Carmen-Ileana MIHĂLCESCU    (Moldovan)
Propuneri legislative initiate în legislatura 2000-2004

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 108/17.02.2003   Propunere legislativă în legătură cu modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
2. 199/16.04.2002 L506/2002 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.7/2001 privind impozitul pe venit. Lege 662/2002
3. 200/16.04.2002   Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinație de locuințe, trecute în proprietatea statului. respinsa
definitiv
4. 201/16.04.2002   Propunere legislativă privind constituirea unor drepturi de superficie asupra terenurilor construite și de folosință asupra celorlalte categorii de terenuri cetățenilor străini și apatrizilor. retrasa
de catre initiator
5. 227/17.03.2003 L297/2003 Propunere legislativă de revizuire a Constituției României Lege 429/2003
6. 232/19.04.2004 L426/2004 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Buciumi, județul Bacău, prin reorganizarea comunei Ștefan cel Mare respinsa
definitiv
7. 233/19.04.2004 L425/2004 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Prăjești, județul Bacău, prin reorganizarea comunei Traian respinsa
definitiv
8. 234/19.04.2004 L429/2004 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Odobești, județul Bacău, prin reorganizarea comunei Secuieni respinsa
definitiv
9. 235/19.04.2004 L428/2004 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Gioseni, județul Bacău, prin reorganizarea comunei Tamași respinsa
definitiv
10. 671/28.11.2001   Propunere legislativă privind violența în familie. clasata cu prevederi
preluate de
PL nr.154/2002