Petre STRĂCHINARU
Curriculum Vitae

Date biografice

 • Data și locul nașterii: Născut în Lespezi, județul Iași, la 10 ianuarie 1943;
 • Stare civilă: Căsătorit cu Lucia Străchinaru, născută Costescu, în Iași, la 20 ianuarie 1949; Doi copii: Oana-Malina, născută la 12 august 1968, căsătorită Negrea - ziarist, Alina-Otilia, născută la 21 ianuarie 1970, căsătorită Bujeancă.

Studii și specializări

 • Studii gimnaziale: 1949 - 1956, școala primară și gimnazială în Lespezi, județul Iași;
 • Studii liceale: 1956 - 1960, Liceul Internat “Costache Negruzi” Iași, secția reală;
 • 1960 - 1961, Liceul mixt “C. Burcă” Pașcani, jud. Iași, secția reală;
 • studii universitare: 1961 - 1966, Facultatea de filologie a Universității “Al. I. Cuza” Iași, învățământ superior, cursuri de zi;
 • specializări: Cursuri de management cultural organizate de Rețeaua Europeană a Centrelor de Cultură, în colaborare cu Federația Flamandă a Centrelor de Cultură;
  • martie 1999 - Cracovia (Polonia);
  • iunie 1999 - Bruxelles (Belgia).

Activitate profesională

 • începând cu anul 1990, Centrul de Cultură Arcuș, al Ministerului Culturii și Cultelor, director-muzeograf;
 • dec. 1989 - aprilie 2000, Inspectoratul pentru Cultură al județului Covasna, consilier teritorial;
 • aprilie 1987 - dec. 1989, Comitetul pentru Cultură al județului Covasna, vicepreședinte;
 • mai 1975 - aprilie 1987, Casa de Cultură a Sindicatelor din Sfântu-Gheorghe, județul Covasna, director;
 • sept. 1969 - mai 1975, Școala Generală nr.2 din Bicaz Chei, județul Neamț, profesor de limba și literatura română, director;
 • sept. 1966 - sept. 1969, Școala generală cu limba de predare maghiară din Angheluș, raionul Sfântu-Gheorghe, regiunea Brașov (actualmente, județul Covasna), profesor de limba și literatura română.

Funcții, activități într-un partid politic

 • În 23 decembrie 1989 am fost ales în Consiliul Frontului județean al Salvării Naționale Covasna, în care am activat până la reorganizarea din 1990;
 • Membru al Partidului Democrat din anul 2000;
 • Din 2000, vicepreședinte și purtător de cuvânt al Partidului Democrat - filiala Covasna;
 • Din 2004, membru în Consiliul de Coordonare al Alianței D.A. P.N.L. - P.D., filiala Covasna și purtător de cuvânt;
 • Ales deputat în Parlamentul României pe listele Alianței D.A. P.N.L. - P.D., pentru mandatul 2004 - 2008.

Funcții, activități într-o organizație din administrația publică centrală sau locală

 • 1992 - 1995, 2000 - 2004, am fost consilier în Consiliul județean Covasna și membru într-o serie de comisii de specialiști de pe lângă Consiliul local Sfântu-Gheorghe și Consiliul județean Covasna.

Funcții, activități în alte organizații naționale

 • Sunt membru fondator și membru în conducerea unor asociații și fundații culturale, artistice și științifice (Fundația Națională de Călătorii și expediții - vicepreședinte; Liga cultural-creștină “Andrei Șaguna”, coordonatorul Comisiei culturale; Fundația “Shakespeare Kingdom Hause” - coordonator al Departamentului de documentare; Despărțământul Covasna-Harghita al ASTREI - membru fondator; Asociația de prietenie româno-ungară “Pecs” - membru fondator; Asociația culturală și artistică “Arcuș” - președinte; Fundația de Artă “Baasz) - membru fondator; Asociația “Carpaților Răsăriteni” - coordonatorul Comisiei de Artă Plastică; Fundația “Cuvântul Nou” - membru fondator, “Mișcarea pentru progresul satului românesc” - vicepreședinte-coordonator pentru zona Transilvaniei litică.

Activitate civică

 • Am fost inițiatorul și managerul primei trupe de teatru în limba română cu stagiune permanentă în Sfântu-Gheorghe, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Sfântu-Gheorghe (1984-1988), al cenaclurilor literare și al studiourilor de dans popular din Sfântu-Gheorghe;
 • Am avut o contribuție importantă la înființarea și, în special, la organizarea activității Secției române a Teatrului de Stat din Sfântu-Gheorghe, actualul Teatru “Andrei Mureșanu”;
 • Am avut o contribuție importantă la înființarea Ansamblului folcloric de Stat “Trei Scaune-Haromszek” și o contribuție hotărâtoare la întemeierea și direcționarea activității Ansamblului folcloric profesionist “Ciobănașul” din Întorsura Buzăului;
 • Am întemeiat “Galeria din Grajd” de la Arcuș și coordonez programul expozițional al acesteia;
 • Sunt unul dintre promotorii organizării, după modelul european, al centrelor de rezidență artistică din România.

Activitate publicistică, științifică, în foruri academice

 • Începând cu anul 1975, am avut o bogată activitate publicistică - colaborări și rubrici permanente la publicațiile locale și centrale (cronici muzicale, de teatru, artă plastică și literare, precum și materiale de opinie și atitudine);
 • Am organizat și vernisat numeroase expoziții personale și colective ale artiștilor plastici și fotografi, profesioniști sau amatori, din județul Covasna și din țară;
 • Redactor, consultant și editor al unor cataloage de artă și al unor volume de restituiri literare, de popularizare a valorilor patrimoniale locale, de stimulare a creației tinerilor poeți de limbă română și aparținând minorităților naționale (“Poezii populare” de Dimitrie Cioflec-Sfântu Gheorghe, 1994; “Bestiarium” - antologie de poezie bilingvă, româno-maghiară - Sfântu-Gheorghe, 1997; “Viele File ” - antologie de poezie bilingvă, româno-germană Ed. Arcuș, 2000; “Ideea de Eminescu” - volum omagial de comunicări - Ed.Arcuș, 2000; Catalogul Simpozionului de artă plastică (pictură-sculptură) de la Întorsura Buzăului; Catalogul manifestării internaționale de artă “Trotuar” - edițiile 2000 și 2002, Albumele de artă: “Nagy Lajos” - Ed.Medium, 2003; Petrovits Istvan - Ed.Medium, 2004, ș.a.);
 • Inițiator, redactor și coordonator al colecției de micromonografii ale monumentelor istorice din județul Covasna din cadrul programului “Tradiție și continuitate” - proiectul “Interculturalitate transilvană” (Biserica Adormirea Maicii Domnului - DOBÂRLĂU”, “Unitariul templom - SEPIARKOS-ARCUȘ”, “Biserica Adormirea Maicii Domnului - Târgu Secuiesc”, “Biserica Sfântu-Gheorghe - Întorsura Buzăului”, “Az Albisi reformatus templom - Albiș”, “Biserica Sfântul Nicolae - Brețcu”, “A Kediszentleleki romani Kastolikus templom - Sânzieni”, “Biserica romano-catolică din Valea Crișului”, “Biserica reformată din Reci”, “Catedrala ortodoxă Sfântu.Gheorghe din Sfântu Gheorghe”, “Biserica romano-catolică Sfântul Emeric din Ghelința”);
 • Autor al Albumului - repertoar de artă: “Lucrări de artă monumentală din județul Covasna, realizate în edițiile Simpozioanelor Naționale de Sculptură” Sfântu-Gheorghe, 1998.

Distincții, decorații

 • Distins cu Premiul Special pentru anul 2000 acordat de Forumul Muzical Român pentru organizarea celor 10 ediții ale “Galei Tinerilor Laureați”;
 • În anul 2004 mi s-a conferit Medalia Meritul Cultural Clasa I, categoria F - Promovarea culturii.

Alte activități

 • Inițiator, coordonator sau co-organizator al unor proiecte și programe culturale, artistice sau științifice de importanță națională, dintre care unele au dobândit dimensiuni internaționale (Gala tinerilor laureați - 10 ediții, începând din anul 1990; Atelierul de creație al studenților din Academiile de Teatru - 3 ediții, începând cu 1994; Programul de cercetare sociologică “Dimensiuni ale interculturalității în județul Covasna” - 3 ediții, începând cu anul 1994; Simpozionul Național de Artă Plastică - pictură/sculptură de la Întorsura Buzăului - bienal; ediția I, 1997 și Ed. a II-a, 1999; Atelierul de traducere și interpretare a creației tinerilor poeți - ediția I, 1997 (de limbă română și maghiară) și ediția a II-a, 2000 (de limba română și germană); Programul “stART” pentru lansarea în circuitul național a tinerelor valori artistice - începând cu anul 1997; Seminarul Național “Participarea minorităților naționale la societatea civilă românească” din cadrul Programului “R + 17 + 1” al proiectatului Centru de interculturalitate de la Arcuș: Centrul de documentare Shakespeare, din cadrul programului Fundației “Shakespeare Kingdom House”; Ciclul “Prelegerilor academice de la Arcuș”, realizat în colaborare cu institutele de specialitate ale Academiei Române; Expoziția de vitrină "Trotuar” ediția I, aprilie 2000, Sărbătoarea ouălor roșii de Paște - Brădet, Întorsura Buzăului - 10 ediții, începând cu 1995, Simpozionul de artă în rezidență - Arcuș, începând din 2002, Atelierul de gravură de la Arcuș - 2004 etc.).
13.12.2004