După ce au mulțumit pentru primire și și-au exprimat în mod deschis aprecierea și plăcuta surpriză pentru ospitalitatea deosebită cu care au fost tratați de-a lungul întregii perioade a vizitei lor în țara noastră, oaspeții au prezentat o sinteză a modului în care este structurat și susținut sistemul de învățământ kenian. Din această prezentare, a impresionat în mod deosebit, informația conform căreia Kenia alocă, anual, nu mai puțin de 30% din bugetul național nevoilor educației, ceea ce dovedește importanța pe care o acordă sistemului educațional. Cu toate acestea, datorită nevoilor foarte mari de susținere a învățământului preuniversitar, în învățământul universitar nu ajung, întotdeauna, suficiente fonduri, cel mai văduvit din acest punct de vedere fiind sectorul cercetării științifice. De aceea, partea keniană s-a arătat foarte interesată de posibilitatea stabilirii unor relații de schimburi bilaterale care să ofere ocazia cadrelor didactice universitare din România de a pregăti specialiști în universitățile keniene în diferitele domenii ale cercetării științifice, în minerit, în domeniul informaticii, al exploatărilor petroliere sau în cel al industriei textile. De asemenea, deoarece guvernul kenian intenționează să demareze un amplu program de informatizare a învățământului primar, partea keniană consideră că experiența României în acest domeniu ar putea fi de un real ajutor în finalizarea cu succes a acestui demers și își exprimă disponibilitatea încheierii unui acord interguvernamental în acest sens.
Un alt punct de mare interes în dezvoltarea viitoare a relațiilor dintre cele două state este considerat a fi cel al dezvoltării relațiilor de colaborare între comisiile de specialitate ale celor două parlamente, mai ales că, la acest moment, Kenia se află în faza perfecționării curriculei universităților publice. Tocmai de aceea, și recunoscând experiența superioară a parlamentarilor români în acest domeniu, partea keniană propune conturarea cât mai rapidă a unui viitor program de schimburi de experiență între cele două instituții legislative.
La rândul său, partea română s-a arătat deosebit de interesată de propunerile parlamentarilor kenieni, asigurând oaspeții de întregul sprijin în planul cooperării interparlamentare și exprimându-și convingerea că și solicitările de colaborare care vizează ministerele de resort din cele două state se vor finaliza, de asemenea, cu același succes.
Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban și domnul deputat Ion Eparu și-au manifestat disponibilitatea de a susține stabilirea unor relații de cooperare directe între instituții de învățământ superior din Kenia și universități din România.
Una dintre concluziile discuției a fost aceea că se dorește dezvoltarea relațiile de colaborare atât la nivel parlamentar, cât și la nivelul celor două ministere ale Educației, dar și la nivel local, între centre, instituții, unități de cercetare similare din țară și străinătate.