Curriculum Vitæ
Communiques de presse
Activité parlementaire
2012-2016 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
Liens:
www.floringheorghe.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2012-2016 > Chambre des Députés > Florin Gheorghe > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Florin GHEORGHE
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2012-2016

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 6/03.02.2016 L649/2015 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul si acvacultura Lege 114/2016
2. 12/03.02.2015 L114/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 a Educatiei Nationale respinsa
definitiv
3. 13/03.02.2015 L125/2015 Propunere legislativa pentru stimularea elitelor cercetarii stiintifice respinsa
definitiv
4. 15/10.02.2014 L243/2014 Propunere legislativa pentru completarea articolului 58 din Legea nr.1 din 5 ianuarie 2011 a Educatiei Nationale respinsa
definitiv
5. 23/10.02.2014 L566/2013 Propunere legislativa pentru infiintarea ghiseului unic pentru inmatricularea autovehiculelor respinsa
definitiv
6. 25/10.02.2014 L571/2013 Propunere legislativa privind economia sociala respinsa
definitiv
7. 26/17.02.2016 L626/2015 Proiect de Lege privind impozitul specific unor activitati Lege 170/2016
8. 31/01.02.2017 L354/2016 Proiect de Lege privind abrogarea art.23 lit.a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale respins
definitiv
9. 32/01.02.2017 L355/2016 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice pe ordinea de zi
10. 33/01.02.2017 L359/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.17 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
11. 34/01.02.2017 L283/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii 75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice respins
definitiv
12. 36/17.02.2016 L650/2015 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca respinsa
definitiv
13. 45/17.02.2014 L665/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si ale art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
14. 51/29.02.2016 L648/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.684 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
15. 62/16.02.2015 L542/2014 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice respinsa
definitiv
16. 74/24.02.2014 L580/2013 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor respins
definitiv
17. 79/24.02.2014 L647/2013 Propunere legislativa pentru modificarea art.83 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
18. 82/24.02.2014 L723/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate respinsa
definitiv
19. 88/21.03.2016 L625/2015 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
20. 95/01.02.2017 L531/2016 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice respins
definitiv
21. 98/01.02.2017 L534/2016 Proiect de Lege privind raspunderea dirigintilor de santier si a comisiilor de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora respins
definitiv
22. 130/25.03.2014 L694/2013 Propunere legislativa privind modificarea LEGII nr.571 din 22 decembrie 2003, Codul Fiscal respinsa
definitiv
23. 131/06.04.2016 L647/2015 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii Lege 163/2016
24. 142/02.03.2015 L508/2014 Propunere legislativa pentru abrogarea Legii nr.82 din 13 iunie 2012 privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice destinate publicului, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.506/3004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, publicata in Monitorul Oficial nr.406/18 iunie 2012, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
25. 144/31.03.2014 L668/2013 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate Lege 154/2017
26. 164/13.04.2016 L48/2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.25 al Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 Lege 347/2018
27. 172/07.04.2014 L705/2013 Propunere legislativa privind unele masuri de stimulare a invatamantului profesional, universitar si a cercetarii stiintifice pe ordinea de zi
28. 188/20.04.2016 L146/2016 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii 171/2010 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice respins
definitiv
29. 193/20.04.2016 L680/2015 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.202 / 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei Lege 195/2016
30. 201/14.04.2014 L56/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
31. 201/20.04.2016 L116/2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule respinsa
definitiv
32. 214/22.04.2014 L37/2014 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii respinsa
definitiv
33. 236/28.04.2014 L75/2014 Propunere legislativa pentru completarea art.49 din Legea nr.230/2007- Legea privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari respinsa
definitiv
34. 237/28.04.2014 L85/2014 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.69 din 28 aprilie 2000 a educatiei fizice si sportului respinsa
definitiv
35. 248/02.09.2013 L542/2013 Propunere legislativa privind protectia intreprinzatorului din Romania respinsa
definitiv
36. 285/10.06.2014 L90/2014 Propunere legislativa privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului si administrarea autoritatii publice centrale in proprietatea privata a autoritatilor administratiei publice locale respinsa
definitiv
37. 291/21.06.2016 L227/2016 Propunere legislativa pentru completarea art.5 din Legea nr.70 din 2 aprilie 2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata respinsa
definitiv
38. 292/23.03.2015 L34/2015 Propunere legislativa privind stabilirea redeventelor petroliere si miniere din Romania si utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor respinsa
definitiv
39. 293/23.03.2015 L37/2015 Propunere legislativa privind timbrul de mediu pentru autovehicule respinsa
definitiv
40. 297/10.06.2014 L83/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Guvern nr.20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente respinsa
definitiv
41. 299/10.06.2014 L46/2014 Propunere legislativa privind amanarea la plata a obligatiilor fiscale datorate de operatorii economici care nu incaseaza creantele la termenul de scadenta de la institutiile publice respinsa
definitiv
42. 308/10.06.2014 L92/2014 Propunere legislativa pentru infiintarea Muzeului National de Arta "Constantin Brancusi" Lege 199/2015
43. 319/05.09.2016 B492/27.09.2016 Propunere legislativa privind sprijinirea construirii de locuinte pentru tineri procedura legislativa încetata
44. 322/30.03.2015 L38/2015 Propunere legislativa pentru stimularea formarii profesionale pe langa intreprinderile private respinsa
definitiv
45. 331/30.09.2013 L234/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.8 din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate respinsa
definitiv
46. 340/19.09.2016 L212/2016 Propunere legislativa pentru modificarea si complearea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
47. 341/07.04.2015 L56/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor natural nr.123/2012 respinsa
definitiv
48. 348/07.04.2015 L35/2015 Propunere legislativa pentru stimularea investitiilor straine directe in Romania respinsa
definitiv
49. 349/07.04.2015 L64/2015 Propunere legislativa pentru modificarea art.10 pct.25 din Legea nr.152/1998, republicata, privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, astfel cum a fost modificata prin O.G.nr.6/2014 respinsa
definitiv
50. 355/20.09.2016 L186/2016 Proiect de Lege privind Statutul personalului profesionist operativ de interventie din cadrul serviciilor de ambulanta judetene si al Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov Lege 5/2021
51. 359/07.10.2013 L263/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
52. 361/20.09.2016 L225/2016 Propunere legislativa pentru taxarea poluarii produsa de autovehiculele utilizate in Romania respinsa
definitiv
53. 368/27.04.2015 L36/2015 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.21 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii Lege 20/2016
54. 372/26.09.2016 L317/2016 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.226/2011 privind reparatiile morale si material pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961 respins
definitiv
55. 383/02.09.2014 L256/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.260 din 4 noiembrie 2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor la comisii
56. 397/06.05.2015 L45/2015 Proiect de Lege pentru completarea Legii 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale respins
definitiv
57. 398/08.09.2014 L216/2014 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
58. 400/03.10.2016 L226/2016 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii apelor nr.107/1996 pe ordinea de zi
59. 423/18.05.2015 L169/2015 Propunere legislativa pentru completarea art.53 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale respinsa
definitiv
60. 424/16.09.2014 L282/2014 Propunere legislativa privind stabilirea unor masuri pentru buna desfasurare a alegerilor si a referendumului din Romania respinsa
definitiv
61. 424/18.05.2015 L170/2015 Propunere legislativa pentru cresterea transparentei in utilizarea finantelor publice respinsa
definitiv
62. 428/04.11.2013 L249/2013 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Nationale pentru Adoptie Lege 21/2014
63. 446/11.11.2013 L120/2014 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale respinsa
definitiv
64. 450/22.09.2014 L254/2014 Propunere legislativa pentru completarea alin.(1) si (2) ale art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat respinsa
definitiv
65. 457/15.06.2015 L223/2015 Proiect de Lege privind realizarea unor venituri suplimentare de catre unitatile medicale publice respins
definitiv
66. 466/11.11.2013 L266/2013 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de Guvern nr.99/29.08.2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata respinsa
definitiv
67. 467/11.11.2013 L267/2013 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de razboi precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata respinsa
definitiv
68. 470/11.11.2013 L262/2013 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de Guvern nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata respinsa
definitiv
69. 471/11.11.2013 L264/2013 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutie romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 respinsa
definitiv
70. 472/11.11.2013 L265/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii farmaciei nr.266/2008, republicata respinsa
definitiv
71. 473/11.11.2013 L268/2013 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de Guvern nr.2/12.07.2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
72. 488/17.06.2015 L171/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale respinsa
definitiv
73. 489/08.10.2014 L255/2014 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii respinsa
definitiv
74. 490/11.11.2013 L422/2013 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii respinsa
definitiv
75. 492/22.06.2015 L516/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsa
definitiv
76. 497/22.06.2015 L242/2015 Propunere legislativa pentru modificarea articolului 8 din Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope respinsa
definitiv
77. 498/22.06.2015 L243/2015 Propunere legislativa pentru completarea Legii organizarii si functionarii statisticii oficiale in Romania nr.226/2009 respinsa
definitiv
78. 503/22.06.2015 L231/2015 Propunere legislativa privind asociatiile de elevi respinsa
definitiv
79. 504/22.06.2015 L262/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice respinsa
definitiv
80. 505/24.06.2015 L550/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii Educatiei Nationale nr.1 din 5 ianuarie 2011 respinsa
definitiv
81. 517/07.11.2016 L323/2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii 286/2009 privind Codul Penal pe ordinea de zi
82. 518/27.11.2013 L451/2013 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 14 noiembrie ca Ziua Dobrogei Lege 230/2015
83. 522/07.11.2016 L361/2016 Propunere legislativa privind activitatea de recuperare debite respinsa
definitiv
84. 525/27.11.2013 L443/2013 Proiect de Lege privind declararea zilei de 11 octombrie - Ziua Scolii Ardelene Lege 93/2014
85. 528/07.11.2016 L284/2016 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 21 martie - Ziua Olteniei Lege 65/2017
86. 541/07.11.2016   Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
87. 554/02.12.2013 L343/2013 Propunere legislativa pentru completarea Legii 571/2003, Codul Fiscal respinsa
definitiv
88. 564/02.12.2013 L467/2013 Propunere legislativa privind clarificarea Statutului Pietei RASDAQ si al Pietei Valorilor Mobiliare Necotate respinsa
definitiv
89. 568/09.12.2013 L177/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 privind Legea Educatiei Nationale respinsa
definitiv
90. 576/09.09.2015 L320/2015 Propunere legislativa pentru modificarea art.1122 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.927 din 23 decembrie 2003 respinsa
definitiv
91. 585/16.12.2013 L442/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii respinsa
definitiv
92. 591/21.09.2015 L636/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.215/2001 a admnistratiei publice locale respinsa
definitiv
93. 592/21.09.2015 L644/2015 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Competitivitate respinsa
definitiv
94. 600/23.09.2015 L635/2015 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.9 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supreveghere Financiara respinsa
definitiv
95. 613/16.12.2013 L417/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei respinsa
definitiv
96. 620/16.12.2013 L461/2013 Propunere legislativa pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificata si completata respinsa
definitiv
97. 623/28.09.2015 L321/2015 Propunere legislativa pentru modificarea articolului 351 din Legea politiei locale nr.155/2010, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.339 din 8 mai 2014 respinsa
definitiv
98. 640/16.12.2013 L423/2013 Propunere legislativa privind modificarea LEGII nr.53 din 24 ianuarie 2003, Codul Muncii respinsa
definitiv
99. 648/12.10.2015 L248/2015 Proiect de Lege privind primul loc de munca respins
definitiv
100. 653/17.12.2013 L181/2014 Propunere legislativa pentru modificarea Legii 393 din 2004 privind Statutul alesilor locali, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.912 din 7 octombrie 2004 respinsa
definitiv
101. 654/17.12.2013 L180/2014 Propunere legislativa pentru modificarea Legii 215 din 2001 a administratiei publice locale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007 respinsa
definitiv
102. 668/23.12.2013 L612/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.194/7 noiembrie 2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive respinsa
definitiv
103. 731/26.10.2015 L312/2015 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca respinsa
definitiv
104. 734/26.10.2015 L413/2015 Propunere legislativa pentru completarea alin.(1), art.88 din Legea nr.53/2003, Codul muncii, republicata respinsa
definitiv
105. 743/28.10.2015 L450/2015 Proiect de Lege privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite Lege 77/2016
106. 744/28.10.2015 L423/2015 Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanta de urgenta nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata Lege 209/2016
107. 763/02.11.2015 L426/2015 Propunere legislativa pentru modificarea Art.12, alin.(1) din Legea Farmaciei nr.266/2008, republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.85 din 02 februarie 2015 pe ordinea de zi
108. 769/02.11.2015 L434/2015 Propunere legislativa pentru completarea art.32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului respinsa
definitiv
109. 801/09.11.2015 L433/2015 Proiect de Lege privind dezvoltarea finantarilor participative (crowdfunding) respins
definitiv
110. 834/25.11.2015 L444/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare respinsa
definitiv
111. BP483/02.09.2016 B440/06.09.2016 Propunere legislativa privind reciclarea ambalajelor la Senat
112. BP485/02.09.2016 B441/06.09.2016 Propunere legislativa pentru completarea art.3 din Legea nr.115 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali la Senat
113. BP486/02.09.2016 B442/06.09.2016 Propunere legislativa pentru completarea art.5 din Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului la Senat
114. BP487/02.09.2016 B443/06.09.2016 Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Stadionul "Farul" din Constanta, in domeniul public al Municipiului Constanta la Senat
115. BP528/15.09.2016 B467/20.09.2016 Propunere legislativa privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Complex "Badea Cartan" din Constanta, in domeniul public al Municipiului Constanta la Senat
116. BP616/03.10.2016 B519/05.10.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor la Senat
117. BP646/06.10.2016 B541/11.10.2016 Propunere legislativa pentru completarea art.14 din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societatile comerciale la Senat
118. BP664/11.10.2016 B558/18.10.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale la Senat
119. BP696/18.10.2016 B569/25.10.2016 Propunere legislativa pentru modificarea punctului B al Anexei nr.3 din Ordonanta nr.80/2001 privind sabilirea unor normative de cheltuieli pentru administratiei publice si institutiile publice la Senat
120. BP781/07.11.2016   Propunere legislativa pentru completarea art.12 din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
121.   BP524/06.10.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.23/2009 privind infiintarea Fondului Roman de Contragarantare retrasa
de catre Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 20 avril 2024, 6:34
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro