KOLCSÁR Anquetil-Károly
Curriculum Vitae

Informații personale

E-mail(uri)

kabinet.kolcsarkaroly@gmail.com

Data nașterii

12.12.1968

Sex

M

Stare civilă

Căsătorit/ 2 copii

Educație și formare profesională

Perioada

1988 - 1994

Calificarea/diploma obținută

DIPLOMĂ DE LICENȚĂ / TITLU DE DOCTOR -MEDIC VETERINAR

Disciplinele principale studiate/competențele profesionale dobândite

Medicină Veterinară

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

Universitatea de Științe Agricole Cluj Napoca Facultatea De Medicină Veterinară

Perioada

25 -26.07.2011

Calificarea/diploma obținută

Certificat De Atestare Grad Profesional Medic Primar Veterinar

Disciplinele principale studiate/competențele profesionale dobândite

Disciplina de Reproducție
Cercetare pe activitatea de reproducție bovină

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

Universitatea de Stiinte Agricole Cluj Napoca Facultatea De Medicină Veterinară

Perioada

25.01.2019

Calificarea/diploma obținută

Certificat de Absolvire Curs Formator de formatori

Perioada

25.10.2019

Calificarea/diploma obținută

Certificat de Absolvire Curs de ,,Prevenire si Combaterea Coruptiei,,

Perioada

09.12 - 15.12.2019

Calificarea/diploma obținută

Certificat de Absolvire Curs ,,Administrație Publică Locală, Competențe, Atribuții, Responsabilități,,

Experiența profesională

Perioada

1994 - în prezent

Funcția sau postul ocupat

Medic Veterinar

Activități si responsabilități principale

Efectuarea activităților sanitar - veterinare curente, a activițăților în domeniul selecției și al reproducției la bovine, a activităților, de interes național, a inspecțiilor efectuate în unități din teritoriu derivate din funcția de medic veterinar oficial, precum și din funcția de medic veterinar de liberă practică (cu Atestat de Insămânțări Artificiale)

Numele si adresa angajatorului

DSVSA Mureș / Cabinet Medical Veterinar Individual

Perioada

1996 - 2006

Funcția sau postul ocupat

Asociat , Administrator , Proprietar

Activități si responsabilități principale

Efectuarea activităților manageriale, organizatorice în cea ce privește fluxul tehnologic, activitatea de însămânțări artificiale reproducție și ameliorarea efectivului de bovine rasa Baltată Românească prin infuzie cu Red Holstein

Numele si adresa angajatorului

Ferma Individuală de Bovine 60 de capete

Perioada

2005 - 2020

Funcția sau postul ocupat

Asociat - Administrator

Activități si responsabilități principale

Activitate de coordonare a două societăți comerciale cu o activitate diversificată în domeniul agroturismului, al producției agricole și a serviciilor.

Numele si adresa angajatorului

SC K&K Turism SRL / SC Regioturism SRL

Perioada

2000 - 2016

Funcția sau postul ocupat

Consilier Local al comunei Gornești

Activități si responsabilități principale

Activități de elaborare a bugetelor anuale, activități de elaborare și coordonare a proiectelor de interes local atât Naționale cât și Europene

Numele si adresa angajatorului

Primăria Comunei Gornești

Perioada

2016 - 2020

Funcția sau postul ocupat

Consilier Județean

Activități si responsabilități principale

Activități de elaborare a bugetelor anuale județene, cât și activități de elaborare și promovare a proiectelor de interes județean și național.

Numele si adresa angajatorului

Consiliul Județean Mureș

Aptitudini și competențe personale

Limba maternă

Maghiară / Română

Limbi străine cunoscute

Engleză B2 / C1
Germană/A1
Olandeză/A1

Autoevaluare

Înțelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

Ascultare

Citire

Participare
la conversație

Discurs oral

franceza

C2

Utilizator experi-
mentat

C2

Utilizator experi-
mentat

C2

Utilizator experi-
mentat

C2

Utilizator experi-
mentat

B1

Utilizator indepen-
dent

engleza

C2

Utilizator experi-
mentat

B2

Utilizator indepen-
dent

B2

Utilizator indepen-
dent

B2

Utilizator indepen-
dent

B1

Utilizator indepen-
dent

italiana

B2

Utilizator indepen-
dent

A2

Utilizator elemen-
tar

B1

Utilizator indepen-
dent

B1

Utilizator indepen-
dent

A1

Utilizator elemen-
tar

spaniola

B1

Utilizator indepen-
dent

B1

Utilizator indepen-
dent

B1

Utilizator indepen-
dent

A2

Utilizator elemen-
tar

A1

Utilizator elemen-
tar

(*)Cadrului european comun de referință pentru limbi

Competențe și abilități sociale

Abilitatea de a lucra in echipă, de a interactiona cu colegii - Spirit de echipă, adaptabilitate socială, abilitate de mediere a conflictelor.

Competențe și aptitudini organizatorice

Competențe manageriale, competențe de gândire analitică și creativă, organizarea muncii in echipă.

Competențe și aptitudini tehnice

  1. Vicepreședinte al Asociației Generale a Medicilor Veterinari din România filiala Mureș, responsabil cu cercetarea și pregătirea continuă.
  2. Titularizarea pentru gradul profesional Medic Primar Veterinar , cercetare pe activitatea de reproducție la bovine
  3. Coordonator al activităților sanitar - veterinare , inclusiv al activităților de interes național, precum și al activităților de reproducție în localitățile aparținătoare comunelor Gornești ,Glodeni , Bâla din județul Mureș.
  4. Sprijinirea managerială și finanțarea, activităților de promovare a rezultatelor cercetării științifice privind creșterea bovinelor în județul Mureș prin comisia de buget finanțe a Consiliului Județean Mures, în calitate de consilier județean.
  5. Numeroase activități de colaborare științifică cu Laboratorul Sanitar Veterinar de Stat al Direcției Sanitar Veterinare Mureș pe teme de parazitoze, și a biotopurilor specifice parazitozelor la bovine si ovine
  6. Studierea evoluției babesiozei la bovine în zona bazinului Mureșului ca o boala exotică .
  7. Derularea de activități privind interpretarea statistică a patologiei efectivelor de bovine din localitățile aparținătoare comunelor Gornești,Glodeni,Bâla.
  8. Studierea comparativă a rezultatelor obținute in producție și reproducție,în sistem GP și în sistem industrial.
  9. Observații profesionale a influenței furajării și a microclimatului asupra fertilității și a problematicii sistemului reproductiv la bovine din rasa Baltată Românească.
  10. Observații profesionale în perioada 1996 - 2008 cu privire la ameliorarea rasei Baltată Românească.

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului

Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului

Alte competențe și aptitudini

Permis de conducere

Categoria A / B

28.01.2021