Romeo Gheorghe Leonard CAZAN
Curriculum Vitae

Date biografice

 • Data nașterii: 15 noiembrie 1937;
 • Stare civilă: căsătorit, un copil, inginer.

Studii și specializări

 • 1960 - Inginer mecanic, specialitatea nave și instalații de bord;
 • 1966 - 1968 - Studii postuniversitare de organizarea și conducerea economiei - cu frecvență;
 • 1968 - 1970 - Doctorat în științe economice - cu frecvență;
 • 1990 - 1996 - Stagii de pregătire la Comisariatul General al Planului (Franța), Agenția de Planificare Economică (Japonia), Biroul Central de Planificare(Olanda).

Activitate profesională

 • 1960 - 1966 - Inginer, inginer principal, șef serviciu;
 • 1970 - 1973 - Cercetător științific principal - Institutul de Planificare și Prognoză;
 • 1973 - 1989 - Expert și director adjunct - Programe de perspectivă CSP;
 • ian. - iun.1990 - Director coordonare Ministerul Economiei Naționale;
 • 1990 - sept.1993 - Subsecretar de stat - C.N.P.P.C.E.;
 • sept.1993 - nov.1996 - Președintele Comisiei Naționale de prognoză - Secretar de stat;
 • 1996 - 2000 și 2000 - 2004 - Deputat;
 • 2000 - iun.2003 - Ministrul Dezvoltării și Prognozei.

Funcții, activități într-un partid politic

 • până în 1989 - membru PCR;
 • din 1993 - membru PDSR, respectiv PSD:
  • membru în Consiliul Național și în Biroul Executiv Central al PSD;
  • din iun.2003 - secretar executiv al PSD.

Funcții, activități într-o organizație din administrația publică centrală sau locală

 • iul.1990 - sept.1993 - Subsecretar de stat, director general adjunct, director general coordonator în Comisia Națională de Prognoză;
 • sept.1993 - nov.1996 - Președintele Comisiei Naționale de Prognoză;
 • dec.2000 - iun.2003 - Ministrul Dezvoltării și Prognozei.

Funcții, activități parlamentare anterioare

 • 1996 - 2000 - Deputat, secretar al Comisiei economice;
 • 2000 - 2004 - Deputat, membru în Comisia economică.

Funcții, activități în alte organizații naționale

 • ian. - mar.1990 - membru în Secretariatul științific al Comisiei Naționale pentru elaborarea Schiței de trecere a României la economia de piață;
 • feb. - iun.1995 - membru în Secretariatul științific al Comisiei de elaborare a Strategiei naționale de pregătire a aderării României la UE.

Funcții, activități în organizații internaționale

 • 1994 - 1996 - Reprezentantul României pe probleme de analiză și prognoză economică la Geneva, în Comisia Economică ONU pentru Europa;
 • iunie 1996 - Vicepreședinte al Consilierilor Economici ai Guvernelor țărilor membre ale Comisiei Economice ONU pentru Europa.

Activitate publicistică, științifică, în foruri academice

  Prezentare selectivă:
 • "Transportul de mărfuri cu nave fluviale și maritime moderne", sesiunea A.S.I.T. - 1962;
 • "Probleme ale ridicării nivelului tehnic al proceselor de producție" - "Tehnica nouă" - nr. 36/1961;
 • "Măsurile tehnico-organizatorice, factor important în realizarea de economii" - "Tehnica nouă" - nr. 11/1962;
 • "Eficacitatea economică a mecanizării și automatizării în domeniul conducerii șantierelor navale" - sesiune a Facultății de economie - decembrie 1966;
 • "Venitul Național în Republica Socialistă România" (note de lector) - "Probleme economice" nr. 7/1968;
 • "Eficiența economică a investițiilor industriale" - Institutul Central de Documentare Tehnică - 1968 (în colaborare);
 • "Contribuția progresului tehnic la dezvoltarea economică a României" - referat prezentat la Simpozionul țărilor socialiste pe probleme de progres tehnic - Zilina (R.S. Cehoslovacă);
 • "Avantajele economice ale transcontainerizării" - "Probleme economice" nr. 1/1971, pg. 48;
 • "Determinarea eficienței economice a transportului maritim transcontainerizat" - "Ambalaje" nr. 3/1971
 • "Metode moderne de organizarea producției", I.D.T., 1971;
 • "Încadrarea previziunilor științelor și tehnologiilor în previziunile economice" - Simpozionul cu participare internațională "Cercetarea viitorului și planificarea pe termen lung" - P. Neamț, iulie 1971;
 • "Principiile perfecționării conducerii economiei" - comunicare prezentată la Sesiunea Institutului Economiei Mondiale a Academiei U.R.S.S., Moscova, noiembrie 1971;
 • "Experiențe naționale de modernizare a structurilor economice" - participare la dezbatere - "Probleme economice" nr. 2/1972, pg. 68;
 • "Prognoza dezvoltării principalelor ramuri ale industriei", 1973, 50 pg. - Note de curs - Institutul Central de Pregătirea Cadrelor de Conducere din Economie și Administrația de Stat (I.C.P.C.C.E.A.S.);
 • "Prognoza științei și tehnologiilor", 1973, 49 pg. - note de curs - I.C.P.C.C.E.A.S.;
 • "Unele considerații asupra elaborării prognozei în industria construcțiilor de mașini" - revista Consiliului Național Legislativ;
 • "Prognoza dezvoltării ramurilor producției materiale; rolul prognozelor științei și tehnologiilor în elaborarea prognozelor ramurilor economiei naționale", 1974, 60 pg. - Note de curs - I.C.P.C.C.E.A.S.;
 • "Prognoza transporturilor", 1974, 29 pg. - Note de curs, I.C.P.C.C.E.A.S.;
 • "Cooperarea economică între România și Franța în construcția de mașini" - referat prezentat la "Seminarul asupra profilului creșterii pe termen lung" - CEE-ONU, Consilierii economici ai guvernelor țărilor CEE - Varșovia, mai, 1979;
 • "Situația economică a României înainte de începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană (în colaborare) - Monitor Mondo Media - Buletin al Institutului Român de Studii Social-Democrate nr. 2, ianuarie 2000;
 • "Interesele economice pe plan extern" - AGORA social-democrată editată de Institutul Român de Studii Social-Democrate, anul II. nr. 1-2, martie 2000, pg. 43;
 • "Probleme ale evoluției economiei românești în perioada de tranziție" - Forumul Crans-Montana, iunie 2000;
 • Dezvoltarea economică și integrarea în Uniunea Europeană" - Simpozionul organizat de Academia Română - 2001;
 • "principalele caracteristici ale evoluției economiei românești în perioada 1996-2000" - coordonarea lucrării prezentate Guvernului României - aprilie 2001;
 • Șansele dezvoltării economice susținute a României la începutul secolului XXI" - România NATO 2002 - Editura Monitorul Oficial București, 2002, pg. 275-299;
 • "Analiza înfăptuirii obiectivelor prevăzute în Programul de guvernare pe anul 2001" - coordonarea lucrării prezentate Guvernului României - ianuarie 2002;
 • Evoluții în plan economic și social în România. Prezent și viitor" - Forumul internațional de investiții al țărilor din Europa Centrală și de Sud-Est - februarie 2002;
 • "Măsurile guvernamentale pentru îmbunătățirea mediului de afaceri în România" - expunere la Simpozionul "Uși deschise" organizat de CCIRB și Forum’Invest - martie 2002;
 • "Experiența României în dezvoltarea durabilă și modernizarea economiei" - Simpozionul chino-român privind experiența țărilor în tranziție, organizat de Institutul de Drept Internațional "Nicolae Titulescu" - martie 2002;
 • "Implicarea unităților de cercetare în programele de dezvoltare regională, factor cheie în integrarea europeană la nivel regional" - Conferința Națională a Cercetării - aprilie 2002;
 • "Dezvoltarea economică pe termen mediu. Investițiile străine și dezvoltarea regională în România" - Forumul economic româno-italian pentru promovarea investițiilor și schimburilor comerciale - Milano-Italia, aprilie 2002;
 • "Principalele considerente cu privire la realizarea creșterii economice prevăzute pentru anul 2002 în Programul de guvernare" - mai 2002;
 • "Strategia privind dezvoltarea și ridicarea competitivității în România în vederea integrării în Uniunea Europeană" - în "Dezvoltarea economică a României", vol. I, Editura Academiei Române, 2003;
 • "Regenerarea pe baze competitive a industriei, un proces amplu și dificil, dar absolut necesar - Posibile direcții de acțiune" - în "Dezvoltarea economică a României", Editura Academiei Române, vol. II, 2004.

Distincții, decorații

 • Ordinul Muncii clasa III;
 • Steaua României în grad de Cavaler.

Alte activități

 • Director științific al Asociației pentru Studii și Prognoze Economice și Sociale - ASPES.
10.12.2004