Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
2004-2008 (dep.)
Legături:
www.roasit.ro
www.mirceagrosaru.ro
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2008-2012 > Camera Deputaților > Mircea Grosaru > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Mircea GROSARU
Propuneri legislative initiate în legislatura 2008-2012

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 15/01.02.2012 L580/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată Lege 44/2013
2. 31/15.02.2010 L587/2009 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.211/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2006 privind Inspecția Socială respinsa
definitiv
3. 34/15.02.2011 L712/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
definitiv
4. 35/15.02.2011 L714/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
definitiv
5. 39/15.02.2011 L753/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale respinsa
definitiv
6. 40/15.02.2011 L758/2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
7. 41/15.02.2011 L755/2010 Propunere legislativă privind scutirea de la plata ratelor împrumutului la bancă pentru persoanele sinistrate de pe urma inundațiilor din anul 2010 respinsa
definitiv
8. 42/15.02.2011 L757/2010 Propunere legislativă pentru completarea OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori respinsa
definitiv
9. 43/21.02.2011 L332/2011 Propunere legislativă privind modificarea art.21 alin.(2) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 Lege 299/2011
10. 55/01.03.2010 L630/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 571/2003 privind codul fiscal respinsa
definitiv
11. 61/28.02.2011 L706/2010 Propunere legislativă privind protejarea persoanelor care au cumpărat un imobil dar nu au intrat în posesia lui respinsa
definitiv
12. 92/16.03.2010 L586/2009 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea ordinului asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România respinsa
definitiv
13. 97/07.03.2011 L754/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 95/2006 privind sistemul sanitar respinsa
definitiv
14. 109/29.03.2010 L610/2009 Propunere legislativă privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de rețele de transport și distribuție energie electrică Lege 210/2010
15. 114/04.05.2012 L766/2011 Proiect de Lege privind constituirea de laboratoare agrementate pentru expertizarea și conformitatea produselor respins
definitiv
16. 118/04.05.2012 L775/2011 Proiect de Lege privind administrarea fondului de sănătate de către patronate și sindicate respins
definitiv
17. 119/04.05.2012 L776/2011 Proiect de Lege privind administrarea fondului de pensii de către patronate și sindicate respins
definitiv
18. 120/04.05.2012 L777/2011 Proiect de Lege privind administrarea fondului de șomaj de către patronate și sindicate respins
definitiv
19. 121/04.05.2012 L778/2011 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.40/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii respins
definitiv
20. 122/04.05.2012 L779/2011 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.111 din 8/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor respins
definitiv
21. 123/04.05.2012 L780/2011 Proiect de Lege privind completarea OUG nr.58/2010 - modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale respins
definitiv
22. 133/21.05.2012 L359/2012 Propunere legislativă pentru modificarea art.12 din Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.614/7 iulie 2004 Lege 49/2013
23. 165/04.04.2011 L102/2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(2) din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni Lege 270/2011
24. 191/19.04.2010 L50/2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
25. 226/02.05.2011 L60/2011 Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC Bank înainte de anul 1990 și și-au transferat aceste depozite la BRD -Groupe Société Générale în anul 1991 în vederea achiziționării de autoturisme DACIA Lege 9/2014
26. 228/29.05.2012 L108/2012 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de logoped respinsa
definitiv
27. 238/09.05.2011 L488/2011 Propunere legislativă privind modificarea art.5 alin.(3) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 respinsa
definitiv
28. 245/03.05.2010 L51/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari Lege 175/2010
29. 249/09.05.2011 L169/2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope respinsa
definitiv
30. 270/18.05.2009 L500/2009 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea creșei respinsa
definitiv
31. 274/26.06.2012 L244/2012 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență respinsa
definitiv
32. 278/09.05.2011 L62/2011 Propunere legislativă privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație respinsa
definitiv
33. 283/09.05.2011 L86/2011 Propunere legislativă privind modificarea art.18), art.19) și art.20) din Legea nr.356/2001 din 10/07/2001 respinsa
definitiv
34. 284/09.05.2011 L88/2011 Propunere legislativă privind modificarea art.3 alin.(3) și alin.(4) din Legea nr.356/2001 din 10/07/2001 respinsa
definitiv
35. 286/09.05.2011 L80/2011 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.260 din Legea nr.31/1990 republicată, așa cum a fost modificat prin art.IV din O.U.G. nr.43/2010 respinsa
definitiv
36. 287/09.05.2011 L81/2011 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(8) al art.260 din Legea nr.31/1990 republicată, așa cum a fost modificat prin art.IV din O.U.G. nr.43/2010 respinsa
definitiv
37. 288/09.05.2011 L82/2011 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(12) al art.260 din Legea nr.31/1990 republicată, așa cum a fost modificată prin art.IV din O.U.G. nr.43/2010 respinsa
definitiv
38. 289/09.05.2011 L84/2011 Propunere legislativă de modificare a alin.(2) al art.260 din Legea nr.31/1990 republicată, așa cum a fost modificat prin art.IV din O.U.G. nr.43/2010 respinsa
definitiv
39. 290/09.05.2011 L85/2011 Propunere legislativă de modificare a alin.(1) al art.260) din Legea nr.31/1990 republicată, așa cum a fost modificat prin art.IV, din O.U.G. nr.43/2010 respinsa
definitiv
40. 291/09.05.2011 L90/2011 Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) și (4) ale art.253 din Legea nr.31/1990 republicată respinsa
definitiv
41. 292/09.05.2011 L92/2011 Propunere legislativă pentru completarea art.252 din Legea nr.31/1990 republicată respinsa
definitiv
42. 293/09.05.2011 L94/2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.252 din Legea nr.31/1990 republicată respinsa
definitiv
43. 294/09.05.2011 L103/2011 Propunere legislativă de modificare a articolului 291 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în M.O. al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
44. 295/09.05.2011 L104/2011 Propunere legislativă de modificare a articolului 270² din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în M.O. al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
45. 296/09.05.2011 L105/2011 Propunere legislativă de abrogare a articolului 270¹ din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în M.O. al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
46. 297/09.05.2011 L106/2011 Propunere legislativă de modificare a articolului 260 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în M.O. al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
47. 298/09.05.2011 L107/2011 Propunere legislativă de abrogare a articolului 259 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
48. 299/09.05.2011 L108/2011 Propunere legislativă de completare a articolului 255 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
49. 300/09.05.2011 L109/2011 Propunere legislativă de completare a articolului 255 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
50. 301/09.05.2011 L110/2011 Propunere legislativă de modificare a articolului 255 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
51. 302/09.05.2011 L111/2011 Propunere legislativă de completare a articolului 253 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
52. 303/09.05.2011 L112/2011 Propunere legislativă de completare a articolului 252 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
53. 304/09.05.2011 L113/2011 Propunere legislativă de completare a articolului 252 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
54. 305/09.05.2011 L114/2011 Propunere legislativă de completare a articolului 252 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
55. 306/09.05.2011 L115/2011 Propunere legislativă de modificare a articolului 252 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
56. 307/09.05.2011 L116/2011 Propunere legislativă de modificare a articolului 228 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
57. 308/09.05.2011 L117/2011 Propunere legislativă de completare a articolului 226 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
58. 309/09.05.2011 L118/2011 Propunere legislativă de completare a articolului 224 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
59. 310/09.05.2011 L119/2011 Propunere legislativă de completare a articolului 224 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
60. 311/09.05.2011 L120/2011 Propunere legislativă de completare a articolului 203 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
61. 312/10.05.2010 L100/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic respins
definitiv
62. 312/09.05.2011 L121/2011 Propunere legislativă de completare a articolului 72 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale respinsa
definitiv
63. 313/09.05.2011 L79/2011 Propunere legislativă privind modificarea Secțiunii 3 - Întâmpinarea, Art.201), alin.(1) - Comunicarea întâmpinării din Codul de procedură civilă respinsa
definitiv
64. 314/09.05.2011 L87/2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.129 alin.(5) - Secțiunea 4 - Reprezentarea părților în judecată - Renunțarea la mandat și revocarea mandatului din Codul de procedură civilă respinsa
definitiv
65. 315/09.05.2011 L89/2011 Propunere legislativă privind modificarea Secțiunii 4 - Reprezentarea părților în judecată - Conținutul mandatului Art.86) respinsa
definitiv
66. 316/17.06.2009 L128/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334 din 31 mai 2002 privind bibliotecile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.132 din 11 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
67. 316/09.05.2011 L91/2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.88 alin.(1) - Secțiunea 4 - Reprezentarea părților în judecată - Renunțarea la mandat și revocarea mandatului din Codul de procedură civilă respinsa
definitiv
68. 317/09.05.2011 L93/2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.40 din Codul de procedură civilă a Capitolului I - Judecătorul. Incompatibilitatea respinsa
definitiv
69. 318/09.05.2011 L61/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.48² Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
70. 325/16.05.2011 L615/2011 Propunere legislativă pentru completarea art.121 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
definitiv
71. 337/16.05.2011 L59/2011 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 269/2011
72. 338/16.05.2011 L83/2011 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.138 din Legea nr.169/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței respins
definitiv
73. 339/29.06.2009 L205/2009 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.14 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere pe ordinea de zi
74. 353/24.09.2012 L295/2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.155 din 12 iulie 2010-Legea poliției locale respinsa
definitiv
75. 367/01.09.2009 L561/2009 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.188/2000, privind executorii judecătorești respinsa
definitiv
76. 373/01.09.2009 L223/2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator Lege 370/2009
77. 393/01.10.2012 L193/2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ- teritoriale, destinate sediilor partidelor politice Lege 48/2013
78. 426/01.09.2010 L212/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
79. 430/01.09.2010 L213/2010 Proiect de Lege pentru modificarea pct.12 din Ordonanța Guvernului nr.17/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar respins
definitiv
80. 434/01.09.2010 L214/2010 Proiect de Lege privind serviciul de asistent familial respins
definitiv
81. 434/15.10.2012 L277/2012 Propunere legislativă pentru declararea de rezervație arheologică și bun de utilitate publică de interes național a unor zone din teritoriul localităților Sarmizegetusa, Mintia-Vețel și a Complexului cetăților dacice din Munții Orăștiei-Costești-Cetățuie; Cetățuia Înaltă; Ciocuța; Costești-Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Fețele Alba; Grădiștea Muncelului; Piatra Roșie - județul Hunedoara. respinsa
definitiv
82. 443/06.09.2010 L693/2010 Propunere legislativă privind promovarea practicii unitare și de modificare și completare a Legii nr.304/2004 privind organizarea judecătorească, Codul de Procedură Civilă și Codul de Procedură Penală respinsa
definitiv
83. 448/23.09.2009   Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea instanțelor pentru soluționarea litigiilor de muncă și asigurări sociale retrasa
de catre initiator
84. 454/28.09.2009 L236/2009 Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinație de locuințe, trecute în proprietatea statului respins
definitiv
85. 461/28.09.2009 L272/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
86. 468/14.09.2010 L244/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.44 alin.(5) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată Lege 236/2010
87. 474/14.09.2010 L256/2010 Propunere legislativă pentru susținerea creșterii natalității respinsa
definitiv
88. 475/27.06.2011 L357/2011 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri respinsa
definitiv
89. 476/14.09.2010 L245/2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional respinsa
definitiv
90. 479/14.09.2010 L246/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe respinsa
definitiv
91. 480/27.06.2011 L362/2011 Propunere legislativă privind modificarea art.1) alin.(4) din O.G. nr.9/2004, aprobată prin Legea nr.222/2004 și completarea art.3), alin.(6) respinsa
definitiv
92. 485/27.06.2011 L348/2011 Propunere legislativă privind reglementarea condițiilor de punere pe piață a plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope și derivaților acestora respinsa
definitiv
93. 515/27.09.2010 L191/2011 Propunere legislativă privind pregătirea practică a studenților respinsa
definitiv
94. 550/02.11.2009 L381/2009 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.35 /2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ Lege 29/2010
95. 594/11.11.2009 L454/2009 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență Lege 85/2010
96. 612/14.12.2009 L485/2009 Propunere legislativă privind etichetarea produselor care conțin organisme modificate genetic respinsa
definitiv
97. 612/07.11.2011 L471/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.32), alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.18/1991, republicată privind fondul funciar respinsa
definitiv
98. 623/25.10.2010 L399/2010 Propunere legislativă "Legea Arhivelor" respinsa
definitiv
99. 624/25.10.2010 L401/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic respinsa
definitiv
100. 627/14.12.2009 L380/2009 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații Lege 145/2012
101. 627/25.10.2010 L400/2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.125/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar respinsa
definitiv
102. 628/25.10.2010 L398/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere respinsa
definitiv
103. 684/28.11.2011 L542/2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea OUG nr.86/2006 privind organizarea profesiei de practician în insolvență Lege 222/2012
104. 687/28.11.2011 L565/2011 Propunere legislativă pentru modificarea alin.3 al art.17 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
definitiv
105. 688/28.11.2011 L568/2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.h) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 respinsa
definitiv
106. 689/28.11.2011 L570/2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea OUG nr.86/2006 privind organizarea profesiei de practician în insolvență respinsa
definitiv
107. 693/16.12.2009 L423/2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic respins
definitiv
108. 706/22.11.2010 L529/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
definitiv
109. 720/05.12.2011 L587/2011 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri respins
definitiv
110. 731/05.12.2011 L566/2011 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.17 din Legea farmaciei nr.266/2008 respins
definitiv
111. 735/05.12.2011 L601/2011 Proiect de Lege privind construcția și modernizarea clădirilor destinate unităților de educație timpurie antepreșcolară respins
definitiv
112. 740/05.12.2011 L544/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respins
definitiv
113. 746/05.12.2011 L558/2011 Proiect de Lege privind modificarea Decretului-Lege Nr.61 /1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație respins
definitiv
114. 752/05.12.2011 L571/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.381/2009 privind introducerea concordatului preventiv și a mandatului ad-hoc respins
definitiv
115. 755/05.12.2011 L567/2011 Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia respins
definitiv
116. 765/29.11.2010 L539/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.134 alin.(1) din Legea nr.53/2003 -Codul Muncii respins
definitiv
117. 771/19.12.2011 L670/2011 Proiect de Lege privind instituirea zilei limbii române Lege 53/2013
118. 785/29.11.2010 L581/2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
definitiv
119. 786/29.11.2010 L528/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Hotărârii nr.1.025/2006 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
120. 788/29.11.2010 L580/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
121. 794/29.11.2010 L579/2010 Propunere legislativă privind activitatea de cămătărie Lege 216/2011
122. 797/29.11.2010 L585/2010 Propunere legislativă privind modificarea Art.3), pct.(8), pct.(9) și pct.(13) al Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenței respinsa
definitiv
123. 798/29.11.2010 L586/2010 Propunere legislativă privind modificarea Art.1), alin.(2) pct.e) al Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenței respinsa
definitiv
124. 799/29.11.2010 L587/2010 Propunere legislativă privind modificarea Art.11), lit.c) a Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenței respinsa
definitiv
125. 800/29.11.2010 L588/2010 Propunere legislativă privind modificarea Art.121), alin.(1) al Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenței respinsa
definitiv
126. 801/29.11.2010 L592/2010 Propunere legislativă privind modificarea Art.3), pct.(27) al Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenței respinsa
definitiv
127. 802/29.11.2010 L593/2010 Propunere legislativă privind modificarea Art.19), alin.(2) al Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenței respinsa
definitiv
128. 803/29.11.2010 L594/2010 Propunere legislativă privind modificarea Art.31), alin.(3) al Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenței respinsa
definitiv
129. 807/29.11.2010 L518/2010 Propunere legislativă privind interzicerea cultivării organismelor modificate genetic și etichetarea unor categorii de produse respinsa
definitiv
130. 809/29.11.2010 L578/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.337/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsa
definitiv
131. 811/29.11.2010 L577/2010 Propunere legislativă privind sprijinirea persoanelor care doresc să cumpere o casă nouă respinsa
definitiv
132. 816/29.11.2010 L527/2010 Propunere legislativă pentru modificarea OUG nr.109/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
133. 818/29.11.2010 L591/2010 Propunere legislativă privind modificarea Art.160), alin.(2) din O.U.G. nr.109/2009 de modificare a Legii nr.571/2003, privind Codul fiscal clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
134. 831/29.11.2010 L526/2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.303 din 3 decembrie 2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia respinsa
definitiv
135. 882/21.12.2010 L756/2010 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
136. 883/21.12.2010 L759/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor respinsa
definitiv
137. BP518/25.05.2010 L589/2010 Propunere legislativă privind modificarea Art.252) al Legii nr.31/1990, republicată privind societățile comerciale la Senat
138. BP519/25.05.2010 L590/2010 Propunere legislativă privind modificarea Art.252), alin.(1), al Legii nr.31/1990, republicată privind societățile comerciale la Senat
139. BP168/08.05.2012 L368/2012 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Academiei de Stiințe Juridice din România la Senat

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 3 decembrie 2022, 7:06
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro