Gabriel-Horia NASRA
Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

E-mail(uri)

nasragabrielhoria@yahoo.com

contact@horianasra.eu

Website(uri)

www.horianasra.eu

Nationalitate(-tati)

română

Data nașterii

23 august 1984

Sex

masculin

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

decembrie 2016 - prezent

Deputat

Camera Deputaților

iulie 2016 - decembrie 2016

Consilier Local

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

http://www.primariaclujnapoca.ro/

2013-2015

Consilier parlamentar - comunicare politică

Consilier Cabinet Parlamentar - deputat Aurelia Cristea

Cabinet Parlamentar ? Camera Deputa?ilor http://www.cdep.ro/

2015

Expert - proiect POSDRU

Agenția județeană a forțelor de muncă Cluj

AJOFM Cluj - http://www.ajofmcj.ro/

2014

Consilier europarlamentar - comunicare, politică

Consilier Cabinet Europarlamentar - Corina Crețu, vicepreședinte al Parlamentului European

Parlamentul European http://www.europarl.europa.eu/portal/ro (biroul din Cluj-Napoca)

decembrie 2003 - iunie 2009

Agent Vânzări

SC Nasra Int'l Trading Consultancy SRL - București.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

Istorie - profesor

2003 - 2007

Licențiat în Istorie

Facultatea de Istorie din cadrul Universității București

Relații Internaționale, Istoria imaginarului, istorie contemporana, seminarii de filosofie și sociologie

Licența: Terorismul european după 1945.

2007 - 2009

Master

Master

Facultatea de Istorie și Filosofie din cadrul Universității "Babeș Bolyai" Cluj-Napoca

Antropologie, socio-antropologie, filosofie, istorie modernă, istorie contemporană

Dizertație: Violență și Identitate în Irlanda

ALTE COMPETENȚE

Certificat - MANAGER PROIECT (Ministerul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și Ministerul Educației Naționale)

Certificat - CONSILIER ORIENTARE PRIVIND CARIERA (Ministerul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și Ministerul Educației Naționale)

Certificat - EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE șI DE COEZIUNE EUROPENE (Ministerul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și Ministerul Educației Naționale)

FIDES - Certificate of language knowledge (english)

Limba(i) străină(e)

 

Autoevaluare

 

Înțelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversație

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

 

C1

C1

B1

B1

B1

Limba franceză

 FIDES - Certificate of language knowledge

Limba franceză

 

C1

C1

B1

B1

B1

Limba franceză

 -

Competențe de comunicare

Scrierea și editarea de texte (articole, advertoriale și editoriale) pentru o varietate de scopuri; monitorizarea procesului de scriere, de la "draft" până la "bun de tipar"

Răspândirea informației în cazul organizării sau participării la diferite evenimente prin diferite căi de comunicare online și print

Menținerea relațiilor cu mass-media locală, regională, națională; pregatire materiale pentru emisiuni, interviuri, articole; oferirea de informații de interes public, conceperea, redactarea și publicarea comunicatelor de presă, elaborarea de strategii de comunicare și gândire strategică

Promovarea imaginii organizației/asociației

Abilități în dezvoltarea și administrarea rețelelor de socializare

Activități în domeniul comunicării

PR al Asociației DISPERSIE - promovare evenimente culturale, etc.

PR al Asociației Montane SpeoZarand Brad - promovare evenimente, competiții locale de alpinism/speologie, etc.

Colaborări online și print (comunicare, relații internaționale, științe politice, istorie și antropologie:

- Colaborator al site-ului Adevărul.ro - martie 2013 - prezent http://adevarul.ro/blogs/gabriel.horia.nasra

- Colaborator al publicației România Liberă - atât online cât și print - http://www.romanialibera.ro/autor/horia-nasra-istoric--1700

Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului

Cunoștințe în Photoshop, Outlook, Word, Excel, Power Point, Front Page, HTML nivel mediu. 

Permis(e) de conducere

Permisul de conducere Categoria B

Hobby

Pian, lectură, drumeții montane, fotbal, alpinism

12.04.2017