Tudoriža LUNGU
Declaratie de avere - 31.12.2020

31.12.2020 | 10.06.2020 | 11.06.2019 | 13.06.2018 | 15.06.2017 | 03.01.2017

format PDF