Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
2000-2004 (dep.)
initiatives legislatives
commissions de mediation
discours
1996-2000 (dep.)
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2000-2004 > Chambre des Députés > Atilla-Bela-Laszlo Kelemen > commissions de médiation Versiunea pentru printare

KELEMEN Atilla-Bela-Laszlo
Membre des commissions de mediation

No. No. d'enregistrement Titre Statut
1. 2/11-01-2000  Propunere legislativa privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura. Lege 192/2001
2. 137/21-04-1999  Proiect de Lege privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa. Lege 268/2001
3. 144/28-02-2001  Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea fondului funciar nr.18/1991. Lege 545/2001
4. 180/03-04-2002  Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului. Lege 549/2002
5. 189/05-03-2003  Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului Lege 249/2003
6. 252/20-04-2001  Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.103/1996 a fondului cinegetic si a protectiei vanatului. Lege 654/2001
7. 320/18-06-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.55/2002 privind regimul de detinere al cainilor periculosi sau agresivi. Lege 60/2003
8. 399/03-07-2001  Proiect de Lege privind organizatiile interprofesionale pe produse agroalimentare. Lege 778/2001
9. 470/26-09-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.113/2002 privind identificarea si inregistrarea bovinelor in Romania. Lege 25/2003
10. 479/27-09-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr.142/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnica si financiara a Instrumentului Special de Preaderare pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala. Lege 309/2001
11. 516/20-09-2001  Proiect de Lege privind organizarea si functionarea pietelor produselor agricole si alimentare in Romania. Lege 73/2002
12. 588/13-11-2002  Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar nr.160/1998. Lege 592/2003
13. 591/19-10-2001  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.108/2001 privind exploatarile agricole. Lege 166/2002
14. 742/28-12-2001  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.102/2001 privind modificarea si completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997, precum si modificarea si completarea Legii nr.18/1991, republicata. Lege 400/2002

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 18 juin 2024, 7:52
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro