.2966B/11-09-2007
  Referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către operatorii plajelor litoralului românesc.

 61. Questionno.3515A/19-09-2007
  Centralizare de fonduri alocate jud.Constanța de către Guvern.

 62. Questionno.3520A/19-09-2007
  Siatemele de irigații din Dobrogea.

 63. Questionno.3521A/19-09-2007
  Îndeplinirea obligațiilor contractuale de către operatorii plajelor litoralului românesc.

 64. Interpellationno.3039B/25-09-2007
  Referitor la eficiența cadrului legal actual pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit.

 65. Questionno.3662A/18-10-2007
  Centralizare fonduri alocate jud.Constanța prin legile bugetare anuale.

 66. Interpellationno.3174B/23-10-2007
  Referitor la stimularea producerii și consumului energiei din surse regenerabile.

 67. Interpellationno.3175B/23-10-2007
  Referitor la sistemul de îngrijiri la domiciliu.

 68. Interpellationno.3325B/13-11-2007
  Referitor la lucrările de reamenajare care se efectuează la bazinul din cadrul Palatului Copiilor din Constanța.

 69. Interpellationno.3327B/13-11-2007
  Referitor la stadiul lucrărilor CFR pe ruta București-Constanța.

 70. Questionno.3838A/13-11-2007
  Referitor la stadiul elaborării normelor metodologice conform prevederilor legii 86/2007.

 71. Questionno.4137A/11-02-2008
  Referitor la canalul Sulina.

 72. Interpellationno.3484B/12-02-2008
  Referitor la finalizarea investiției în Judecătoria orașului Băneasa, jud.Constanța.

 73. Interpellationno.3485B/12-02-2008
  Referitor la posibilitatea uni tânăr cu handicap de a absolvi liceul, în condițiile unor limitări ale legilor în vigoare.

 74. Interpellationno.3486B/12-02-2008
  Referitor la urmărirea îndeplinirii obligațiilor legale prevăzute în legea 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 75. Questionno.4181A/12-02-2008
  Referitor la canalul Sulina.

 76. Interpellationno.4322B/07-10-2008
  Stadiul de delimitare a falezelor, plajelor și intabularea acestora.

 77. Interpellationno.4323B/07-10-2008
  Starea tehnică a navelor din dotarea Poliției de Frontieră.

 78. Interpellationno.4324B/07-10-2008
  Aplicarea convenției FAL.

 79. Interpellationno.4325B/07-10-2008
  Referitor la procedura de acordare "liberă practică" navelor care fac escală în porturile românești.

 80. Interpellationno.4326B/07-10-2008
  Referitor la fondurile alocate unităților spitalicești din jud.Constanța.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 29 novembre 2023, 17:40
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro