Activitate parlamentară
2004-2008 (sen.)
inițiative legislative
comisii de mediere
moțiuni
luări de cuvânt în plen
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2004-2008 > Senatul > Verginia Vedinaș > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Verginia VEDINAȘ
Propuneri legislative initiate în legislatura 2004-2008

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 1/25.01.2007 L203/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Contenciosului Administrativ nr.554/02.12.2004 Lege 262/2007
2. 15/04.02.2008 L564/2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului Lege 35/2008
3. 30/01.02.2006 L662/2005 Proiect de Lege privind recunoașterea Institutului de Științe Administrative Paul Negulescu a calității de instituție care asigură perfecționarea pregătirii profesionale pentru administrația publică respins
definitiv
4. 35/01.02.2006 L688/2005 Propunere legislativă privind construirea de case pentru sinistrați respinsa
definitiv
5. 37/01.02.2006 L561/2005 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.44/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.254 din 16 aprilie 2002 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
definitiv
6. 63/15.02.2006 L656/2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului respinsa
definitiv
7. 65/15.02.2006 L646/2005 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
8. 85/03.03.2008 L729/2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.4 al Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată respins
definitiv
9. 89/22.02.2006 L588/2005 Propunere legislativă privind acordarea unui sprijin financiar pentru schiturile și chiliile românești din Sfântul Munte Athos respinsa
definitiv
10. 101/28.02.2007 L852/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale respinsa
definitiv
11. 115/07.03.2007 L327/2007 Propunere legislativă privind înființarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României Lege 246/2007
12. 134/18.04.2005 L196/2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române și a Legii nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române respinsa
definitiv
13. 144/25.04.2005 L200/2005 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
definitiv
14. 145/25.04.2005 L201/2005 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
definitiv
15. 151/19.03.2007 L952/2006 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia Lege 174/2007
16. 155/08.03.2006 L756/2005 Propunere legislativă privind sprijinirea de către stat a producției de băuturi alcoolice distilate din fructe respinsa
definitiv
17. 159/09.05.2005 L248/2005 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței de urgență nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție respinsa
definitiv
18. 163/08.04.2008 L71/2008 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială Lege 214/2008
19. 176/15.03.2006 L753/2005 Propunere legislativă privind înălțarea unor biserici ortodoxe pentru comunitățile românești aflate în jurul granițelor României respinsa
definitiv
20. 185/16.05.2005 L271/2005 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.215/2001, Legea administrației publice locale respinsa
definitiv
21. 197/23.05.2005 L273/2005 Propunere legislativă privind înlăturarea denumirilor de localități din timpul ocupației străine respinsa
definitiv
22. 198/22.03.2006 L721/2005 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.14/2003, Legea partidelor politice respinsa
definitiv
23. 209/16.04.2008 L878/2007 Proiect de Lege privind declararea terenurilor și clădirilor dezafectate, aparținând Ministerului Apărării, ca fiind de utilitate publică, precum și amenajarea acestora ca clădiri de utilitate publică și spații verzi respins
definitiv
24. 213/06.06.2005 L452/2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a Administrației publice locale respinsa
definitiv
25. 227/08.06.2005 L166/2005 Propunere legislativă privind instituirea pensiei minime pe economie respinsa
definitiv
26. 238/15.06.2005 L272/2005 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.481/2004 privind protecția civilă respinsa
definitiv
27. 241/05.04.2006 L782/2005 Proiect de Lege privind obligativitatea asigurării publicității textelor integrale ale contractelor care privesc bunuri aparținând domeniului public sau privat respins
definitiv
28. 259/22.06.2005 L211/2005 Propunere legislativă privind susținerea familiilor tinere respinsa
definitiv
29. 261/10.04.2006 L763/2005 Propunere legislativă privind construirea de cămine studențești respinsa
definitiv
30. 263/22.06.2005 L512/2005 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.504/2002 a audiovizualului respinsa
definitiv
31. 267/10.04.2006 L86/2006 Propunere legislativă privind controlul medical general asupra stării de sănătate a persoanelor care ocupă funcții publice respinsa
definitiv
32. 271/05.05.2008 L931/2007 Proiect de Lege privind construirea de cămine studențești respins
definitiv
33. 274/27.06.2005 L209/2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică respinsa
definitiv
34. 276/27.06.2005 L215/2005 Propunere legislativă privind alocarea de la bugetul de stat a sumei de 50 de milioane de euro anual pentru reabilitarea și dotarea căminelor culturale din mediul rural respinsa
definitiv
35. 277/10.04.2006 L122/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
definitiv
36. 278/23.04.2007 L154/2007 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern respins
definitiv
37. 286/12.04.2006 L143/2006 Propunere legislativă pentru eradicarea sărăciei respinsa
definitiv
38. 289/12.04.2006 L78/2006 Propunere legislativă pentru completarea articolului 286 din Codul penal respinsa
definitiv
39. 317/18.04.2006 L104/2006 Propunere legislativă de modificare a Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I-a, nr.237/26/08/1994 respinsa
definitiv
40. 328/02.05.2007 L85/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
41. 343/25.04.2006 L754/2005 Propunere legislativă privind unele reguli de protecție în cazul evacuării persoanelor din imobilele restituite în natură foștilor proprietari respinsa
definitiv
42. 343/02.05.2007 L129/2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie1989 respinsa
definitiv
43. 345/12.05.2008 L65/2008 Propunere legislativă privind Statutul persoanelor aparținând minorităților naționale din România respinsa
definitiv
44. 348/25.04.2006 L123/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.14/2003 Legea partidelor politice respinsa
definitiv
45. 362/07.05.2007 L86/2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
46. 365/25.04.2006 L99/2006 Propunere legislativă privind asigurarea temporară a cazării pentru sinistrați în spații aparținând Ministerului Apărării Naționale respinsa
definitiv
47. 367/25.04.2006 L1/2006 Propunere legislativă privind îmbunătățirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național auto respinsa
definitiv
48. 372/25.04.2006 L692/2005 Propunere legislativă de modificare a Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României respinsa
definitiv
49. 374/25.04.2006 L693/2005 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului respinsa
definitiv
50. 378/09.05.2007 L181/2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare respins
definitiv
51. 383/25.04.2006 L681/2005 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului respinsa
definitiv
52. 384/09.05.2007 L162/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.555 din 02.12.2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului 'Petrom' - S.A. București, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.1148 din 06.12.2004 respinsa
definitiv
53. 391/25.04.2006 L161/2006 Propunere legislativă privind amnistierea unor fapte respinsa
definitiv
54. 391/17.06.2008 L862/2007 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 71 al Ordonanței de urgență nr.195 din 22/12/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea 265/2006, Legea protecției mediului cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
55. 398/23.05.2007 L179/2007 Propunere legislativă privind regimul juridic aferent obiectivului de investiții "Palatul Parlamentului" respinsa
definitiv
56. 399/23.05.2007 L223/2007 Propunere legislativă privind sprijinul financiar pentru înălțarea de biserici respinsa
definitiv
57. 405/17.06.2008 L111/2008 Proiect de Lege privind instituirea pensiei de fidelitate pentru cercetătorii științifici din sistemul Academiei Române respins
definitiv
58. 411/02.05.2006 L179/2006 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată în baza Legii nr. 247/2005 respinsa
definitiv
59. 415/28.05.2007 L242/2007 Propunere legislativă privind înălțarea unor biserici ortodoxe și greco-catolice pentru comunitățile românești aflate în jurul granițelor României respinsa
definitiv
60. 464/10.10.2005 L223/2005 Propunere legislativă privind indexarea tuturor pensiilor cu indicele de creștere a prețurilor astfel încât să fie acoperită 100% creșterea prețurilor în perioada 2005-2008 începând cu luna următoare celei în care au crescut prețurile respinsa
definitiv
61. 504/07.11.2005 L788/2005 Propunere legislativă privind eradicarea analfabetismului respinsa
definitiv
62. 507/27.06.2007 L407/2007 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Școlii Lege 289/2007
63. 523/03.09.2008 L287/2008 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administartiv-teritoriale, destinate sediilor editurilor de carte și/sau publicații culturale respinsa
definitiv
64. 528/03.09.2008 L340/2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind Reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
65. 544/23.11.2005 L432/2005 Propunere legislativă privind Programul național de realizare a centurilor rutiere de ocolire a municipiilor reședință de județ respinsa
definitiv
66. 548/14.06.2006 L450/2006 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
67. 550/24.09.2008   Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
68. 551/24.09.2008   Propunere legislativă pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
69. 558/28.11.2005 L423/2005 Propunere legislativă privind Fondul Special al Drumurilor Publice respinsa
definitiv
70. 559/28.11.2005 L417/2005 Propunere legislativă privind eliminarea impozitului pe pensii respinsa
definitiv
71. 560/28.11.2005 L447/2005 Propunere legislativă privind acordarea de ajutoare financiare persoanelor ale căror case și anexe gospodărești au fost inundate, în urma calamităților naturale respinsa
definitiv
72. 561/28.11.2005 L407/2005 Propunere legislativă pentru alocarea de la bugetul de stat a sumei de 200 de milioane de euro anual, pentru reabilitarea școlilor și construcțiilor școlare din mediul rural respinsa
definitiv
73. 562/28.11.2005 L415/2005 Propunere legislativă pentru modernizarea și reabilitarea drumurilor naționale și județene prin contractarea unor credite externe respinsa
definitiv
74. 566/28.11.2005 L416/2005 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnității publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsa
definitiv
75. 568/28.11.2005 L428/2005 Propunere legislativă privind eliminarea corupției în domeniul administrației publice respinsa
definitiv
76. 570/28.11.2005 L409/2005 Propunere legislativă privind Programul de mansardări și supraetajări de locuințe respinsa
definitiv
77. 571/28.11.2005 L419/2005 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 50/1991 respinsa
definitiv
78. 571/10.09.2007 L349/2007 Propunere legislativă pentru modificarea punctului 8 al Articolului unic din Legea nr. 9 din 09.01.2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 30 din 17.01.2007 respinsa
definitiv
79. 571/24.09.2008 L285/2008 Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit la Casa de Economii și Consemnațiuni - C.E.C., depozite pe livrete de economii cu dobândă și câștiguri și obligațiuni CEC cu câștiguri respinsa
definitiv
80. 572/28.11.2005 L420/2005 Propunere legislativă privind Programul Guvernului în cazul unor calamități naturale respinsa
definitiv
81. 573/28.11.2005 L424/2005 Propunere legislativă privind întocmirea planurilor de dezvoltare pe localități în vederea realizării investițiilor în infrastructură respinsa
definitiv
82. 574/28.11.2005 L449/2005 Propunere legislativă privind construirea de parkinguri supraterane în municipii respinsa
definitiv
83. 576/28.11.2005 L437/2005 Propunere legislativă pentru încetarea finanțării de la bugetul statului a reprezentantului special al Guvernului României pe probleme de integrare, cooperare și dezvoltare durabilă respinsa
definitiv
84. 577/28.11.2005 L438/2005 Propunere legislativă pentru extinderea rețelei piețelor de gros respinsa
definitiv
85. 582/28.11.2005 L434/2005 Propunere legislativă privind protecția persoanelor vârstnice respinsa
definitiv
86. 583/28.11.2005 L443/2005 Propunere legislativă privind salarizarea personalului din domeniul învățământului, cercetării, sănătății și funcționarilor publici respinsa
definitiv
87. 587/28.11.2005 L421/2005 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.49/1999 și a Legii nr.88/2004 privind pensiile I.O.V.R. respinsa
definitiv
88. 588/12.09.2007 L379/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici respinsa
definitiv
89. 589/28.11.2005 L435/2005 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.45/2003 privind finanțele publice locale respinsa
definitiv
90. 592/28.11.2005 L406/2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.501/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România respinsa
definitiv
91. 594/08.10.2008   Propunere legislativă privind cooperarea între Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
92. 607/05.12.2005 L474/2005 Proiect de Lege privind unele facilități pentru copiii, elevii și studenții care vizitează muzee respins
definitiv
93. 613/05.12.2005 L471/2005 Propunere legislativă privind sprijinirea construirii de locuințe pentru tineri respinsa
definitiv
94. 614/05.12.2005 L469/2005 Propunere legislativă privind abrogarea procedurii referitoare la cererea de oferte pravăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2001, privind achizițiile publice respinsa
definitiv
95. 615/05.12.2005 L491/2005 Propunere legislativă privind sprijinul financiar pentru înălțarea de biserici respinsa
definitiv
96. 616/05.12.2005 L481/2005 Propunere legislativă privind acordarea de către stat a unui ajutor bănesc pentru producătorii agricoli care au însămânțat terenuri agricole în toamna anului 2004, precum și pentru cei care au înființat culturi agricole în primăvara anului 2005 respinsa
definitiv
97. 617/05.12.2005 L470/2005 Propunere legislativă privind acordarea unor premii cuplurilor care au ajuns la nunta de aur respinsa
definitiv
98. 624/26.09.2007 L807/2007 Propunere legislativă pentru modificarea art. 30 și art. 46 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor respinsa
definitiv
99. 625/26.09.2007 L808/2007 Propunere legislativă pentru completarea art. 30 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
100. 634/12.12.2005 L535/2005 Propunere legislativă privind elaborarea de către Guvern a fișei financiare pentru inițiativele legislative respinsa
definitiv
101. 635/12.12.2005 L533/2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.590/2003 respinsa
definitiv
102. 636/12.12.2005 L540/2005 Propunere legislativă privind realizarea și modernizarea trotuarelor în mediul rural respinsa
definitiv
103. 637/12.12.2005 L529/2005 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
104. 637/02.10.2007 L663/2007 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România Lege 296/2007
105. 641/11.09.2006 L812/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare Lege 480/2006
106. 648/14.12.2005 L531/2005 Propunere legislativă privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării contractării de abonamente la Internet respinsa
definitiv
107. 649/14.12.2005 L532/2005 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare respinsa
definitiv
108. 650/14.12.2005 L548/2005 Propunere legislativă privind modificarea O.G. 80/2001 respinsa
definitiv
109. 651/14.12.2005 L534/2005 Propunere legislativă privind plantarea de pomi fructiferi pe marginea drumurilor naționale, județene și comunale respinsa
definitiv
110. 652/14.12.2005 L530/2005 Propunere legislativă pentru acordarea unor burse de merit pentru stimularea performanței în pregătirea liceală și universitară respinsa
definitiv
111. 656/19.12.2005 L527/2005 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor respinsa
definitiv
112. 657/19.12.2005 L547/2005 Propunere legislativă privind uniformele școlare respinsa
definitiv
113. 658/19.12.2005 L536/2005 Propunere legislativă privind rezolvarea situației terenurilor cu destinații speciale respinsa
definitiv
114. 672/04.11.2008 L342/2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez respins
definitiv
115. 673/04.11.2008 L632/2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România Lege 241/2009
116. 674/21.12.2005 L490/2005 Proiect de Lege privind acordarea unor abonamente gratuite la teatru, opera, operată și filarmonică pentru elevi și studenți respins
definitiv
117. 679/21.12.2005 L584/2005 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare respinsa
definitiv
118. 685/21.12.2005 L560/2005 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.140/2005 privind aprobarea O.U.G. nr.20/2005 pentru modificarea O.U.G. nr.195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineret și săli de sport respinsa
definitiv
119. 686/21.12.2005 L574/2005 Propunere legislativă privind diminuarea riscului de inundații respinsa
definitiv
120. 693/18.09.2006 L506/2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respinsa
definitiv
121. 707/24.10.2007 L842/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 respinsa
definitiv
122. 736/11.10.2006 L517/2006 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor respinsa
definitiv
123. 749/05.11.2007 L482/2007 Propunere legislativă privind constituirea unor sedii pentru Primării respinsa
definitiv
124. 808/28.11.2007 L611/2007 Propunere legislativă privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale lucrătorilor din industria minieră respinsa
definitiv
125. 844/03.12.2007 L633/2007 Propunere legislativă privind Statutul Controlorului Civil de Trafic Aerian din România respinsa
definitiv
126. 904/22.11.2006 L878/2006 Propunere legislativă pentru alegerea reprezentanților României în Parlamentul European Lege 33/2007
127. 914/19.12.2007 L459/2007 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respins
definitiv
128. 938/11.12.2006 L159/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
129. BP807/30.09.2008 B519/13.10.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.213 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății la Senat
130.   BP227/05.05.2005 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia retrasa
de catre initiator
131.   BP737/10.11.2005 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale înregistrata
132.   BP763/17.11.2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.562/2004, privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu locuințele de serviciu pe care acestea le au în administrare retrasa
de catre initiator
133.   BP199/03.04.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii partidelor politice înregistrata

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 23 iunie 2024, 7:21
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro