Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2004-2008 > Camera Deputaților > Ion Dumitru > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Ion DUMITRU
Propuneri legislative initiate în legislatura 2004-2008

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 64/25.02.2008 L793/2007 Propunere legislativă pentru completarea art.18 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului respinsa
definitiv
2. 85/22.02.2006 L683/2005 Propunere legislativă "Legea pâinii" respinsa
definitiv
3. 102/03.03.2008 L870/2007 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.82/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor respinsa
definitiv
4. 137/20.04.2005 L92/2005 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Ordonanța Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național Lege 183/2005
5.   L160/02.02.2006 Propunere legislativă privind transmiterea unui teren proprietate publică a statului din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Universitatea Transilvania, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere - Brașov retrasa
de catre initiator
6. 200/02.04.2007 L981/2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura respinsa
definitiv
7. 248/20.06.2005 L182/2005 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.31/2000 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice respinsa
definitiv
8. 334/25.04.2006 L184/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2001 privind exploatațiile agricole Lege 320/2006
9. 335/25.04.2006 L163/2006 Propunere legislativă privind completarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 Lege 342/2006
10. 337/25.04.2006 L3/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 respinsa
definitiv
11. 384/17.06.2008 L209/2008 Proiect de Lege privind măsuri de diminuare a arieratelor persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari respins
definitiv
12. 395/17.06.2008 L140/2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale respinsa
definitiv
13. 396/17.06.2008 L193/2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (actualizată) respinsa
definitiv
14. 399/17.06.2008 L227/2008 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) și (2) ale art.15 din Legea cooperației agricole nr.566/2004 respinsa
definitiv
15. 453/04.06.2007 L265/2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.9 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsa
definitiv
16. 493/03.09.2008 L296/2008 Proiect de Lege pentru modificarea Legii creditului agricol pentru producție nr.150/2003 respins
definitiv
17. 494/03.09.2008 L325/2008 Proiect de Lege privind creșterea producției de cereale prin subvenționarea seminței certificate de grâu și porumb respins
definitiv
18. 565/26.06.2006 L332/2006 Proiect de Lege pentru completarea Legii apiculturii nr.89/1998 Lege 390/2006
19. 578/28.11.2005 L418/2005 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție respinsa
definitiv
20. 607/03.07.2006 L392/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
21. 608/03.07.2006 L436/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
22. 625/04.09.2006 L390/2006 Propunere legislativă privind acordarea în anul 2006 a unui sparijin direct al statului de 300 lei(RON)/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv respinsa
definitiv
23. 626/04.09.2006 L391/2006 Propunere legislativă pentru sprijinirea producătorilor agricoli în vederea achiziționării de motorină în anul 2006, cu finanțare de la bugetul de stat respinsa
definitiv
24. 645/04.11.2008   Propunere legislativă privind înființarea comunei SCHEIU, prin reorganizarea comunei LUDEȘTI, județul Dâmbovița clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
25. 665/08.10.2007 L585/2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 și art.3 din Titlul XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsa
definitiv
26. 675/04.11.2008 L427/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
definitiv
27. 689/18.09.2006 L541/2006 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.490/2002 Lege 424/2006
28. 702/22.10.2007 L810/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 Lege 2/2008
29. 797/01.11.2006 L572/2006 Propunere legislativă pentru abrogarea lit.b) a alin.(1) al art.92 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
30. 802/28.11.2007 L604/2007 Proiectul Legii Codului Silvic Lege 46/2008
31. 804/28.11.2007 L601/2007 Propunere legislativă pentru modificarea lit. a) a alin. (1) al art.73 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor respinsa
definitiv
32. BP29/06.02.2007 L297/2007 Propunere legislativă Codul Silvic la Senat
33. BP316/15.04.2008 L428/2008 Propunere legislativă pentru completarea art.9 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar la Senat
34. BP691/09.09.2008 B432/11.09.2008 Propunere legislativă privind abrogarea alin.(3), (4), (7), (8) și (9) ale art.31 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 la Senat
35. BP743/18.09.2008 B477/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.46/2008 Codul silvic la Senat
36. BP870/08.10.2008 B567/05.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultura la Senat
37.   BP414/08.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal retrasa
de catre Senat

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 16 aprilie 2024, 18:22
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro