Dan NICA
Questions et interpellations dans la legislature 1996-2000

  1. Questionno.24A/03-03-1997
    Referitor la constituirea Consiliului Județean Galați care sunt efectele juridice ale unei hotărâri judecătorești definitive din care se anulează un act administrativ inexistent?

  2. Questionno.25A/05-03-1997
    Cum va acționa un prefect care trebuie să aplice o hotărâre judecătorească definitivă prin care se anulează un act administrativ inexistent? (referitor la constituirea Consiliului Județean Galați)