Press releases
Parliamentary activity
2020-present (sen.)
2016-2020 (sen.)
2012-2016 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
 
You are here: Home page > Legislature 2012-2016 > Chamber of Deputies > Cătălin-Daniel Fenechiu > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Cătălin-Daniel FENECHIU
Legislative proposals initiated in legislature 2012-2016

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 35/11.02.2014 L197/2014 Propunere legislativa pentru modificarea art.40 din Legea 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune respinsa
definitiv
2. 37/17.02.2014 L244/2014 Propunere legislativa pentru modificarea art.96 alin.(2) si (3) din Legea educatiei nationale nr.1/2011 respinsa
definitiv
3. 42/29.02.2016 L268/2016 Propunere legislativa pentru modificarea prevederilor art.3, lit.u si art.32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii respinsa
definitiv
4. 43/29.02.2016 L222/2016 Propunere legislativa pentru modificarea Legii Educatiei Nationale nr.1/2011 respinsa
definitiv
5. 44/29.02.2016 L267/2016 Propunere legislativa pentru completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 respinsa
definitiv
6. 48/29.02.2016 L269/2016 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsa
definitiv
7. 52/02.03.2016 L637/2015 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente respinsa
definitiv
8. 61/16.02.2015 L525/2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului respins
definitiv
9. 78/24.02.2014 L625/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adoptiei respinsa
definitiv
10. 80/24.02.2014 L667/2013 Propunere legislativa pentru infiintarea Autoritatii Nationale pentru Certificarea si Calificarea Operatorilor Economici Eligibili respinsa
definitiv
11. 98/22.03.2016 L98/2016 Propunere legislativa pentru modificarea art.188 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii respinsa
definitiv
12. 116/29.03.2016 L69/2016 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice respinsa
definitiv
13. 117/29.03.2016 L97/2016 Propunere legislativa privind realizarea Muzeului Dictaturii Comuniste in imobilul "Casa radio " situat in Bucuresti, str.Stirbei Voda nr.174-176 sect 1 pe ordinea de zi
14. 124/04.04.2016 L72/2016 Propunere legislativa pentru completarea art.140, alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
15. 136/06.04.2016 L100/2016 Propunere legislativa pentru completarea art.574 al Legii nr.135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedura penala pe ordinea de zi
16. 143/20.05.2013 L334/2013 Propunere legislativa pentru modificarea art.40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune respinsa
definitiv
17. 143/02.03.2015 L509/2014 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.571/2003 coroborata cu HG 44/2004 privind Codul Fiscal cu Normele Metodologice de aplicare, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
18. 148/02.03.2015 L526/2014 Propunere legislativa privind infiintarea Fondului Special pentru Jurnalismul de Investigatii respinsa
definitiv
19. 152/11.04.2016 L94/2016 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii respinsa
definitiv
20. 153/11.04.2016 L95/2016 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal pe ordinea de zi
21. 154/11.04.2016 L99/2016 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal pe ordinea de zi
22. 155/01.04.2014 L573/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputatilor si al senatorilor clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23. 168/04.03.2015 L141/2015 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(2) al art.18 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 Lege 153/2015
24. 186/04.03.2015 L564/2014 Proiectul Legii infiintarea, organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Juridice din Romania Lege 139/2015
25. 188/09.03.2015 L417/2015 Propunere legislativa privind exercitarea prin corespondenta a dreptului de vot de catre alegatorii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate la Senat
26. 189/09.03.2015 L418/2015 Propunere legislativa privind organizarea si desfasurarea votului electronic la Senat
27. 194/20.04.2016 L96/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.19 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei respins
definitiv
28. 218/26.04.2016 L101/2016 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civila respinsa
definitiv
29. 219/26.04.2016 L104/2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.14/2003, a partidelor politice respinsa
definitiv
30. 222/28.04.2014 L406/2014 Propunere legislativa pentru modificarea articolului 356, alineatul (3) , din Legea Educatiei Nationale nr.1/2011 respinsa
definitiv
31. 233/03.05.2016 L109/2016 Propunere legislativa privind interzicerea organizatiilor, simbolurilor si faptelor cu caracter comunist si a promovarii cultului persoanelor vinovate de savarsirea unor infractiuni de genocid contra umanitatii si de crime de razboi raport
depus
32. 237/03.05.2016 L114/2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, si a Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsa
definitiv
33. 238/28.04.2014 L106/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate respinsa
definitiv
34. 242/16.03.2015 L623/2014 Propunere legislativa privind metodele de extractie a hidrocarburilor neconventionale pe teritoriul Romaniei retrimis
la comisii
35. 259/02.09.2013 L667/2013 Propunere legislativa pentru infiintarea Autoritatii Nationale pentru Certificarea si Calificarea Operatorilor Economici Eligibili procedura legislativa încetata
36. 261/02.09.2013 L544/2013 Propunere legislativa privind modificarea Legii Educatiei Nationale 1/2011 respinsa
definitiv
37. 262/05.05.2014 L153/2014 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
38. 264/18.03.2015 L217/2015 Propunere legislativa pentru modificarea literei h1 a alin.(2) de la art.9 din Legea privind Statutul alesilor locali nr.393/2004 introdusa prin art. I pct.3 din Legea nr.249/2006 respinsa
definitiv
39. 276/15.06.2016 L108/2016 Propunere legislativa pentru completarea art.348 al Legii nr.286/2009 privind Codul Penal pe ordinea de zi
40. 284/10.06.2014 L89/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European respinsa
definitiv
41. 289/21.06.2016 L110/2016 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochemist, biolog si chemist, infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania respinsa
definitiv
42. 294/17.09.2013 L183/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
43. 295/17.09.2013 L184/2013 Propunere legislativa privind acordarea de ajutor financiar pentru nou nascuti respinsa
definitiv
44. 339/23.06.2014 L271/2014 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate respinsa
definitiv
45. 342/19.09.2016 L356/2016 Propunere legislativa privind completarea art.30 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, actualizata respinsa
definitiv
46. 344/19.09.2016 L357/2016 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
47. 353/14.04.2015 L282/2015 Propunere legislativa privind modificarea art.13 din Legea audiovizualului nr.504/2002 respinsa
definitiv
48. 367/26.09.2016 L28/2017 Propunere legislativa pentru completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsa
definitiv
49. 381/26.09.2016 L318/2016 Propunere legislativa de completare a Ordonantei de urgenta nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
50. 385/26.09.2016 L339/2016 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal respinsa
definitiv
51. 388/21.10.2013 L200/2013 Propunere legislativa pentru modificarea art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata respinsa
definitiv
52. 399/08.09.2014 L343/2014 Proiect de Lege pentru subventionarea revistelor de cultura reprezentative din Romania Lege 136/2015
53. 400/08.09.2014 L221/2014 Propunere legislativa privind instituirea Zilei Nationale pentru Egalitate Salariala respinsa
definitiv
54. 401/08.09.2014 L223/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.87/2001 respinsa
definitiv
55. 405/08.09.2014 L210/2014 Propunere legislativa privind statutul artistului respinsa
definitiv
56. 409/08.09.2014 L326/2014 Propunere legislativa privind instituirea TITLURILOR NATIONALE respinsa
definitiv
57. 418/29.10.2013 L604/2013 Propunere legislativa pentru modificarea art.45, alin.(7) din Legea nr.96/2006 privind statutul deputatilor si al senatorilor, republicata Lege 321/2013
58. 418/16.09.2014 L698/2014 Propunere legislativa pentru modificarea articolului 356, alineatul (3), din Legea Educatiei Nationale nr.1/2011 respinsa
definitiv
59. 421/18.05.2015 L165/2015 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.500/2002 privind finantele publice respinsa
definitiv
60. 446/10.10.2016 L412/2016 Propunere legislativa privind accesul liber la conexiuni publice de internet respinsa
definitiv
61. 451/22.09.2014 L257/2014 Propunere legislativa pentru modificarea OUG 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice respinsa
definitiv
62. 470/15.06.2015 L228/2015 Propunere legislativa privind modificarea alin.(5) al art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata respinsa
definitiv
63. 487/11.11.2013 L383/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate respinsa
definitiv
64. 492/11.11.2013 L465/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.89/1998-Legea apiculturii respinsa
definitiv
65. 500/22.06.2015 L183/2015 Propunere legislativa pentru eliminarea inegalitatilor salariale rezultate in urma aplicarii Legii 118/2010 in cadrul institutiilor bugetare respinsa
definitiv
66. 512/18.11.2013 L437/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.237 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
67. 516/02.12.2014 L270/2014 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, respective a diapozitiilor art.39 din Legea 51/1995 privind profesia de avocat respinsa
definitiv
68. 527/27.11.2013 L371/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii respinsa
definitiv
69. 531/27.11.2013 L382/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale nr.215/2001 si a Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsa
definitiv
70. 531/07.11.2016 L311/2016 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea si combaterea consumului de tutun pe ordinea de zi
71. 555/01.09.2015 L149/2015 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat Lege 25/2017
72. 560/08.12.2014 L338/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor respinsa
definitiv
73. 561/01.09.2015 L229/2015 Propunere legislativa privind modificarea art.11 din Legea Cetateniei Romane nr.21/1991 respinsa
definitiv
74. 574/15.12.2014 L110/2015 Propunere legislativa privind modificarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 Lege 95/2015
75. 583/15.12.2014 L344/2014 Proiect de Lege privind instituirea timbrului cultural la comisii
76. 607/16.12.2013 L374/2013 Propunere legislativa de modificare a Legii 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare Lege 68/2014
77. 614/16.12.2013 L426/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice respinsa
definitiv
78. 615/16.12.2013 L427/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea OUG 195/2002 republicata privind circulatia pe drumurile publice respinsa
definitiv
79. 621/16.12.2013 L464/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
80. 622/16.12.2013 L466/2013 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.21/1992 privind protectia consumatorilor respinsa
definitiv
81. 635/16.12.2013 L392/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea OUG 195/2002 republicata privind circulatia pe drumurile publice respinsa
definitiv
82. 642/16.12.2013 L444/2013 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
83. 643/16.12.2013 L446/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea fortei de munca respinsa
definitiv
84. 714/26.10.2015 L668/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.288/24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare respinsa
definitiv
85. 760/02.11.2015 L163/2016 Propunere legislativa privind unele masuri de descentralizare in domeniul invatamantului preuniversitar respinsa
definitiv
86. 762/02.11.2015 L492/2015 Proiect de Lege privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate Lege 95/2016
87. 846/25.11.2015 L417/2015 Propunere legislativa privind exercitarea prin corespondenta a dreptului de vot de catre alegatorii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate respinsa
definitiv
88. 847/25.11.2015 L418/2015 Propunere legislativa privind organizarea si desfasurarea votului electronic respinsa
definitiv
89. 854/25.11.2015 L600/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate respinsa
definitiv

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 13 june 2024, 16:33
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro