Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2004-2008 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
 
You are here: Home page > Legislature 2004-2008 > Chamber of Deputies > Claudiu Adrian Pop > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Claudiu Adrian POP
Legislative proposals initiated in legislature 2004-2008

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 52/20.02.2008 L242/2008 Propunere legislativa privind infiintarea satului Pacalesti, in comuna Draganesti, judetul Bihor Lege 181/2008
2. 53/23.02.2005 L127/2005 Propunere legislativa pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.441/2001 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.133/2000 privind invatamantul universitar si postuniversitar de stat cu taxa respinsa
definitiv
3. 68/15.02.2006 L715/2005 Propunere legislativa pentru modificarea articolului 13 si articolului 17 din Ordonanta Guvernului nr.81/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea crescatoriilor de vanat si a complexurilor de vanatoare respinsa
definitiv
4. 175/15.03.2006 L233/2006 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Consiliului Tineretului din Romania- CTR Lege 351/2006
5. 274/10.04.2006 L88/2006 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961 respinsa
definitiv
6. 324/18.04.2006 L118/2006 Propunere legislativa privind scutirea de impozit a terenurilor afectate de ploi si de inundatii, pe durata neproductivitatii lor respinsa
definitiv
7. 330/18.04.2006 L189/2006 Propunere legislativa privind stabilirea destinatiei fondurilor obtinute de statul roman prin vanzarea pachetului majoritar de actiuni la Banca Comerciala Romana respinsa
definitiv
8. 330/02.05.2007 L130/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.48² alin (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
9. 337/25.04.2006 L3/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 respinsa
definitiv
10. 421/08.05.2006 L597/2006 Propunere legislativa pentru completarea art.10 alin.1 lit.b din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsa
definitiv
11. 427/08.05.2006 L234/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 respinsa
definitiv
12. 427/03.10.2005 L619/2005 Propunere legislativa pentru completarea Legii statutului personalului didactic nr.128/1997 cu un nou alineat (3) la art.141 respinsa
definitiv
13. 449/23.06.2008 L240/2008 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
14. 451/23.06.2008 L254/2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961 respinsa
definitiv
15. 454/23.06.2008 L257/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari respinsa
definitiv
16. 456/23.06.2008 L239/2008 Propunere legislativa pentru completarea pct.1 al Art.I din Ordonanta de Urgenta nr.97/4.X.2007 pentru a se acorda alocatia de stat pentru copii si elevilor care au implinit varsta de 18 ani respinsa
definitiv
17. 458/23.06.2008 L252/2008 Propunere legislativa pentru modificarea art.482 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sanatatii respinsa
definitiv
18. 459/23.06.2008 L258/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.I din Ordonanta de Urgenta nr.88/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum si unele masuri in domeniul cheltuielilor de personal respinsa
definitiv
19. 480/03.09.2008   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.2/2008 privind modificarea Legii invatamantului nr.84/1995, republicata clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
20. 502/03.09.2008 L255/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor respinsa
definitiv
21. 518/03.09.2008 L256/2008 Propunere legislativa privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical respinsa
definitiv
22. 527/03.09.2008 L253/2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar respinsa
definitiv
23. 528/07.06.2006 L282/2006 Proiect de Lege privind prevenirea accidentelor din mediul subteran speologic si organizarea activitatii de salvare din mediul subteran speologic Lege 402/2006
24. 682/10.10.2007 L401/2007 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.164/2001, lege privind pensiile militare de stat respinsa
definitiv
25. 741/05.11.2007 L494/2007 Proiect de Lege pentru completarea art.19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii respins
definitiv
26. 755/07.11.2007 L963/2007 Propunere legislativa pentru infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor de ingrijire si educare a copiilor in varsta de 0-3 ani respinsa
definitiv
27. 835/06.11.2006 L591/2006 Propunere legislativa pentru modificarea art.161 alin.(2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
28. 858/13.11.2006 L692/2006 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
29. 893/17.12.2007 L642/2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului respins
definitiv

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 23 july 2024, 2:19
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro