Ghervazen LONGHER
Questions et interpellations dans la legislature 2012-2016

  1. Questionno.1212A/29-05-2013
    Lucrări de reconstrucție a unui pod.

  2. Questionno.5097A/22-09-2014
    Situația locuitorilor din com.Mănăstirea Humorului din jud.Suceava.

  3. Questionno.6131A/12-02-2015
    Asistenții maternali.