Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2000-2004 (dep.)
legislative initiatives
mediation committees
questions & interpellations
speaches
1996-2000 (dep.)
 
You are here: Home page > Legislature 2000-2004 > Chamber of Deputies > Csaba-Tiberiu Kovacs > mediation committees Versiunea pentru printare

KOVACS Csaba-Tiberiu
Member of the mediation committees

No. Recording no. Title Status
1. 5/04-01-2001  Proiect de Lege privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National - Sectiunea a V-a Zone de risc natural. Lege 575/2001
2. 35/01-02-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice Lege 323/2003
3. 39/02-02-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.21/2002 privind buna gospodarire a localitatilor urbane si rurale. Lege 515/2002
4. 48/02-02-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale. Lege 673/2002
5. 56/11-02-2002  Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Lege 401/2003
6. 76/12-02-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.197/2002 pentru modificarea si completarea art.25 din Legea serviciilor publice de gospodarie comunala nr.326/2001 Lege 255/2003
7. 113/19-02-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.202/2002 privind gospodarirea integrata a zonei costiere Lege 280/2003
8. 135/20-03-2002  Proiect de Lege privind infiintarea comunei Iaslovat, judetul Suceava. Lege 432/2002
9. 270/16-09-1998  Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor. Lege 453/2001
10. 293/06-06-2002  Propunere legislativa privind reinfiintarea comunei Sannicolau Roman, judetul Bihor. Lege 102/2003
11. 298/11-06-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.19/2002 privind unele masuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publica a statului, si pentru vanzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat". Lege 640/2002
12. 305/19-06-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr.78/2000 privind regimul deseurilor. Lege 426/2001
13. 335/08-06-2001  Proiect de Lege privind vanzarea spatiilor comerciale, proprietate privata a statului, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local. Lege 550/2002
14. 374/11-11-1998  Proiect de Lege privind infiintarea comunei Mocirla, azi satul Lunca Teuzului, si atribuirea denumirii - Vasile Goldis, judetul Arad. Lege 105/2002
15. 376/04-07-2000  Proiect de Lege privind schimbarea denumirii satului Schela, comuna Trivalea-Mosteni, judetul Teleorman, in Deparati si declararea acestuia comuna. Lege 796/2001
16. 394/12-10-1999  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr.148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinte prin Agentia Nationala pentru Locuinte. Lege 243/2001
17. 410/31-08-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic al cartii electronice de identitate. Lege 285/2003
18. 416/05-09-2002  Propunere legislativa privind reinfiintarea comunei Sambata de Sus, judetul Brasov Lege 103/2003
19. 449/17-09-2002  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Horodnic de Sus, judetul Suceava. Lege 209/2003
20. 481/01-10-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri. Lege 48/2003
21. 485/02-10-2002  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Negrilesti, judetul Vrancea. Lege 205/2003
22. 487/02-10-2002  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Popesti, judetul Vrancea. Lege 207/2003
23. 488/02-10-2002  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Paulesti, judetul Vrancea. Lege 208/2003
24. 507/08-10-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local. Lege 3/2003
25. 534/17-10-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.130/2002 pentru modificarea alin.(6) si (7) ale art.5 din Ordonanta Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice. Lege 188/2003
26. 596/30-09-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unitatilor administrativ-teritoriale Lege 534/2003
27. 601/30-09-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 85/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice Lege 154/2004
28. 612/26-11-2002  Proiect de Lege pentru infiintarea comunei Traian, judetul Ialomita, prin reorganizarea comunei Grivita. Lege 144/2003
29. 628/17-11-2000  Proiect de Lege privind infiintarea comunei Madaras, judetul Harghita. Lege 104/2002
30. 629/17-11-2000  Proiect de Lege privind infiintarea comunei Cozmeni, judetul Harghita. Lege 103/2002
31. 632/10-10-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.89/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul politistului Lege 101/2004
32. 638/04-12-2002  Proiect de Lege privind infiintarea comunei Rica, judetul Arges. Lege 185/2003
33. 639/04-12-2002  Proiect de Lege privind infiintarea comunei Rosiori, judetul Bihor. Lege 140/2003
34. 684/29-10-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor Lege 604/2003

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 18 june 2024, 21:30
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro