APJOK Norbert
Legislative proposals initiated in legislature 2020-present

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 48/19.02.2024 L711/2023 Proiect de Lege pentru completarea art.43 din Ordonanta Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
2. 183/18.03.2024 L79/2024 Propunere legislativa pentru completarea art.671 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 la comisii
3. 496/12.09.2023 L303/2023 Propunere legislativa privind masurile compensatorii ale fondului de salarii in cazul instituirii de sarbatori legale in care nu se lucreaza la comisii
4. BP864/29.11.2023   Proiect de Hotarare privind modificarea Regulamentului Camerei Deputatilor raport
depus