Iosif DAN
Questions & interpellations in legislature 2004-2008

 1. Interpellation no.34B/22-02-2005
  Referitor la apartenența la domeniul public al comunei Ogrezeni, jud.Giurgiu a lacului de acumulare Hobaia.

 2. Interpellation no.35B/22-02-2005
  Referitor la instituirea regimului de arie naturală protejată în categoria parcurilor naturale pe o suprafață de 24.936 ha în comuna Comana, jud.Giurgiu.

 3. Interpellation no.331B/14-06-2005
  Legalitatea concesionării terenurilor care au aparținut IAS Prundu și Chirnogi de către Administrației Domeniului Statului cetățeanului arab Jihad El Kalil.

 4. Interpellation no.760B/22-11-2005
  Situația Parcului Comana.