Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2012-2016 (dep.)
1996-2000 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
luări de cuvânt în plen
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 1996-2000 > Camera Deputaților > Ion Pârgaru > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Ion PÂRGARU
Curriculum Vitae

Informații personale

E-mailpargaruion@yahoo.com
NaționalitateRomână
Data și locul nașterii18 iulie 1948, Tismana, județul Gorj

Experiență profesională

Perioada2008
Președinte, Camera de Comerț și industrie a Municipiului București
Prof.univ.dr., Facultatea de Chimie Industrială, Universitatea Politehnică București
Conducător de doctorat
Membru al Societății Academice de Management din România
Membru al Academiei Europene de Management de la Bruxelles
Decan, Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității “Titu Maiorescu” București - filiala Târgu-Jiu
2004 - 2005, Consilier diplomatic (din partea MAE), Ministerul Administrației și Internelor
2001 - 2003, Consilier diplomatic (din partea MAE), Ministerul Educației și Cercetării
1996 - 2000, Deputat, Parlamentul României
1994 - 1996, Secretar de Stat, coordonator al activității de comerț exterior al României
1985 - 1995, Cadru didactic aociat, ASE București
1992 - 1994, Director al Direcției Promovare și Cooperare, Ministerul Comerțului si Director General pentru Relațiile cu țările Americii
1995 - prezent, Profesor asociat, Facultatea de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice București
1996 - 1998, Profesor asociat, Specializarea Inginerie Economică, Facultatea de Chimie Industrială, Universitatea Politehnica București
1981 - 1983, Secretar economic, Consulatul General din Montreal, Canada
1983 - 1984, Secretar economic, Ambasada României din Washington, SUA
1978 - 1980, Economist, Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale
1973 - 1980, Cadru didactic asociat, ASE București
1972 - 1978, Economist, Întreprinderea de Comerț Exterior PRODEXPORT - București

ALTE ACTIVITĂȚI
- Președinte, Fundația Comercială Română
- Președinte, Asociația pentru Promovarea Turismului în Oltenia
- Vicepreședinte, Asociația Română pentru Politică Externă
- Președinte de Onoare, Institutule de Promovare a Relațiilor cu țările din Asia
- Membru fondator, “Asociația Generală a Economiștilor din România”
- Membru fondator, “Asociația Română pentru Educație Democratică”
- Membru fondator, “Fundația pentru Investiții Străine în România”
- Coautor, Strategia României pentru Integrare în UE
- Coautor, “Codul de comerț Exterior al României”
- Coordonator, “Strategia de comerț Exterior a României” pe termen scurt, mediu și lung
- Negociator principal pentru România în vederea reinstituirii Clauzei Națiunii celei mai Favorizate din partea SUA
- Director onorific la săptămânalul “Imaginea României”
- Peste 110 lucrări publicate în țară și străinătate
2001 - 2002, Master SNSPA
1995, Doctor în economie
1985 - 1989, Universitatea Politică și de Conducere București
1968 - 1972, Facultatea de Comerț Exterior, Academia de Studii Economice, București
1962 - 1966, Liceul teoretic, Tg-Jiu
1955 - 1962, Școala generală, Tismana
Cursuri postuniversitare:
- Relații Economice Internaționale, 1979 - 1980 și 1984 - 1985
- Relații Internaționale, 1984 - 1985
Specializări în:
- Tranzacții Internaționale (Centrul de Perfecționare al Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale - 1973)
- Drept Comercial Internațional (ASE, București - 1976)
- Cooperare Economică Internațională (ASE, București - 1977)

Aptitudini și competențe personale

Predă cursuri de politici comerciale și vamale, legislație industrială, negocieri comerciale internaționale, transporturi și expediții internaționale, etica în afaceri, relații internaționale.
Limba maternăRomână
Limbi străine cunoscuteEngleză, Franceză, Rusă, Spaniolă, Italiană, Germană
Abilitatea de a citif. bine; f. bine; bine; bine; bine; bine
Abilitatea de a scrief. bine; f. bine; bine; bine; bine; bine
Abilitatea de a vorbif. bine; f. bine; bine; bine; bine; bine
Aptitudini și competențe socialeSociabil, politicos, instruit
Aptitudini și competențe organizatoriceFoarte bun manager
Aptitudini și competențe tehniceÎncepând cu 1973, a primit studenții din ultimul an de la Facultatea de Relații Economice Internaționale pentru îndrumarea elaborării proiectelor de diplomă.
În perioada 1990 - 1994, au fost prezentate studenților de la cursurile de zi și postuniver- sitare de la Facultatea de Relații Economice Internaționale din ASE București, prelegeri pe teme de comerț exterior.
În perioada 1995 - 1998, în calitate de profesor asociat, a predat cursul de “Managementul Tranzacțiilor Economice Internaționale”, la anul III de la Facultatea de Relații Economice Internționale și la anul IV de la Facultatea de Comerț, din ASE București.
În toată această perioadă, a condus lucrări de diplomă ale studenților Facultății de Relații Economice Internaționale, lucrări apreciate permanent cu nota maximă.
A făcut parte din comisii de examene de licență, iar din 1995, în calitate de membru, și din comisiile de susținere publică de teze de doctorat în cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale.
De asemenea, a susținut, în anul universitar 1996/1997, cursul de “Negocieri Economice Internaționale”, iar în anul universitar 1997/1998 și cursul de “Politica Comercială a României”.
Începând cu anul universitar 1996/1997 a funcționat ca profesor asociat la Facultatea de Chimie Industrială, Specializarea Inginerie Economică, unde a predat și predă cursurile de “Mangementul Afacerilor Economice Internaționale”, “Transporturi, Expediții și Asigurări Internaționale”, “Legislație Industrială”, “Teoria și Practica Negocierilor Comerciale”, “Politici Comerciale” și “Integrare Economică Europeană”.
De asemenea, tot în cadrul acestei facultăți a condus și seminariile aferente disciplinelor menționate mai sus.
S-a preocupat permanent de îmbunătățirea metodei de predare, utilizând, în susținerea prelegerilor, suporturi video (videocasete, retroproiectoare), audio, documente preluate de la instituțiile naționale și internaționale de resort, precum și de le societăți comerciale cu activitate de comerț exterior.
În vederea menținerii unei atenții continue a studenților și pentru mai buna fixare a cunoștințelor , pe tot parcursul prelegerilor s-a utilizat permanent dialogul în sala de curs.
De asemenea, în aceeași direcție, unele cursuri au fost ținute la Departamentul de Comerț Exterior din Ministerul Comerțului, la Centrul Român de Comerț Exterior, la Bursa Română de Mărfuri - București, cu demonstrații practice la problemele prezentate.
S-a ocupat de îndrumarea activitații de cercetare științifică a studenților, orientându-i pe aceștia spre domenii de profil, cu aplicabilitate practică în condiții de eficiență.
Evaluarea finală a studenților s-a făcut atât prin verificarea cunoștințelor însușite în timpul anilor de studii cât și prin modul de participare al acestora la seminarii, simpozioane, realizarea de recenzii la unele lucrări din literatura străină aferentă domeniilor disciplinelor respective, realizarea de studii de caz.
Pe toată perioada activității s-a preocupat de sprijinirea ASE București și, ulterior, și a Facultății de Chimie Industrială - specializarea Inginerie Economică, în realizarea legăturii practice cu învățământul, furnizând date concrete pentru orientarea în consecință a programelor analitice.
De asemenea, a sprijinit cele două instituții în organizarea practicii în producție a studenților.
În perioada 1972 - 1978 ca economist la Întreprinderea de Comerț Exterior PRODEXPORT, a inițiat și elaborat studii de specialitate concretizate în contracte de export de produse agroalimentare românești pe piețele SUA, Angliei, Suediei, Canadei, RFG, Franței și Italiei. Studiile au prezentat condițiile și modalitățile concrete de introducere pe piețele respective a unor produse noi, ca și posibilitățile de dezvoltare a exporturilor unor produse cu “oarecare” tradiție în nomenclatorul produselor agroalimentare de export.
Este de menționat faptul că, pe baza studiilor respective, au fost introduse pentru prima dată unele produse agroalimentare românești pe piețele SUA, Canadei, Angliei, Franței și Italiei.
Studiile din această perioadă au fost puse la dispoziția Institutului de Economie Mondială pentru utilizarea lor la fundamentarea politicii economice în domeniu și pentru negocierile cu Banca Mondială.
În perioada 1978 - 1980 ca economist la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale - Direcția Acorduri și Juridică, a contribuit la inițierea, elaborarea și aplicarea în practică de reglementări privind cadrul juridic general de desfășurare a activității de comerț exterior și cooperare economică internațională.
Astfel, au fost efectuate analize și au fost elaborate studii privind posibilitățile de inițiere, negociere și încheiere de acorduri de cooperare economică și tehnico-științifică între Guvernul României și Guvernele altor state (Canada, Mexic, Columbia și SUA).
Au fost elaborate, pe baza reglementărilor interne și internaționale, contractele tip de vânzare-cumpărare utilizate în comerțul exterior.
A fost elaborat proiectul “Codului de Comerț Exterior Român”, care prevedea, în esență, următoarele principii mai importante :
 • libera asociere în vederea participării la acte de comerț exterior
 • acces liber al persoanelor juridice la piețele externe
 • decizie proprie asupra actelor de comerț exterior
 • riscul comercial în operațiunile de comerț exterior

Au fost elaborate studii utilizate la fundamentarea poziției României față de dezvoltarea economică internațională, prezentată la Sesiunea Specială a Adunării Generale ONU consacrată dezvoltării (septembrie 1980).
În calitate de membru al corpului diplomatic la Ambasadele României din Washington și Montreal, în perioada 1981 - 1984 a elaborat studii privind:
 • promovarea în premieră a exporturilor românești ale unor produse textile, confecții și produse din piele pe piața canadiană (în cadrul Acordului româno-canadian privind comerțul cu produse textile și confecții)
 • stabilirea criteriilor pentru introducerea pe piața SUA a produselor farmaceutice și siderurgice din România
 • constituirea de societăți comerciale mixte româno-americane
 • elaborarea cadrului juridic pentru diverse cooperări economice

În calitate de coordonator al activităților de comerț exterior și cooperare economică internațională (impusă de funcțiile de Secretar de Stat, Director, Consilier) a elaborat studii fundamentale economic privind:
 • rolul comerțului exterior de multiplicator al economiei naționale
 • strategia relațiilor economice internaționale ale României
 • strategia de integrare a României în Uniunea Europeană
 • îmbunătățirea cadrului juridic bilateral și multilateral
 • realizarea departamentului de promovare a comerțului exterior
 • înființarea Centrului Român de Comerț Exterior
 • creditarea operațiunilor de export și cooperare economică internațională
 • recuperarea creanțelor externe
 • reglementarea modului de realizare al operațiunilor în lohn, leasing și compensate
 • rolul târgurilor și expozițiilor internaționale în promovarea operațiunilor de comerț
 • modalități de echilibrare a balanței comerciale
 • modalități de finalizare a obiectivelor de cooperare în producție de la Krivoi Rog și Las Camariocas
 • dezvoltarea în plan zonal a comerțului exterior românesc
 • căi și modalități de eficientizare a comerțului exterior al României
 • colaborarea cu camerele de comerț și industrie locale în realizarea exporturilor

Lucrările publicate în diverse reviste de specialitate din țară și străinătate (Franța, SUA, Maroc, Suedia, Finlanda, Danemarca, etc.), comunicările susținute la diferite manifestări de specialitate din țară și străinătate, precum și studiile elaborate și-au găsit finalitatea practică în:
 • stabilirea strategiei comerțului pe termen scurt, mediu și lung
 • creșterea anuală a comerțului exterior cu 25 - 30% (anii 1994, 1995, 1996)
 • creșterea ponderii comerțului exterior în PIB
 • menținerea unui deficit al balanței comerciale în limite rezonabile, specifice
 • perioadei de tranziție
 • diversificarea gamei produselor exportate
 • îmbunătățirea cadrului juridic general și sectorial
 • obținerea reinstituirii și apoi a permanetizării clauzei națiunii celei mai favorizate și a preferințelor vamale generalizate din partea SUA
 • obținerea statului României de membru originar al Organizației Mondiale a Comerțului
 • obținerea de fonduri și asistență tehnică și materială din partea SUA, Olandei, Belgiei, Italiei, Franței, Greciei, Uniunii Europene, Centrului de Comerț Internațional de la Geneva, pentru armonizarea legislației interne la legislația internațională, formarea de cadre și formarea de formatori de cadre
 • obținerea de finanțări pentru participarea unor întreprinderi mici și mijlocii la unele manifestări internaționale de interes
 • conducerea de misiuni economice, în calitate de Președinte al FCR, în Japonia, Coreea de Sud, Singapore, Cehia, Slovenia, Croația, Serbia, etc.
 • participant și moderator la conferințe , simpozioane și sesiuni de comunicări naționale și internaționale
Permis de conducerecategoria B

10.01.2013

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 24 iulie 2024, 8:32
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro