Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Activitate parlamentară
2012-2016 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
Legături:
www.floringheorghe.ro
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2012-2016 > Camera Deputaților > Florin Gheorghe > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Florin GHEORGHE
Propuneri legislative initiate în legislatura 2012-2016

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 6/03.02.2016 L649/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura Lege 114/2016
2. 12/03.02.2015 L114/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a Educației Naționale respinsa
definitiv
3. 13/03.02.2015 L125/2015 Propunere legislativă pentru stimularea elitelor cercetării științifice respinsa
definitiv
4. 15/10.02.2014 L243/2014 Propunere legislativă pentru completarea articolului 58 din Legea nr.1 din 5 ianuarie 2011 a Educației Naționale respinsa
definitiv
5. 23/10.02.2014 L566/2013 Propunere legislativă pentru înființarea ghișeului unic pentru înmatricularea autovehiculelor respinsa
definitiv
6. 25/10.02.2014 L571/2013 Propunere legislativă privind economia socială respinsa
definitiv
7. 26/17.02.2016 L626/2015 Proiect de Lege privind impozitul specific unor activități Lege 170/2016
8. 31/01.02.2017 L354/2016 Proiect de Lege privind abrogarea art.23 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale respins
definitiv
9. 32/01.02.2017 L355/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice pe ordinea de zi
10. 33/01.02.2017 L359/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.17 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
11. 34/01.02.2017 L283/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului national și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respins
definitiv
12. 36/17.02.2016 L650/2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
definitiv
13. 45/17.02.2014 L665/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și ale art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
14. 51/29.02.2016 L648/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.684 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
15. 62/16.02.2015 L542/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice respinsa
definitiv
16. 74/24.02.2014 L580/2013 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor respins
definitiv
17. 79/24.02.2014 L647/2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.83 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
18. 82/24.02.2014 L723/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respinsa
definitiv
19. 88/21.03.2016 L625/2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
20. 95/01.02.2017 L531/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respins
definitiv
21. 98/01.02.2017 L534/2016 Proiect de Lege privind raspunderea diriginților de șantier și a comisiilor de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora respins
definitiv
22. 130/25.03.2014 L694/2013 Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.571 din 22 decembrie 2003, Codul Fiscal respinsa
definitiv
23. 131/06.04.2016 L647/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții Lege 163/2016
24. 142/02.03.2015 L508/2014 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.82 din 13 iunie 2012 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice destinate publicului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.506/3004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial nr.406/18 iunie 2012, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
25. 144/31.03.2014 L668/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate Lege 154/2017
26. 164/13.04.2016 L48/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.25 al Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 Lege 347/2018
27. 172/07.04.2014 L705/2013 Propunere legislativă privind unele măsuri de stimulare a învățământului profesional, universitar și a cercetării științifice pe ordinea de zi
28. 188/20.04.2016 L146/2016 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii 171/2010 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice respins
definitiv
29. 193/20.04.2016 L680/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.202 / 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României Lege 195/2016
30. 201/14.04.2014 L56/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
31. 201/20.04.2016 L116/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule respinsa
definitiv
32. 214/22.04.2014 L37/2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii respinsa
definitiv
33. 236/28.04.2014 L75/2014 Propunere legislativă pentru completarea art.49 din Legea nr.230/2007- Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
definitiv
34. 237/28.04.2014 L85/2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.69 din 28 aprilie 2000 a educației fizice și sportului respinsa
definitiv
35. 248/02.09.2013 L542/2013 Propunere legislativă privind protecția întreprinzătorului din România respinsa
definitiv
36. 285/10.06.2014 L90/2014 Propunere legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului și administrarea autorității publice centrale în proprietatea privată a autorităților administrației publice locale respinsa
definitiv
37. 291/21.06.2016 L227/2016 Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată respinsa
definitiv
38. 292/23.03.2015 L34/2015 Propunere legislativă privind stabilirea redevențelor petroliere și miniere din România și utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor respinsa
definitiv
39. 293/23.03.2015 L37/2015 Propunere legislativă privind timbrul de mediu pentru autovehicule respinsa
definitiv
40. 297/10.06.2014 L83/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente respinsa
definitiv
41. 299/10.06.2014 L46/2014 Propunere legislativă privind amânarea la plată a obligațiilor fiscale datorate de operatorii economici care nu încasează creanțele la termenul de scadență de la instituțiile publice respinsa
definitiv
42. 308/10.06.2014 L92/2014 Propunere legislativă pentru înființarea Muzeului Național de Artă "Constantin Brâncuși" Lege 199/2015
43. 319/05.09.2016 B492/27.09.2016 Propunere legislativă privind sprijinirea construirii de locuințe pentru tineri procedura legislativa încetata
44. 322/30.03.2015 L38/2015 Propunere legislativă pentru stimularea formării profesionale pe lângă întreprinderile private respinsa
definitiv
45. 331/30.09.2013 L234/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate respinsa
definitiv
46. 340/19.09.2016 L212/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și complearea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
47. 341/07.04.2015 L56/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor natural nr.123/2012 respinsa
definitiv
48. 348/07.04.2015 L35/2015 Propunere legislativă pentru stimularea investițiilor străine directe în România respinsa
definitiv
49. 349/07.04.2015 L64/2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.10 pct.25 din Legea nr.152/1998, republicată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, astfel cum a fost modificată prin O.G.nr.6/2014 respinsa
definitiv
50. 355/20.09.2016 L186/2016 Proiect de Lege privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov Lege 5/2021
51. 359/07.10.2013 L263/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
52. 361/20.09.2016 L225/2016 Propunere legislativă pentru taxarea poluării produsă de autovehiculele utilizate în România respinsa
definitiv
53. 368/27.04.2015 L36/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.21 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de servicii Lege 20/2016
54. 372/26.09.2016 L317/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.226/2011 privind reparațiile morale și material pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961 respins
definitiv
55. 383/02.09.2014 L256/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.260 din 4 noiembrie 2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor la comisii
56. 397/06.05.2015 L45/2015 Proiect de Lege pentru completarea Legii 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale respins
definitiv
57. 398/08.09.2014 L216/2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
58. 400/03.10.2016 L226/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 pe ordinea de zi
59. 423/18.05.2015 L169/2015 Propunere legislativă pentru completarea art.53 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale respinsa
definitiv
60. 424/16.09.2014 L282/2014 Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri pentru buna desfășurare a alegerilor și a referendumului din România respinsa
definitiv
61. 424/18.05.2015 L170/2015 Propunere legislativă pentru creșterea transparenței în utilizarea finanțelor publice respinsa
definitiv
62. 428/04.11.2013 L249/2013 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Naționale pentru Adopție Lege 21/2014
63. 446/11.11.2013 L120/2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale respinsa
definitiv
64. 450/22.09.2014 L254/2014 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) și (2) ale art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat respinsa
definitiv
65. 457/15.06.2015 L223/2015 Proiect de Lege privind realizarea unor venituri suplimentare de către unitățile medicale publice respins
definitiv
66. 466/11.11.2013 L266/2013 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de Guvern nr.99/29.08.2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată respinsa
definitiv
67. 467/11.11.2013 L267/2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată respinsa
definitiv
68. 470/11.11.2013 L262/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată respinsa
definitiv
69. 471/11.11.2013 L264/2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluție române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 respinsa
definitiv
70. 472/11.11.2013 L265/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008, republicată respinsa
definitiv
71. 473/11.11.2013 L268/2013 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de Guvern nr.2/12.07.2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
72. 488/17.06.2015 L171/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale respinsa
definitiv
73. 489/08.10.2014 L255/2014 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsa
definitiv
74. 490/11.11.2013 L422/2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii respinsa
definitiv
75. 492/22.06.2015 L516/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
76. 497/22.06.2015 L242/2015 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 8 din Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope respinsa
definitiv
77. 498/22.06.2015 L243/2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr.226/2009 respinsa
definitiv
78. 503/22.06.2015 L231/2015 Propunere legislativă privind asociațiile de elevi respinsa
definitiv
79. 504/22.06.2015 L262/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
definitiv
80. 505/24.06.2015 L550/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011 respinsa
definitiv
81. 517/07.11.2016 L323/2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii 286/2009 privind Codul Penal pe ordinea de zi
82. 518/27.11.2013 L451/2013 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 14 noiembrie ca Ziua Dobrogei Lege 230/2015
83. 522/07.11.2016 L361/2016 Propunere legislativă privind activitatea de recuperare debite respinsa
definitiv
84. 525/27.11.2013 L443/2013 Proiect de Lege privind declararea zilei de 11 octombrie - Ziua Scolii Ardelene Lege 93/2014
85. 528/07.11.2016 L284/2016 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 21 martie - Ziua Olteniei Lege 65/2017
86. 541/07.11.2016   Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
87. 554/02.12.2013 L343/2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii 571/2003, Codul Fiscal respinsa
definitiv
88. 564/02.12.2013 L467/2013 Propunere legislativă privind clarificarea Statutului Pieței RASDAQ și al Pieței Valorilor Mobiliare Necotate respinsa
definitiv
89. 568/09.12.2013 L177/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 privind Legea Educației Naționale respinsa
definitiv
90. 576/09.09.2015 L320/2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.1122 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.927 din 23 decembrie 2003 respinsa
definitiv
91. 585/16.12.2013 L442/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsa
definitiv
92. 591/21.09.2015 L636/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a admnistrației publice locale respinsa
definitiv
93. 592/21.09.2015 L644/2015 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Competitivitate respinsa
definitiv
94. 600/23.09.2015 L635/2015 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.9 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supreveghere Financiară respinsa
definitiv
95. 613/16.12.2013 L417/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței respinsa
definitiv
96. 620/16.12.2013 L461/2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată și completată respinsa
definitiv
97. 623/28.09.2015 L321/2015 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 351 din Legea poliției locale nr.155/2010, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.339 din 8 mai 2014 respinsa
definitiv
98. 640/16.12.2013 L423/2013 Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.53 din 24 ianuarie 2003, Codul Muncii respinsa
definitiv
99. 648/12.10.2015 L248/2015 Proiect de Lege privind primul loc de muncă respins
definitiv
100. 653/17.12.2013 L181/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 393 din 2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.912 din 7 octombrie 2004 respinsa
definitiv
101. 654/17.12.2013 L180/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 215 din 2001 a administrației publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007 respinsa
definitiv
102. 668/23.12.2013 L612/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.194/7 noiembrie 2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive respinsa
definitiv
103. 731/26.10.2015 L312/2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
definitiv
104. 734/26.10.2015 L413/2015 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1), art.88 din Legea nr.53/2003, Codul muncii, republicată respinsa
definitiv
105. 743/28.10.2015 L450/2015 Proiect de Lege privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite Lege 77/2016
106. 744/28.10.2015 L423/2015 Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată Lege 209/2016
107. 763/02.11.2015 L426/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Art.12, alin.(1) din Legea Farmaciei nr.266/2008, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.85 din 02 februarie 2015 pe ordinea de zi
108. 769/02.11.2015 L434/2015 Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului respinsa
definitiv
109. 801/09.11.2015 L433/2015 Proiect de Lege privind dezvoltarea finanțărilor participative (crowdfunding) respins
definitiv
110. 834/25.11.2015 L444/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare respinsa
definitiv
111. BP483/02.09.2016 B440/06.09.2016 Propunere legislativă privind reciclarea ambalajelor la Senat
112. BP485/02.09.2016 B441/06.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Legea nr.115 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali la Senat
113. BP486/02.09.2016 B442/06.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului la Senat
114. BP487/02.09.2016 B443/06.09.2016 Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Stadionul "Farul" din Constanța, în domeniul public al Municipiului Constanța la Senat
115. BP528/15.09.2016 B467/20.09.2016 Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Complex "Badea Cârțan" din Constanța, în domeniul public al Municipiului Constanța la Senat
116. BP616/03.10.2016 B519/05.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor la Senat
117. BP646/06.10.2016 B541/11.10.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.14 din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile comerciale la Senat
118. BP664/11.10.2016 B558/18.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stapân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale la Senat
119. BP696/18.10.2016 B569/25.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea punctului B al Anexei nr.3 din Ordonanța nr.80/2001 privind sabilirea unor normative de cheltuieli pentru administrației publice și instituțiile publice la Senat
120. BP781/07.11.2016   Propunere legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
121.   BP524/06.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare retrasa
de catre Senat

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 18 iunie 2024, 12:55
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro