Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
2004-2008 (dep.)
Legături:
www.mateandras.ro
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2008-2012 > Camera Deputaților > András-Levente Máté > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

MÁTÉ András-Levente
Propuneri legislative initiate în legislatura 2008-2012

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 27/15.02.2010 L580/2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996 respinsa
definitiv
2. 35/02.02.2009 L422/2008 Propunere legislativă pentru completarea art.8 al Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 respinsa
definitiv
3. 36/02.02.2009 L430/2008 Propunere legislativă pentru completarea art.30 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respinsa
definitiv
4. 38/22.02.2010 L432/2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare retrimis
la comisii
5. 43/21.02.2011 L332/2011 Propunere legislativă privind modificarea art.21 alin.(2) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 Lege 299/2011
6. 55/01.03.2010 L630/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 571/2003 privind codul fiscal respinsa
definitiv
7. 95/23.04.2012 L167/2012 Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la drepturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice Lege 84/2012
8. 112/16.03.2011 L770/2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative respinsa
definitiv
9. 115/04.05.2012 L768/2011 Proiect de Lege privind completarea art.108 din Legea nr.188/1999 respins
definitiv
10. 122/07.04.2010 L633/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
11. 132/07.04.2010 L653/2009 Proiect de Lege pentru completarea art.45 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 respins
definitiv
12. 169/29.05.2012 L34/2012 Proiect de Lege privind completarea art.1 al Ordonanței nr.137 din 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare respins
definitiv
13. 173/29.05.2012 L39/2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator Lege 115/2012
14. 191/29.05.2012 L64/2012 Proiect de Lege privind completarea art.28 al Legii nr.340/2004 respins
definitiv
15. 230/29.05.2012 L110/2012 Propunere legislativă privind completarea art.3 alin.(1) al Ordonanței nr.189 din 2000 retrimis
la comisii
16. 234/02.05.2011 L215/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.195/2001 - Legea voluntariatului, republicată respinsa
definitiv
17. 238/09.05.2011 L488/2011 Propunere legislativă privind modificarea art.5 alin.(3) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 respinsa
definitiv
18. 260/03.05.2010 L94/2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul respinsa
definitiv
19. 273/03.05.2010 L28/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată respinsa
definitiv
20. 275/03.05.2010 L29/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată respinsa
definitiv
21. 279/03.05.2010 L27/2010 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru combaterea întârzierii la plată a sumelor datorate de instituțiile publice în baza unor înțelegeri de altă natură decât cea comercială și a sumelor reprezentând creanțe fiscale ale contribuabililor respinsa
definitiv
22. 293/03.05.2010 L60/2010 Propunere legislativă pentru completarea art.11 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului respinsa
definitiv
23. 321/17.06.2009 L116/2009 Propunere legislativă pentru modificarea unor prevederi legale în domeniul circulației juridice a terenurilor respinsa
definitiv
24. 348/16.05.2011 L213/2011 Proiect de Lege privind completarea art.22 din Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date respins
definitiv
25. 350/16.05.2011 L217/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.287/2009 respinsa
definitiv
26. 358/24.09.2012 L208/2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
27. 367/23.05.2011 L218/2011 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 45/2012
28. 368/23.05.2011 L212/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
29. 369/23.05.2011 L214/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.75/2001 privind cazierul fiscal, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
30. 372/23.05.2011 L216/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare Lege 22/2014
31. 373/01.09.2009 L223/2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator Lege 370/2009
32. 394/01.10.2012 L202/2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996 retrimis
la comisii
33. 401/01.10.2012 L362/2012 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor respinsa
definitiv
34. 406/01.09.2010 L685/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.504 din 11 iunie 2002, a audiovizualului respinsa
definitiv
35. 419/08.10.2012 L246/2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.7 din 19 ianuarie 2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural, aprobată prin Legea nr.71/2007 respinsa
definitiv
36.   L421/02.09.2009 Propunere legislativă privind Codul civil retrasa
de catre initiator
37. 423/08.10.2012 L374/2012 Propunere legislativă privind scutirea de la plata impozitului pe venit aferent arendării terenurilor agricole, precum și a majorărilor de întîrziere aferente respinsa
definitiv
38. 443/06.09.2010 L693/2010 Propunere legislativă privind promovarea practicii unitare și de modificare și completare a Legii nr.304/2004 privind organizarea judecătorească, Codul de Procedură Civilă și Codul de Procedură Penală respinsa
definitiv
39. 452/28.09.2009 L249/2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(1) din Legea nr.370/2004 privind alegerea Președintelui României respinsa
definitiv
40. 461/28.09.2009 L272/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
41. 485/27.06.2011 L348/2011 Propunere legislativă privind reglementarea condițiilor de punere pe piață a plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope și derivaților acestora respinsa
definitiv
42. 528/19.09.2011 L698/2011 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
43. 553/17.10.2011 L30/2012 Propunere legislativă privind completarea alin.(3) al art.76 din Legea nr.215/2001 respinsa
definitiv
44. 612/14.12.2009 L485/2009 Propunere legislativă privind etichetarea produselor care conțin organisme modificate genetic respinsa
definitiv
45. 641/14.12.2009 L399/2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 al Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări prin Legea nr.125/2002 respinsa
definitiv
46. 667/17.11.2010 L436/2010 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respins
definitiv
47. 714/05.12.2011 L599/2011 Proiect de Lege privind reglementarea contractelor de împrumut cu ipotecă respins
definitiv
48. 717/05.12.2011 L556/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263 / 2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 380/2013
49. 735/05.12.2011 L601/2011 Proiect de Lege privind construcția și modernizarea clădirilor destinate unităților de educație timpurie antepreșcolară respins
definitiv
50. 740/05.12.2011 L544/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respins
definitiv
51. 749/29.11.2010 L583/2010 Propunere legislativă privind vânzarea terenurilor cu destinație agricolă aferente activelor achiziționate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii respinsa
definitiv
52. 774/29.11.2010 L562/2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă Lege 272/2011
53. 783/29.11.2010 L568/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
definitiv
54. 804/29.11.2010 L599/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică respinsa
definitiv
55. 807/29.11.2010 L518/2010 Propunere legislativă privind interzicerea cultivării organismelor modificate genetic și etichetarea unor categorii de produse respinsa
definitiv
56. 845/13.12.2010 L584/2010 Proiect de Lege pentru prevenirea și combaterea violenței în familie respins
definitiv
57. BP168/08.05.2012 L368/2012 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Academiei de Stiințe Juridice din România la Senat

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 7 decembrie 2023, 15:22
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro