Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Activitate parlamentară
2016-2020 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
2008-2012 (dep.)
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Cătălin-Ioan Nechifor > Comunicate de presa Versiunea pentru printare


primit de la vicepreședintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, domnul deputat Cătălin Ioan Nechifor (Grup PSD)

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în zilele de 17 și 19 aprilie 2018.

La ședința comisiei din ziua de 17 aprilie a.c., din numărul de 25 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 22 deputați.
La lucrările comisiei din zilele de 19 aprilie a.c., din numărul de 25 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 20 deputați.
Ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avut loc în data de 17 aprilie a.c., lucrările au fost conduse de domnul deputat Cătălin-Ioan Nechifor, vicepreședinte.
Domnul vicepreședinte Cătălin-Ioan Nechifor a supus la vot ordinea de zi a comisiei.
Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Având în vedere propunerea venită din partea domnului deputat Korodi Attila, Liderul Grupului parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România, domnul vicepreședinte Cătălin Nechifor a prezentat propunerea Grupului parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România de numire a domnului deputat Seres Dénes în funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, numirea domnului deputat Seres Dénes în funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.
Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte:
AVIZE
1. PL.x 81/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, pentru modificarea art.III din Legea nr.258/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național și pentru modificarea și completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului național mobil
2. PL.x 108/2018 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice
3. PL.x 137/2018 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.104/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.233/2016 privind parteneriatul public-privat
4. PL.x 138/2018 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare
5. Pl.x 141/2018 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.5/2018 pentru completarea art.4 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007
6. PL.x 143/2018 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții
7. PL.x 145/2018 - Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii
8. Pl-x 151/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin.(1) lit.b) din Legea privind achizițiile publice nr.98/2016
9. Pl-x 152/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
10. PL.x 153/2018 - Propunere legislativă privind preluarea la datoria publică a sumei de 17.261.739,95 euro, parte din împrumutul extern contractat, cu garanția statului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de către Consiliul Județean Suceava, în asociere cu un număr de 60 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, de la Deutsche Bank AG Londra, pentru finanțarea Programului "Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava"
11. PL.x 154/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
SESIZĂRI ÎN FOND
12. PL-x 472/2017 - Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
13. PL.x 569/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
14. PL.x 4/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 privind educația națională și a Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor
15. PL.x 44/2018 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și a Legii administrației publice locale nr.215/2001
16. PL.x 45/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale - Republicare
17. PL.x 110/2018 - Proiect de Lege privind trecerea Lacului Brebu, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al Comunei Brebu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Brebu
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu unanimitate de voturi.
La punctul 9 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 10 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 11 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 13 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu majoritate de voturi.
La punctul 16 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
La punctul 17 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi.
La punctele 1, 4, 12, 14 și 15 ale ordinii de zi, respectivele inițiative legislative au fost amânate cu unanimitate de voturi.
În ziua de 19 aprilie a.c., lucrările s-au desfășurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege și a altor documente înregistrate la Comisie.
Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 16 iulie 2024, 18:16
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro