ZSOMBORI Vilmos
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2004-2008

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. BP881/14.10.2008 B573/05.11.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania cu modificarile si completarile ulterioare la Senat
2.   BP509/07.10.2008 Propunere legislativa pentru modificarea art.5 din Ordonanta nr.39 din 28/08/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar retrasa
de catre Senat
3.   BP548/21.10.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 50 (r2) din 29/07/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.933 din 13.10.2004, cu modificarile si completarile ulterioare retrasa
de catre Senat
4.   BP565/04.11.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat retrasa
de catre Senat