Activité parlementaire
2012-2016 (sen.)
2008-2012 (sen.)
initiatives legislatives
motions
discours
2004-2008 (sen.)
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2008-2012 > Senat > Ion Toma > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Ion TOMA
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2008-2012

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 14/01.02.2011 L269/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.9 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsa
definitiv
2. 38/15.02.2011 L761/2010 Propunere legislativa pentru recuperarea arieratelor bugetare respinsa
definitiv
3. 78/07.03.2011 L406/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.9 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsa
definitiv
4. 89/23.04.2012 L740/2011 Proiect de Lege privind ridicarea si depozitarea vehiculelor stationate neregulamentar respins
definitiv
5. 91/07.03.2011 L768/2010 Proiect de Lege pentru trecerea din domeniul public al statului si administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane" in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale -Pardina, Maliuc si Crisan, judetul Tulcea, a unor suprafete de teren Lege 212/2011
6. 115/30.03.2010 L343/2010 Propunere legislativa "Legea educatiei nationale" respinsa
definitiv
7. 137/07.04.2010 L675/2009 Proiect de Lege privind stimularea constructiei de locuinte sociale respins
definitiv
8. 198/19.04.2010 L35/2010 Propunere legislativa privind Programul de solidaritate sociala in favoarea pensionarilor cu venituri reduse respinsa
definitiv
9.   L203/22.02.2011 Propunere legislativa privind promovarea inventiilor retrasa
de catre initiator
10. 207/26.04.2011 L55/2011 Propunere legislativa pentru completarea art.13 al Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale respinsa
definitiv
11. 221/02.05.2011 L56/2011 Proiect de Lege pentru modifiarea alin.(1) al art.40 din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respins
definitiv
12. 247/03.05.2010 L19/2010 Propunere legislativa privind unele masuri pentru desfasurarea in conditii de legalitate a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare sau prezidentiale, precum si a referendumului respinsa
definitiv
13. 269/03.05.2010 L34/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare respinsa
definitiv
14. 311/03.09.2012 L187/2012 Propunere legislativa pentru abrogarea lit.c) a art.1 si Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International respinsa
definitiv
15. 369/01.09.2009 L560/2009 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor respinsa
definitiv
16. 401/14.06.2011 L291/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.202/1998, privind organizarea si functionarea Monitorului Oficial al Romaniei, cu modificari si completari, republicata respinsa
definitiv
17. 424/01.09.2010 L225/2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata respins
definitiv
18. 438/20.06.2011 L375/2011 Propunere legislativa pentru modificarea art.21 alin.(3) din Legea privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia nr.213/1998 respinsa
definitiv
19. 439/01.09.2010 L224/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei respinsa
definitiv
20. 453/28.09.2009 L220/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice respins
definitiv
21. 462/28.09.2009 L221/2009 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(6) al art.78 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
22. 474/14.09.2010 L256/2010 Propunere legislativa pentru sustinerea cresterii natalitatii respinsa
definitiv
23. 491/20.09.2010 L749/2010 Propunere legislativa privind finalizarea studiilor pentru absolventii programelor de studii/specializari, neautorizate sau acreditate respinsa
definitiv
24. 500/05.09.2011 L374/2011 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.30 din Legea administratiei publice nr.215/2001, republicata respinsa
definitiv
25. 502/21.09.2010 L321/2010 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.56 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
26. 544/11.10.2011 L377/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare respins
definitiv
27. 559/04.11.2009 L404/2009 Proiect de Lege pentru modificarea anexelor nr.2 si 3 la Legea nr.200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania Lege 222/2010
28. 576/04.11.2009 L265/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal al Romaniei Lege 24/2010
29. 580/04.11.2009 L268/2009 Propunere legislativa privind despagubirea persoanelor ale caror locuinte proprietate personala au fost demolate in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 si au devenit chiriasi in imobilele retrocedate ulterior fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora respinsa
definitiv
30. 584/09.11.2009 L623/2009 Propunere legislativa pentru modificarea art.26 din Legea 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Lege 376/2009
31. 654/14.12.2009 L374/2009 Propunere legislativa privind regimul juridic al patrimoniului sindical din Romania respinsa
definitiv
32. 656/08.11.2010 L196/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, aprobata prin Legea nr.113/2010 respinsa
definitiv
33. 686/16.12.2009 L465/2009 Proiect de Lege privind declararea de utilitate publica a terenurilor situate in Bucuresti, zona "Parcul Tineretului" respins
definitiv
34. 700/16.12.2009 L396/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.147 alin.(9) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
35. 701/16.12.2009 L397/2009 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
36. 707/24.11.2010 L201/2011 Propunere legislativa privind schimbarea denumirii comunei Brazii, judetul Ialomita, in Radulesti respinsa
definitiv
37. 840/13.12.2010 L239/2011 Propunere legislativa pentru modificarea art.11 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 respinsa
definitiv

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 20 juillet 2024, 18:08
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro