Mircea MAN
Propuneri legislative initiate în legislatura 2004-2008

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 180/14.04.2008 L948/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare Lege 218/2008
2. 191/22.03.2006 L635/2005 Proiect de Lege privind instituirea unor burse acordate de consiliul local, în localitățile din mediul rural Lege 129/2006
3. 195/14.04.2008 L938/2007 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 87 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
4. 196/14.04.2008 L890/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
5. 237/10.04.2007 L114/2007 Propunere legislativă pentru declararea zilei de "1 ianuarie - Ziua României Europene" respinsa
definitiv
6. 337/25.04.2006 L3/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 respinsa
definitiv
7. 340/12.05.2008 L67/2008 Propunere legislativă pentru completarea articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii 169/1997 respinsa
definitiv
8. 380/17.06.2008 L137/2008 Proiect de Lege pentru abrogarea art.2141- 2143din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
9. 452/04.06.2007 L245/2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004 respinsa
definitiv
10. 467/10.10.2005 L232/2005 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
11. 530/07.06.2006 L295/2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară Lege 178/2009
12. 538/03.09.2007 L288/2007 Propunere legislativă privind reorganizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu respinsa
definitiv
13. 603/18.09.2007 L457/2007 Propunere legislativă privind înființarea societăților comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor și comercializarea cărnii și a produselor din carne respinsa
definitiv
14. 608/24.09.2007 L317/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
15. 650/11.09.2006 L435/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării respinsa
definitiv
16. 717/03.10.2006 L492/2006 Propunere legislativă privind autorizarea și efectuarea transportului în regim de taxi respinsa
definitiv
17. 723/09.10.2006 L571/2006 Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru IMM-urile din industria berii Lege 88/2010
18. 751/18.10.2006 L504/2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare respinsa
definitiv