Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
2004-2008 (dep.)
Liens:
www.mateandras.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2008-2012 > Chambre des Députés > Andras-Levente Mate > Propositions législatives Versiunea pentru printare

MATE Andras-Levente
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2008-2012

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 27/15.02.2010 L580/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii Arhivelor Nationale nr.16/1996 respinsa
definitiv
2. 35/02.02.2009 L422/2008 Propunere legislativa pentru completarea art.8 al Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996 respinsa
definitiv
3. 36/02.02.2009 L430/2008 Propunere legislativa pentru completarea art.30 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate respinsa
definitiv
4. 38/22.02.2010 L432/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare retrimis
la comisii
5. 43/21.02.2011 L332/2011 Propunere legislativa privind modificarea art.21 alin.(2) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 Lege 299/2011
6. 55/01.03.2010 L630/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind codul fiscal respinsa
definitiv
7. 95/23.04.2012 L167/2012 Proiect de Lege privind unele masuri referitoare la drepturile salariale ale personalului platit din fonduri publice Lege 84/2012
8. 112/16.03.2011 L770/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative respinsa
definitiv
9. 115/04.05.2012 L768/2011 Proiect de Lege privind completarea art.108 din Legea nr.188/1999 respins
definitiv
10. 122/07.04.2010 L633/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
11. 132/07.04.2010 L653/2009 Proiect de Lege pentru completarea art.45 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr.36/1995 respins
definitiv
12. 169/29.05.2012 L34/2012 Proiect de Lege privind completarea art.1 al Ordonantei nr.137 din 2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare respins
definitiv
13. 173/29.05.2012 L39/2012 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator Lege 115/2012
14. 191/29.05.2012 L64/2012 Proiect de Lege privind completarea art.28 al Legii nr.340/2004 respins
definitiv
15. 230/29.05.2012 L110/2012 Propunere legislativa privind completarea art.3 alin.(1) al Ordonantei nr.189 din 2000 retrimis
la comisii
16. 234/02.05.2011 L215/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.195/2001 - Legea voluntariatului, republicata respinsa
definitiv
17. 238/09.05.2011 L488/2011 Propunere legislativa privind modificarea art.5 alin.(3) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 respinsa
definitiv
18. 260/03.05.2010 L94/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul respinsa
definitiv
19. 273/03.05.2010 L28/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, republicata respinsa
definitiv
20. 275/03.05.2010 L29/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata respinsa
definitiv
21. 279/03.05.2010 L27/2010 Propunere legislativa privind unele masuri pentru combaterea intarzierii la plata a sumelor datorate de institutiile publice in baza unor intelegeri de alta natura decat cea comerciala si a sumelor reprezentand creante fiscale ale contribuabililor respinsa
definitiv
22. 293/03.05.2010 L60/2010 Propunere legislativa pentru completarea art.11 din Legea nr.3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului respinsa
definitiv
23. 321/17.06.2009 L116/2009 Propunere legislativa pentru modificarea unor prevederi legale in domeniul circulatiei juridice a terenurilor respinsa
definitiv
24. 348/16.05.2011 L213/2011 Proiect de Lege privind completarea art.22 din Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date respins
definitiv
25. 350/16.05.2011 L217/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.287/2009 respinsa
definitiv
26. 358/24.09.2012 L208/2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
27. 367/23.05.2011 L218/2011 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii Lege 45/2012
28. 368/23.05.2011 L212/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
29. 369/23.05.2011 L214/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.75/2001 privind cazierul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
30. 372/23.05.2011 L216/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.26/2000 privind asociatiile si fundatiile, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 22/2014
31. 373/01.09.2009 L223/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator Lege 370/2009
32. 394/01.10.2012 L202/2012 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr.16/1996 retrimis
la comisii
33. 401/01.10.2012 L362/2012 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor respinsa
definitiv
34. 406/01.09.2010 L685/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.504 din 11 iunie 2002, a audiovizualului respinsa
definitiv
35. 419/08.10.2012 L246/2012 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.7 din 19 ianuarie 2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, aprobata prin Legea nr.71/2007 respinsa
definitiv
36.   L421/02.09.2009 Propunere legislativa privind Codul civil retrasa
de catre initiator
37. 423/08.10.2012 L374/2012 Propunere legislativa privind scutirea de la plata impozitului pe venit aferent arendarii terenurilor agricole, precum si a majorarilor de intirziere aferente respinsa
definitiv
38. 443/06.09.2010 L693/2010 Propunere legislativa privind promovarea practicii unitare si de modificare si completare a Legii nr.304/2004 privind organizarea judecatoreasca, Codul de Procedura Civila si Codul de Procedura Penala respinsa
definitiv
39. 452/28.09.2009 L249/2009 Propunere legislativa pentru modificarea art.4 alin.(1) din Legea nr.370/2004 privind alegerea Presedintelui Romaniei respinsa
definitiv
40. 461/28.09.2009 L272/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.21/1991 privind cetatenia romana, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
41. 485/27.06.2011 L348/2011 Propunere legislativa privind reglementarea conditiilor de punere pe piata a plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope si derivatilor acestora respinsa
definitiv
42. 528/19.09.2011 L698/2011 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputatilor si al senatorilor clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
43. 553/17.10.2011 L30/2012 Propunere legislativa privind completarea alin.(3) al art.76 din Legea nr.215/2001 respinsa
definitiv
44. 612/14.12.2009 L485/2009 Propunere legislativa privind etichetarea produselor care contin organisme modificate genetic respinsa
definitiv
45. 641/14.12.2009 L399/2009 Propunere legislativa pentru modificarea art.2 al Ordonantei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobata cu modificari prin Legea nr.125/2002 respinsa
definitiv
46. 667/17.11.2010 L436/2010 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice respins
definitiv
47. 714/05.12.2011 L599/2011 Proiect de Lege privind reglementarea contractelor de imprumut cu ipoteca respins
definitiv
48. 717/05.12.2011 L556/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.263 / 2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 380/2013
49. 735/05.12.2011 L601/2011 Proiect de Lege privind constructia si modernizarea cladirilor destinate unitatilor de educatie timpurie anteprescolara respins
definitiv
50. 740/05.12.2011 L544/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respins
definitiv
51. 749/29.11.2010 L583/2010 Propunere legislativa privind vanzarea terenurilor cu destinatie agricola aferente activelor achizitionate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii respinsa
definitiv
52. 774/29.11.2010 L562/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila Lege 272/2011
53. 783/29.11.2010 L568/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
54. 804/29.11.2010 L599/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica respinsa
definitiv
55. 807/29.11.2010 L518/2010 Propunere legislativa privind interzicerea cultivarii organismelor modificate genetic si etichetarea unor categorii de produse respinsa
definitiv
56. 845/13.12.2010 L584/2010 Proiect de Lege pentru prevenirea si combaterea violentei in familie respins
definitiv
57. BP168/08.05.2012 L368/2012 Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Juridice din Romania la Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 5 mars 2024, 3:09
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro