Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Activitate parlamentară
2012-2016 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
2008-2012 (dep.)
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2012-2016 > Camera Deputaților > Horia Grama > Comunicate de presa Versiunea pentru printare


primit de la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și-a desfășurat lucrările în ziua de 10 noiembrie 2015, în intervalul orar 830-1300, respectiv, 1400-1800.

Din totalul de 24 de membri ai Comisiei, au participat la dezbateri 22 deputați.
Domnii deputați Andrei Dominic Gerea, respectiv, Mihai Tudose au absentat de la lucrările Comisiei.
Lucrările au fost conduse de către domnul Horia Grama, președintele Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare.
Ședința Comisiei a avut următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionare financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, procedură de urgență, PL-x 715/2015, AVIZ;
2. Propunerea legislativă pentru completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat, Pl-x 723/2015 , AVIZ;
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 și pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, procedură de urgență, PL-x 741/2015, AVIZ;
4. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, Pl-x 755/2015, AVIZ;
5. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal, Pl-x 757/2015, AVIZ;
6. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Pl-x 759/2015, AVIZ;
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Societății „Complexul Energetic Hunedoara” - S.A., procedură de urgență, PL-x 639/2015, FOND COMUN cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci.
La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionare financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, procedură de urgență, PL-x 715/2015, AVIZ.
Domnul președinte Horia Grama a propus avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat, Pl-x 723/2015, AVIZ.
La dezbaterea acestei inițiative legislative au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri: domnul director Ionescu Emil-Octavian, Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului: domnul secretar de stat, Florin Vodiță.
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a inițiativei legislative.
Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 și pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, procedură de urgență, PL-x 741/2015, AVIZ.
La dezbaterea acestei inițiative legislative au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri: domnul director Ionescu Emil-Octavian, Ministerului Finanțelor Publice: doamna Antoaneta Neagoe Marusec - șef serviciu și doamna Vasilica Imbrișcă - consilier superior, Consiliului Concurenței: doamna director general Daniela Bădilă și doamna Cristina Coruț - inspector de concurență.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a inițiativei legislative, în forma adoptată de Senat.
Pe punctul patru al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, Pl-x 755/2015, AVIZ.
La dezbaterea acestei inițiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Finanțelor Publice: doamna Oana Iacob - șef serviciu.
Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Oana Iacob a dorit să precizeze faptul că Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative.
În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a inițiativei legislative.
Pe punctul cinci al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal, Pl-x 757/2015, AVIZ.
La dezbaterea acestei inițiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Finanțelor Publice: doamna Oana Iacob - șef serviciu.
În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (2 abțineri), avizarea negativă a inițiativei legislative.
Pe punctul șase al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Pl-x 759/2015, AVIZ.
La dezbaterea acestei inițiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Finanțelor Publice: doamna Antoaneta Neagoe Marusec - șef serviciu.
În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a inițiativei legislative.
Pe punctul șapte al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Societății „Complexul Energetic Hunedoara” - S.A., procedură de urgență, PL-x 639/2015, FOND COMUN cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci.
La dezbaterea acestei inițiative legislative au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri: domnul secretar de stat Mihai Albulescu și doamna Mihaela Preda - șef serviciu, Ministerului Finanțelor Publice: domnul director general adjunct Andrei Laurențiu.
În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare Societății ,,Complexul Energetic Hunedoara" ─ S.A., în forma adoptată de Senat.
Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și-a continuat lucrările în ziua de 12 noiembrie 2015, începând cu orele 1000 până la orele 1230, cu următoarea ordine de zi:
1. Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Pl-x 600/2015 – studiu;
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr 39/2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziției de acționar al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediul de Afaceri are calitatea de instituție publică implicată, procedură de urgență, Pl-x 739/2015 – studiu.
În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat într-o ședință ulterioară.
Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 20 iunie 2024, 6:31
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro