Gheorghe Adrian MIUȚESCU
Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

E-mail(uri)

adrian.miutescu@aaas.gov.ro

Nationalitate

română

Data nașterii

05.12.1959

Domeniu ocupațional

2020 - Prezent
Deputat, Membru în Comisia pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Perioada decembrie 2019 - prezent
Funcția sau postul ocupat Președinte
Numele și adresa angajatorului Guvernul României - Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului
Perioada 2014 - 2019
Funcția sau postul ocupat Consilier Director General
Numele și adresa angajatorului S.C. SMARIAGE EVENTS S.R.L
Perioada 2009 - 2014
Funcția sau postul ocupat Lector universitar
Numele și adresa angajatorului Universitatea din Pitești - Facultatea de Mecanică și Tehnologie
Perioada 2008 - 2009
Funcția sau postul ocupat Consilier al Președintelui Consiliului de Administrație
Numele și adresa angajatorului S.C. ELF PROCONT EXPERT S.R.L. Curtea de Argeș
Perioada 2004 - 2008
Funcția sau postul ocupat Deputat, Membru Supleant al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei Strasbourg
Numele și adresa angajatorului Parlamentul României - Camera Deputaților
Perioada 2002 - 2004
Funcția sau postul ocupat Director
Numele și adresa angajatorului S.C. SPECIAL CONFORT S.R.L. Curtea de Argeș
Perioada 1996 - 2002
Funcția sau postul ocupat Președinte al Consiliului de Administrație - Director general
Numele și adresa angajatorului S.C. întreprinderea de Produse Electronice și Electrotehnice IPEE SA.
Perioada 1993 - 1996
Funcția sau postul ocupat Director Comercial
Numele și adresa angajatorului S.C. MIURRA S.R.L. Curtea de Argeș
Perioada 1989 - 1993
Funcția sau postul ocupat Șef Secție Autoutilitare
Numele și adresa angajatorului I.P.E.E. ELECTROARGEȘ Curtea de Argeș
Perioada 1983 - 1989
Funcția sau postul ocupat Inginer proiectare autoutilitare IPEE
Numele și adresa angajatorului I.P.E.E. ELECTROARGEȘ Curtea de Argeș

EDUCATIE

Perioada 2006 - 2012
Calificarea/Diploma obținută Doctor inginer în domeniul fundamental „Științe inginerești"
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare Universitatea din Pitești
Nivelul în clasificarea națională sau internațională ISCED 6
Perioada 1978-1983
Calificarea/Diploma obținută Diplomă de licență - inginer specialitatea TCM
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare Universitatea din Craiova
Nivelul în clasificarea națională sau internațională ISCED5
Perioada 1974-1978
Calificarea/Diploma obținută Diplomă de bacalaureat
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare Liceul Militar de Marină „A.l. Cuza" - Constanța
Nivelul în clasificarea națională sau internațională ISCED 3

FORMARE PROFESIONALĂ

Competențele profesionale obținute Curs de dezvoltare abilități anteprenoriale
Numele furnizorului de formare Universitatea Neuchatel Elveția
Competențele profesionale obținute Curs management calitate
Numele furnizorului de formare CONTECA - București
Competențele profesionale obținute Curs management - marketing internațional
Numele furnizorului de formare Academia de Studii Economice București

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE

Dobândite în cursul vieții și carierei dar care nu sunt recunoscute neapărat printr­un certificat sau o diplomă

Capacitate de înțelegere și reacție rapidă, capacitate de analiză și sinteză, adaptabilitate, capacitate de a lucra sub presiune, flexibilitate în gândire, spirit de echipă.

Limba(i) maternă(e)

română

 

 

Limba(i) străină(e)

 

Autoevaluare

 

Înțelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la
conversație

Discurs oral

Engleză

 

C2

C2

C2

C2

C2

Franceză

 

C2

C2

C2

C2

C2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine
Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat

APTITUDINI Șl COMPETENTE SOCIALE

- Spirit de echipă
- Spirit organizatoric
- Receptivitate și adaptabilitate la situații complexe
- Capacitate de planificare și realizare a obiectivelor
- Bună capacitate de comunicare și negociere
- Integritate și dinamism

APTITUDINI Șl COMPETENȚE TEHNICE
(utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente, mașini etc.)

Experiență teoretică și practică privind managementul operațional
Leadership
Managementul riscurilor în cadrul proiectelor de schimbări organizaționale, retehnologizare
Management bugete
Management proiecte

REALIZĂRI/PROIECTE IMPORTANTE/INOVAȚII

Invenții/Inovații:
Mașină de marcat în clar, certificat nr.1025/1985
Mașină de plantat repere, certificat nr.222/1988
Instalație automată de sortare, marcare, uscare, rezistențe bobinate, certificat nr.227/1988
Storcător electric de roșii, certificat nr. 1693/1989
Instalație post de montaj potențiometre
Laminor paste piezoceramice

Proiecte importante:
Dezvoltare parteneriate comerciale și de producție cu parteneri internaționali
- Contracte comerciale cu parteneri din țările NATO, vânzare componente și circuite electronice înală tehnologie,
- Steinel GMBH - Germania - negociere și semnare contracte de colaborare și asociere (beneficii - dublare cifră de afaceri),
- Steinel GMBH - Germania - finalizare contract de privatizare 30% din acțiunile IPEE S.A. și înființare Steinel România (beneficii -preluare 250 salariați de către Steinel România, Produse noi dezvoltate în parteneriat cu consecințe în repoziționarea pe piață a IPEE S.A. și dublarea cifrei de afaceri, retehnologizare în parteneriat a liniilor de producție IPEE S.A),
- Realizare, aprobare și implementare proiect de cercetare finanțare europeană PHARE Project TTQM RO 9602-02-02-L031, Institut de Ciencia de Materials de Barcelona, IMNR București, IPEE S.A. Curtea de Argeș (benefici) - implementare de noi tehnologii și produse prin atragere de fonduri europene cu influență în creșterea productivității muncii),
- Daewoo - Coreea - colaborări comerciale, negocieri private,
- Casper - Olanda - negociere și semnare contracte comerciale (beneficii - majorarea cifrei de afaceri - export în România și Olanda),
- Marosutti - Italia - negociere și semnare contracte comerciale (beneficii - majorarea cifrei de afaceri - export în România și Italia).

Premii:
Manager de onoare al Asociației de Terotehnică și Terotehnologie București
Mențiune Enciclopedia personalităților din România - 2008

15.01.2021