Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
discours
vote
2000-2004 (dep.)
1996-2000 (dep.)
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2004-2008 > Chambre des Députés > Atilla-Bela-Laszlo Kelemen > Propositions législatives Versiunea pentru printare

KELEMEN Atilla-Bela-Laszlo
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2004-2008

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 26/01.02.2006 L426/2005 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr.103/1996 respins
definitiv
2. 70/19.02.2007 L857/2006 Propunere legislativa privind reorganizarea terenurilor agricole respinsa
definitiv
3. 71/19.02.2007 L903/2006 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Academiei de Medicina Veterinara respinsa
definitiv
4. 73/20.02.2006 L346/2006 Propunere legislativa privind infiintarea satelor Nicolesti, Foi si Ciba prin reorganizarea comunei Craciunesti, judetul Mures Lege 362/2006
5. 74/20.02.2006 L343/2006 Propunere legislativa privind infiintarea satului Seuca in componenta comunei Ganesti, judetul Mures Lege 361/2006
6. 127/11.04.2005 L87/2005 Propunere legislativa privind reorganizarea terenurilor agricole prin comasare respinsa
definitiv
7. 191/23.05.2005 L119/2005 Propunere legislativa pentru completarea art.4 din Ordonanta Guvernului nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier respinsa
definitiv
8. 212/16.04.2008 L953/2007 Propunere legislativa privind utilizarea, conservarea si protectia solului respinsa
definitiv
9. 265/23.04.2007 L905/2006 Propunere legislativa privind "Codul silvic" respinsa
definitiv
10. 267/05.05.2008 L951/2007 Proiect de Lege privind modificarea si completarea art.4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Romane Lege 133/2008
11. 272/27.06.2005 L213/2005 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.98/2003 respinsa
definitiv
12. 273/27.06.2005 L212/2005 Propunere legislativa pentru modificarea art.40 din Legea nr.26/1996 - Codul Silvic respinsa
definitiv
13. 312/02.05.2007 L116/2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.26 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor Lege 238/2007
14. 375/09.05.2007 L151/2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr.407/2006 Lege 197/2007
15. 380/09.05.2007 L101/2007 Proiect de Lege pentru completarea art.4 alin.(2) din Legea nr.752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Romane, modificata prin Legea nr.564/2004 Lege 251/2007
16. 382/09.05.2007 L149/2007 Proiect de Lege privind organizarea, functionarea si finantarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice " Gheorghe Ionescu-Sisesti" respins
definitiv
17. 387/17.06.2008 L261/2008 Proiect de Lege pentru modificarea art.26 alin.(6) lit.b) din Ordonanta Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor Lege 180/2008
18. 398/17.06.2008 L213/2008 Propunere legislativa privind pescuitul si acvacultura respinsa
definitiv
19. 406/28.09.2005 L246/2005 Proiectul Legii "Legea calului" Lege 389/2005
20. 452/10.05.2006 L291/2006 Propunere legislativa privind salarizarea si alte depturi ale personalului din sistemul sanitar-veterinar Lege 435/2006
21. 452/23.06.2008 L231/2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor respinsa
definitiv
22. 476/18.06.2007 L309/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza identificarea si inregistrarea ecvinelor si constituirea unei baze de date pentru acestea respinsa
definitiv
23. 499/24.05.2006 L394/2006 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr.138/2004, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 290/2006
24. 550/24.09.2008   Propunere legislativa pentru completarea art.32 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
25. 551/24.09.2008   Propunere legislativa pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
26. 557/28.11.2005 L422/2005 Proiect de Lege privind regulile de sanatate publica la folosirea ciupercilor comestibile din flora spontana Lege 30/2006
27. 563/24.09.2008 L309/2008 Propunere legislativa privind infiintarea Companiei Nationale "Herghelii de Stat" respinsa
definitiv
28. 579/28.11.2005 L439/2005 Propunere legislativa privind reorganizarea activitatii de protectie a plantelor si carantina fitosanitara Lege 37/2006
29. 626/12.12.2005 L493/2005 Propunere legislativa pentru protejarea zonelor forestiere afectate de doboraturi de vant si alte calamitati naturale respinsa
definitiv
30. 627/12.12.2005 L494/2005 Propunere legislativa pentru protectia zonelor calamitate respinsa
definitiv
31. 664/21.12.2005 L274/2006 Propunere legislativa privind infiintarea comunei Trei Sate, judetul Mures, prin reorganizarea comunei Ghindari respinsa
definitiv
32. 666/08.10.2007 L429/2007 Proiect de Lege privind organizarea si functionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare Lege 45/2009
33. 672/21.12.2005 L557/2005 Propunere legislativa privind acordarea despagubirilor in caz de calamitati naturale in agricultura respinsa
definitiv
34. 710/03.10.2006 L437/2006 Propunere legislativa privind suportarea de la bugetul de stat a tarifelor aferente analizei si verificarii documentatiilor de scoatere a terenurilor din circuitul agricol respinsa
definitiv
35. 737/05.11.2007 L477/2007 Proiect de Lege pentru completarea art.26 din Ordonanta Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activitatii sanitar - veterinare si pentru siguranta alimentelor Lege 1/2008
36. 741/18.10.2006 L955/2006 Propunere legislativa privind schimbarea denumirii Judetului Arges cu resedinta in municipiul Pitesti, in Arges Muscel respinsa
definitiv
37. 771/23.10.2006 L561/2006 Propunere legislativa pentru aplicarea unor articole, modificarea si completarea Legii Apiculturii nr.89 din 28 aprilie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
38. 781/25.10.2006 L488/2006 Proiect de Lege privind interventiile active in atmosfera Lege 173/2008
39. 802/28.11.2007 L604/2007 Proiectul Legii Codului Silvic Lege 46/2008
40. 844/13.11.2006 L703/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.37/2006 privind reorganizarea activitatii de protectie a plantelor si carantina fitosanitara Lege 93/2007
41. 851/13.11.2006 L691/2006 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.51/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania respins
definitiv
42. 977/18.12.2006 L808/2006 Propunere legislativa privind infiintarea si functionarea Agentiei Nationale a Zonei Montane Lege 181/2007
43. BP743/18.09.2008 B477/26.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.46/2008 Codul silvic la Senat
44. BP808/01.10.2008 B520/13.10.2008 Propunere legislativa privind sprijinul acordat de statul roman pentru intabularea terenurilor agricole si forestiere aflate in extravilanul localitatilor, restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietatilor la Senat
45. BP809/01.10.2008 B521/13.10.2008 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.16 din Legea nr.236/2003 privind organizarea pietei tutunului brut din Romania la Senat
46. BP2/21.01.2009 L92/2009 Propunere legislativa privind acordarea de stimulente pentru culturile de plante energetice la Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 24 mai 2024, 7:36
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro