Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
2016-2020 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Laurențiu-Dan Leoreanu > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Laurențiu-Dan LEOREANU
Curriculum Vitae

Informații personale

E-mail laurentiu.leoreanu@gmail.com
CetățeniaRomână
Stare civilă Căsătorit; doi copii
Data nașterii05.08.1965
SexM
  

Experiența profesională

Perioada

06.09.2022 - în prezent

Funcția sau postul ocupat

Președinte al Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională a Camerei Deputaților din Parlamentul României
 

02.03.2022 - în prezent

Membru în Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională a Camerei Deputaților din Parlamentul României
 

01.09.2021 - 06.09.2022

Vicelider al Grupului Deputaților P.N.L.
 

01.12.2020 - 01.09.2021

Vicepreședinte al Camerei Deputaților din Parlamentul României
 

01.09.2019 - 01.12.2020

Chestor al Camerei Deputaților din Parlamentul României
 

18.06.2019 - 01.12.2020

Vicepreședinte în Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea, modificarea și completarea propunerilor legislative în materie electorală
 

01.09.2018 - 01.09.2019

Vicelider al Grupului Deputaților PNL
 

13.09.2017 - în prezent

Membru în Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
 

01.01.2017 - 13.09.2017

Membru în Comisia pentru Buget, Finanțe și Bănci
 

01.01.2017 - în prezent

Deputat în Parlamentul României

Numele și adresa angajatorului

Parlamentul României; Palatul Parlamentului, strada Izvor, nr. 2-4, sector 5, București

  

Perioada

01.07.2008 - 31.12.2016

Funcția sau postul ocupat

Primar

Principalele activități și responsabilități

Conform Legii Nr. 215/2001R, privind administrația publică locală
Categorii principale de atribuții:
 1. atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii;
 2. atribuții referitoare la relația cu consiliul local;
 3. atribuții referitoare la bugetul local;
 4. atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor;
 5. alte atribuții stabilite prin lege.

Funcția sau postul ocupat

Manager de proiect

Principalele activități și responsabilități

Coordonator și reprezentant legal în cadrul următoarelor proiecte finanțate din fonduri nerambursabile:
 • "Microhidrocentrala pe râul Moldova, municipiul Roman" (proiect derulat în cadrul Programului Operațional Sectorial "Creșterea Competitivității Economice" 2007-2013);
 • "Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflați în situații de risc în municipiul Roman" (proiect derulat prin Programul "Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa și instruirea personalului aferent" de la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului, finanțat prin Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei);
 • "Reabilitarea, modernizarea și echiparea clădirii destinate serviciilor sociale" (proiect derulat în cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013);
 • "Îmbunătățirea calității mediului prin înființarea de parcuri noi în municipiul Roman"- Programul Național al Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, derulat prin Administrația Fondului de Mediu.

Funcția sau postul ocupat

Președinte Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Roman Metropolitan"

Principalele activități și responsabilități

 • coordonarea și promovarea intereselor celor 27 de unități administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Roman Metropolitan";

  

Perioada

18.10.2013 - 31.12.2016

Funcția sau postul ocupat

Membru în Comitetul Național Director al Asociației Municipiilor din România

Principalele activități și responsabilități

 • coordonarea activității Asociației Municipiilor din România;
 • participarea activă la îmbunătățirea cadrului legislativ, în conformitate cu Constituția României și Carta Europeană a Autonomiei Locale, care vizează interesele colectivităților locale, inclusiv prin realizarea unui parteneriat cu administrația publică centrală;

Numele și adresa angajatorului

Municipiul Roman, Piața Roman Vodă nr.1, cod 611022, Roman, județul Neamt; www.primariaroman.ro

Tipul activității sau sectorul de activitate

Administrație publică locală

  

Perioada

18.01.2007 - 01.07.2008

Funcția sau postul ocupat

Profesor I, titular / Președintele Comisiei de Asigurare a Calității din Unitate

Principalele activități și responsabilități

 • Activități de predare/evaluare ;
 • Activități specifice fișei postului cadrului didactic;
 • Responsabilități privind coordonarea Comisiei de Asigurare a Calității la Nivelul Unității de Învățământ, urmărind realizarea rezultatelor așteptate ale învățării, conform planificărilor, evaluarea internă a rezultatelor, precum și îmbunătățirea acestora

Numele și adresa angajatorului

Colegiul Tehnic "Miron Costin"

Tipul activității sau sectorul de activitate

Învățământ

  

Perioada

01.06.2001 - 17.01.2007

Funcția sau postul ocupat

Director

Principalele activități și responsabilități

Învățământ /Management educațional și finanțare

Numele și adresa angajatorului

Colegiul Tehnic "Miron Costin"

Tipul activității sau sectorul de activitate

 • Responsabilități privind managementul, organizarea, administrarea, controlul - verificarea și comunicarea în domeniul învățământului preuniversitar;
 • Responsabilități privind corectitudinea și aplicabilitatea documentelor elaborate în unitate și corectitudinea în aplicarea prevederilor actelor normative;
 • Responsabilitatea soluționării stărilor conflictuale;
 • Responsabilitatea propunerilor decizionale;
 • Activitate de îndrumare și control asupra întregului personal salariat al unității;
 • Activități de elaborare, coordonare și respectare a proiectului de dezvoltare instituțională și a aplicării PAS;
 • Activități de lansare a proiectelor de parteneriat cu unități de învățământ similare din Uniunea Europeană, precum și lansarea, monitorizarea și implementarea programelor de finanțare cu sume nerambursabile.

  

Perioada

01.09.1997 - 31.05.2001

Funcția sau postul ocupat

Director adjunct

Principalele activități și responsabilități

 • Responsabilități de coordonare a activității comisiilor ce funcționează în unitatea școlară;
 • Responsabilități de urmărire a aplicării planurilor cadru de învățământ și a aplicării programelor școlare;
 • Supervizarea desfășurării activităților extracurriculare și a concursurilor școlare;
 • Asigurarea bazei logistice pentru buna desfășurare a procesului instructiv - educativ.

Numele și adresa angajatorului

Grupul Școlar Agricol Roman

Tipul activității sau sectorul de activitate

Învățământ/management educațional

  

Perioada

01.09.1994 - 31.08.1997

Funcția sau postul ocupat

Șef comisie metodică
Profesor I, titular, responsabil comisia metodică informatică

Principalele activități și responsabilități

Activități specifice fișei postului: organizarea, coordonarea și îndrumarea activității comisiei metodice, precum și activități de perfecționare la nivelul comisiei și cercului pedagogic

Numele și adresa angajatorului

Colegiul Tehnic "Miron Costin" (Liceul Industrial nr. 5 Roman)

Tipul activității sau sectorul de activitate

Învățământ

  

Perioada

01.09.1990 - 31.08.1994

Funcția sau postul ocupat

Profesor I, titular

Principalele activități și responsabilități

Activități de predare/evaluare ;
Activități specifice fișei postului cadrului didactic

Numele și adresa angajatorului

Colegiul Tehnic "Miron Costin" (Liceul Industrial nr. 5 Roman)

Tipul activității sau sectorul de activitate

Învățământ

  

Perioada

01.09.1989 - 31.08.1990

Funcția sau postul ocupat

Profesor I, titular

Principalele activități și responsabilități

Activități de predare/evaluare;
Activități specifice fișei postului cadrului didactic

Numele și adresa angajatorului

Școala cu clasele I - X nr. 1 Trifești

Tipul activității sau sectorul de activitate

Învățământ

  

Educație și formare

Perioada

1.04.2016 -5.04.2016

Calificarea / Diploma obținută

Manager, cod COR 112029/Certificat de absolvire

Domenii principale studiate / competențe dobândite

Organizarea și marketingul activităților, elaborarea și monitorizarea strategiilor; adoptarea deciziilor și asigurarea calității activităților din cadrul structurilor coordonate.

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

TSI Consultanță & Training SRL

Nivelul de clasificarea a formei de învățământ / formare

Curs de perfecționare

  

Perioada

21.09.2015 -25.09.2015

Calificarea / Diploma obținută

Managementul situațiilor de urgență/ Diplomă de absolvire

Domenii principale studiate / competențe dobândite

Prevenirea, intervenția și protecția în cadrul Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

Nivelul de clasificarea a formei de învățământ / formare

Curs de perfecționare

  

Perioada

01.10.2013 -30. 03.2014

Calificarea / Diploma obținută

Diplomație /Certificat de absolvire

Domenii principale studiate / competențe dobândite

Curs perfecționare "Politică externă și diplomație"

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Institutul Diplomatic Român, Ministerul Afacerilor Externe

Nivelul de clasificarea a formei de învățământ / formare

Curs de perfecționare

  

Perioada

11.07.2012 - 29.07.2013

Calificarea / Diploma obținută

Managementul dezvoltării locale plasată sub responsabilitatea comunității (CLLD)/ Certificat de absolvire oferit de Comisia Europeană, DG REGIO, pentru programul pilot "Erasmus pentru aleși locali și regionali"

Domenii principale studiate / competențe dobândite

 • Creștere inteligentă și verde/ecologică pentru toți;
 • Cooperarea teritorială ;
 • Prezentarea aspectelor CLLD și a valorii adăugate în diverse domenii, parteneriate și strategii/planuri de acțiune;
 • Importanta valorificării puterii locale;
 • Bugetul participativ;
 • Metoda democrației participative și deliberative.
 • Abordările integrate;
 • Participarea publică și parteneriatele;
 • Guvernanța metropolitană și orașele funcționale;
 • Eficiența energetică - tematică transversală;
 • Corelarea trecutului cu viitorul în domeniul artei, al culturii și arhitecturii pentru regenerarea urbană;
 • Networking;
 • Politica de Coeziune și finanțarea UE pentru Dezvoltarea Urbană;
Competențe:
 • Dezvoltarea cunoștințelor despre politica de coeziune europeană și regulile acesteia (ex: planificare strategică, principiul parteneriatului European, co-finanțarea, monitorizarea, principiul adiționalității, evaluarea), cu accent principal pe dezvoltarea teritorială și urbană - Bruxelles -24-25.06.2013;
 • Consolidarea interacțiunii și a principiului învățării reciproce prin organizarea de activități care vor facilita schimbul/transferul de bune practici cu omologii din Europa;
 • Creșterea abilității de a implementa proiecte integrate pentru dezvoltarea locală și regională;
Competențe dobândite prin intermediul participării la seminarii, vizita de studiu la Berlin (04-06.03 2013) pentru schimb de experiență referitor la tematica " Programul de management al dezvoltării locale plasată sub responsabilitatea comunității (CLLD) și în cadrul grupurilor de lucru europene.

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Comisia Europeană, DG Regio; PAU Education, în cadrul programului pilot "Erasmus pentru reprezentanții aleși locali și regionali"

Nivelul de clasificarea a formei de învățământ / formare

Stagiu de formare și perfecționare

  

Perioada

19.09.2012-21.09.2012

Calificarea / Diploma obținută

Dezvoltare locală durabilă /Diplomă de participare

Domenii principale studiate / competențe dobândite

Sistemul administrativ românesc./ Dezvoltare locală durabilă

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

SC Public Research

Nivelul de clasificarea a formei de învățământ / formare

Stagiu de formare și perfecționare

  

Perioada

2012 - prezent

Calificarea / Diploma obținută

Membru selectat în Corpul Național al Experților în Managementul Educațional

Domenii principale studiate / competențe dobândite

 • Nr. OMECTS 3845/27.04.2012 în Registrul Național al Experților în Management Educațional
 • Portofoliu depus la concursul de selecție a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Național de Experți în Management Educațional

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Ministerul Educației Naționale

  

Perioada

04.04.2011- 24.04.2011

Calificarea / Diploma obținută

Securitate națională și bună guvernare/ Certificat de absolvire

Domenii principale studiate / competențe dobândite

Cursul academic de nivel înalt "Securitate națională și bună guvernare"

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea Națională de Apărare "Carol I"
Colegiul Național de Apărare

Nivelul de clasificarea a formei de învățământ / formare

Curs postuniversitar de perfecționare

  

Perioada

01.10.2009 - 05.05.2011

Calificarea / Diploma obținută

Master în Drept Administrativ Public European/ Diplomă Master

Domenii principale studiate / competențe dobândite

Drept Administrativ Public European

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea "Danubius" Galați, Facultatea de Drept

Nivelul de clasificarea a formei de învățământ / formare

Studii universitare de masterat

  

Perioada

29.07.2010 - 30.11.2010

Calificarea / Diploma obținută

Înalt funcționar public /Certificat de absolvire

Domenii principale studiate / competențe dobândite

Formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Ministerul Administrației și Internelor

Nivelul de clasificarea a formei de învățământ / formare

Program de formare

  

Perioada

01.10.2007 - 15.02.2009

Calificarea / Diploma obținută

Master în Contabilitatea și auditul afacerilor/ Diplomă Master

Domenii principale studiate / competențe dobândite

Contabilitatea și auditul afacerilor

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea de Stat Bacău - Facultatea de Științe Economice

Nivelul de clasificarea a formei de învățământ / formare

Studii universitare de masterat

  

Perioada

02.07.2007 - 13.08.2007

Calificarea / Diploma obținută

Manager proiect / Certificat de absolvire

Domenii principale studiate / competențe dobândite

Program de specializare în proiecte europene

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Asociația "ADL - Progres" Piatra Neamț - Formare profesională a adulților

Nivelul de clasificarea a formei de învățământ / formare

Program de specializare

  

Perioada

01.10.2003 - 15.07-2007

Calificarea / Diploma obținută

Licențiat în Drept / Diplomă de licență - specializarea Drept

Domenii principale studiate / competențe dobândite

Științe juridice

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea "Petre Andrei" Iași - Facultatea de Drept

Nivelul de clasificarea a formei de învățământ / formare

Învățământ universitar - superior de lungă durată

  

Perioada

01.12.2006 - 09.12.2006

Calificarea / Diploma obținută

Formare în orientare și consiliere / Adeverință

Domenii principale studiate / competențe dobândite

Orientare și consiliere

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Casa Corpului Didactic Piatra Neamț

Nivelul de clasificarea a formei de învățământ / formare

Stagiu de formare

  

Perioada

21.10.2006 - 22.10.2006

Calificarea / Diploma obținută

Asigurarea calității în învățământul profesional și tehnic / Adeverință

Domenii principale studiate / competențe dobândite

Procese, proceduri și tehnici de asigurare a calității în învățământul profesional și tehnic

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Casa Corpului Didactic Piatra Neamț

Nivelul de clasificarea a formei de învățământ / formare

Stagiu de formare și perfecționare

  

Perioada

11.05.2006 - 30.05.2006

Calificarea / Diploma obținută

Formarea profesională a adulților / Certificat de absolvire

Domenii principale studiate / competențe dobândite

Proceduri de formare profesională a adulților

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

SC.SUPERPROFESIE SRL Piatra Neamț

  

Perioada

01.09.2002 - 01.09.2003

Calificarea / Diploma obținută

Managementul instituțiilor publice / Diplomă de Studii postuniversitare de specializare

Domenii principale studiate / competențe dobândite

Managementul instituțiilor publice

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Academia de Studii Economice București

Nivelul de clasificarea a formei de învățământ / formare

Studii postuniversitare de specializare

  

Perioada

27.08.2001 - 31.08.2001

Calificarea / Diploma obținută

Utilizarea tehnologiei informațiilor și comunicațiilor în scopuri didactice / Certificat de absolvire

Domenii principale studiate / competențe dobândite

Utilizarea tehnologiei informațiilor și comunicațiilor în scopuri didactice

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Casa Corpului Didactic Piatra Neamț

Nivelul de clasificarea a formei de învățământ / formare

Curs de formare

  

Perioada

01.02.2000 - 31.08.2000

Calificarea / Diploma obținută

Management și finanțare /Certificat de absolvire

Domenii principale studiate / competențe dobândite

Formarea directorilor pentru componenta management și finanțare

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Ministerul Educației Naționale - Direcția Proiecte Reformă-Banca Mondială Centrul Regional Iași

Nivelul de clasificarea a formei de învățământ / formare

Curs de formare

  

Perioada

În cursul anului 2000

Calificarea / Diploma obținută

Grad didactic I / Certificat de acordare a gradului didactic I în învățământ

Domenii principale studiate / competențe dobândite

Matematică / Didactice

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași;

  

Perioada

24.08 - 17.10.1999

Calificarea / Diploma obținută

Formator județean/ Adeverință

Domenii principale studiate / competențe dobândite

Formare pentru formatori județeni

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Casa Corpului Didactic Piatra Neamț în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț

Nivelul de clasificarea a formei de învățământ / formare

Curs de formare

  

Perioada

În cursul anului 1996

Calificarea / Diploma obținută

Grad didactic II/ Certificat de acordare a gradului didactic II în învățământ

Domenii principale studiate / competențe dobândite

Matematică / Didactice

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi;

  

Perioada

În cursul anului 1992

Calificarea / Diploma obținută

Definitivat în învățământ /Certificat de acordare a definitivării în învățământ

Domenii principale studiate / competențe dobândite

Matematică / Didactice

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi;

  

Perioada

1985 - 1989

Calificarea / Diploma obținută

Profesor / Diplomă de stat

Domenii principale studiate / competențe dobândite

Matematică / Didactice și pedagogice

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași
Facultatea de matematică și informatică

Nivelul de clasificarea a formei de învățământ / formare

Invățământ universitar - superior de lungă durată

  

Perioada

1984 - 1985

Calificarea / Diploma obținută

Ofițer în rezervă / livret militar

Domenii principale studiate / competențe dobândite

Strategie militară și management militar
Știința conducerii tragerilor de artilerie; organizarea PCO și PT

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Școala de ofițeri de rezervă nr. 3 Bacău
Artilerie - știința tragerii, învățământ superior de scurtă durată

Nivelul de clasificarea a formei de învățământ / formare

Învățământ superior de scurtă durată

  

Perioada

1980 - 1984

Calificarea / Diploma obținută

Specializarea matematică-fizică /Diplomă de bacalaureat

Domenii principale studiate / competențe dobândite

Obiecte de studiu preuniversitare

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Liceul "Roman Vodă" Roman, specializarea matematică-fizică

Nivelul de clasificarea a formei de învățământ / formare

Învățământ preuniversitar

  

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE

Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute

Autoevaluare

Comprehensiune VorbitScris

Nivel european (*)

Abilități
de ascultare
Abilități
de citire
Interacțiune Exprimare

Limba engleză

C1 C1 B2 B2 C1
  

Competențe și abilități sociale

 • Management educațional și finanțare, coordonarea ONG-urilor, competențe dobândite prin studiu individual și prin natura funcțiilor ocupate:
 • Diplomat, sociabil, popular, bun mediator, spirit de inițiativă, abilități de lucru în echipă, abilități de lucru în mediu multicultural;
 • Arta comunicării -dobândită prin natura funcților ocupate și prin studiu.
  

Competențe și aptitudini organizatorice

 • Management organizațional, finanțarea și gestionarea bugetelor;
 • Fundamentarea de sisteme, capacități și strategii privind dezvoltarea și diversificarea activităților din administrația publică centrală și locală;
 • Leader cu bună capacitate de a coordona și conduce echipe și organizații, atent la detalii, implicat în coordonarea mai multor sarcini în același timp, managementul proiectelor, respectarea termenelor limită, stabilirea de obiective, încadrarea în buget, planificare și organizare de evenimente;
 • Inițierea, coordonarea, monitorizarea și implementarea unor proiecte europene cu finanțare nerambursabilă;
 • Capacitate de a comunica, de a explica, de a convinge sau de a motiva oamenii.
  

Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului

 • Utilizarea calculatorului - aptitudine dobândită prin studii (cursuri de formare) și exercițiu;
  

Alte competențe și aptitudini

 • Politică și diplomație;
 • Adaptabilitate, capacitatea de a rezolva probleme, abilitatea de a convinge, de a negocia și de a rezolva conflicte.
  

Permis de conducere

 • Categoria "B"
  

DISTINCȚII

 • 20 octombrie 2016 - ”Premiul I - Pilonul 1: Transparența instituțiilor publice - premisa pentru creșterea încrederii cetățenilor în administrație”- Conferința internațională “Inovație și calitate în sectorul public”, ediția a IX-a; organizatori: Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) alături de Cancelaria Prim-ministrului, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic, cu susținerea Consiliului Europei;
 • 29 septembrie 2016 - ”Premiul de excelență pentru cele mai importante proiecte de investiții în educație”- Gala Premiilor de Excelență Administratie.ro - ediția a XII-a;
 • 12 decembrie 2015- „Ordinul Melchisedec, clasa întâi” conferit de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
 • 22 octombrie 2015 - ”Premiul de excelență pentru cele mai importante și inovative proiecte de investiții în infrastructură ”-Gala Premiilor de Excelență Administratie.ro - ediția a XI-a;
 • 7 octombrie 2015 - „Premiul Special pentru implicarea în acțiuni de conștientizare a populației”- campania Orașul reciclării 2015 ed. a III-a;
 • 2 iunie 2015- „Diplomă de recunoștință a meritelor și binecuvântare” din partea Sanctității Sale, Sfântul Părinte Papa Francisc
 • 20 noiembrie 2014 - ”Premiul de excelență pentru activitatea în Primării”- Gala Premiilor de Excelență Administratie.ro - ediția a X-a;
 • 17 septembrie 2014 - Titlul de ”LUPTĂTOR” pentru Municipiul Roman- campania Orașul reciclării 2014 ed. a II-a;
 • 12 decembrie 2013 - Premiul pentru Proiectul de voluntariat al Anului în domeniul Protecția Mediului și Animalelor -Ecopatrula Școlară a Primăriei Municipiului Roman- Gala Națională a Voluntarilor ediția 2013;
 • 24 octombrie 2013 - Premiul de excelență pentru cele mai valoroase lucrări de infrastructură- Gala Premiilor de Excelență Administratie.ro - ediția a IX-a;
 • 25 aprilie 2013 - Premiul de excelență la categoria “Linia Întâi”- Gala “Orașul reciclării” ed. I ;
 • 16 februarie 2013 - Primarul anului 2012 din județul Neamț- Gala Premiilor RomTV;
 • 9 noiembrie 2012- Premiul “Cel mai bun primar de municipiu din Regiunea Nord-Est”- Gala A.P.L.H “Administrația publică locală la înălțime”;
 • 18 octombrie 2012- Premiul de Excelență pentru Activitatea în Primării pentru Proiectul micro-hidrocentralei pe râul Moldova- Gala Premiilor de Excelență Administratie.ro - a VIII-a ediție;
 • 28-30 mai 2012 - premiul ”Împreună reconstruim România” conferit de Avangarde PR Agency cu ocazia Galei Premiilor Avangarde;
 • 2011- Premiul de excelență pentru cele mai valoroase lucrări de infrastructură- Gala „Premiile de excelență Administrație.ro” ediția a VII-a;
 • 2011 - Titlul de cel mai bun primar de municipiu din regiunea Nord Est- Gala Revistei Române de Administrație Publică;
 • 9 octombrie 2010- Distincția de excelență pentru cele mai valoroase lucrări de infrastructură efectuate într-o localitate din România - Gala Premiilor de Excelență în Administrația Publică ediția a VI-a;
 • 28 ianuarie 2010- Premiul de Excelență „Omul anului 2009 în administrația urbană - în județul Neamț” acordat de Ziarul Ceahlăul;
 • 2007 - Diplomă de excelență pentru întreaga activitate desfășurată - Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic „Miron Costin” Roman;
 • 2007 - Diplomă de merit pentru participarea la activități instructiv -educative - Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic „Miron Costin” Roman;
 • 2007 - Attestato di merito - pentru contribuția adusă la Festivalul Internațional al școlilor 2007, San Nicandro Garganico, Italia - Associazione Nazionale Amici Parchi Italiani Ed Europei;
 • 2006 - Certificat pentru susținerea lucrării metodico - științifice „Inducția matematică și exemple de aplicare” - Societatea de Științe Matematice din România și Casa Corpului Didactic Neamț;
 • 2005 - ”My Europe teacher” certificate - pentru contribuții semnificative în consolidarea relațiilor europene - European Schoolnet;
 • 2003 - Diplomă de participare pentru contribuții la dezbaterea despre viitorul Europei - Parlamentul European, Convenția Europeană, Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene;
 • 2003 - Premiul special pentru contribuție științifică și competițională în lumea matematicii nemțene - Inspectoratul Școlar al Județului Neamț;
 • 1999 - Diplomă pentru păstrarea și îmbogățirea obiceiurilor și tradițiilor românești - Societatea Română de Radiodifuziune DSTL Radio Iași;
 • 1992 - Diplomă de gratitudine pentru contribuție la sărbătoarea romașcană - Societatea Culturală „Roman 600”;
  

LUCRĂRI DE SPECIALITATE REALIZATE ȘI PUBLICATE

 • Lucrarea științifică „About a sequence of hyperstructures associated with a rough set” în Southeast Asian Bulletin of Mathematics China - recomandat pentru publicare în decembrie 2007 și publicat în 2008;
 • Lucrarea științifică „Nucleul unui P-hipergrup” în revista Global Research Publication - India, 2007;
 • Prezentarea la Simpozionul de Matematică Roman, 2006 și publicarea în Gazeta Matematică Seria A nr. 2/2006 a unei lucrări „Matematica la modulul M2”;
 • Lucrarea științifică „Asupra unor șiruri de hiperstructuri, asociate mulțimilor grosiere” în revista Global Research Publication - India 2006;
 • Lucrarea științifică „ Un exemplu de spațiu asociat unei relații” în revista Ratio Mathematica - Journal of Applied Mathematics, IAȘI, 2003;
 • Lucrarea științifică „Hiperstructuri și relații binare” în Revista Simpozioanelor Anuale „Matematici aplicate în biologie și biofizică”, IAȘI 2002;
 • Lucrarea științifică „O privire generală asupra conexiunilor dintre teoria grafurilor și hipergrafurilor și teoria hipergrupurilor" în revista de specialitate a Universității din Timișoara cu ocazia celui de al VI-lea Simpozion de Matematică și Aplicații de la Timișoara - 1999;
 • Lucrarea științifică „Hipergrupuri asociate hipergrafurilor" în Revista de Specialitate Italian Jurnal of Pure and Applied Mathematics din Udine-Italia 1999, fiind consiliat și având referințe din partea domnului profesor universitar doctor Piergiulio Corsini — redactorul șef al acestei reviste;

Informații suplimentare

 • Pot fi date la cerere.
05.04.2023

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 15 iulie 2024, 10:38
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro