Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2000-2004 (dep.)
1996-2000 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
speaches
 
You are here: Home page > Legislature 1996-2000 > Chamber of Deputies > Marian Ianculescu > Q & I Versiunea pentru printare

Marian IANCULESCU
Questions & interpellations in legislature 1996-2000

 1. Interpellation no.113B/22-09-1997
  Solicit sprijinul pentru acordarea drepturilor legale dl. Ștefan Gheorghe din comuna Mitreni, jud. Călărași victima accidentului feroviar produs în 12.04.1995 între stațiile CFR Dragoș Vodă și Ciulnița.

 2. Interpellation no.161B/19-11-1997
  Referitor la desființarea grădiniței cu program normal din localitatea Cheia, comuna Măneciu, județul Prahova.

 3. Interpellation no.164B/15-12-1997
  Referitor la afirmațile d-lui Vasile Lupu asupra jafului din silvicultură.

 4. Interpellation no.165B/15-12-1997
  Referitor la lipsa unui mijloc de transport în localitatea Cheia, comuna Măneciu, județul Prahova.

 5. Interpellation no.17PM/18-02-1998
  Anularea ordinului care liberalizează exportul de materie primă lemnoasă.

 6. Interpellation no.195B/24-02-1998
  Referitor la îmbunătățirea activității filatelice din România (ștampilele LUNA PĂDURII).

 7. Question no.318A/25-02-1998
  Referitor la tarifele pentru instalarea de posturi telefonice la birourile parlamentare.

 8. Interpellation no.289B/06-10-1998
  Referitor la medicamentele compensate în general și în particular pentru municipiul Turnu Măgurele.

 9. Interpellation no.290B/06-10-1998
  Solicită majorarea cotei de combustibil necesară parcului auto din cadrul secțiilor de poliție.

 10. Interpellation no.354B/23-02-1999
  Referitor la interzicerea angajaților Regiei Naționale a Pădurilor de a desfășura activitate didactică în școli profesionale și licee silvice precum și în instituțiile de învățământ superior.

 11. Interpellation no.355B/23-02-1999
  Referitor la fabrica de zahăr ZEUCMA SA, Zimnicea care a dat faliment.

 12. Interpellation no.380B/10-03-1999
  Referitor la grija pe care trebuie s-o acorde statul, handicapaților de gradul I în special și în general a persoanelor cu handicap.

 13. Interpellation no.381B/10-03-1999
  Referitor la implicarea ministerului agriculturii și alimentației și a direcțiilor agricole județene în realizarea unei politici și strategii agricole la nivel județean și național.

 14. Interpellation no.391B/23-03-1999
  Referitor la spijinirea comunităților rurale în alimentarea cu apă potabilă.

 15. Interpellation no.414B/07-04-1999
  Referitor la "Înființarea distribuție gaze naturale în jud.Teleorman".

 16. Interpellation no.447B/04-05-1999
  Referitor la sprijinul pe care ar trebui să-l acorde statul, producătorilor agricoli prin sistemul cupoanelor agricole și pentru procurarea de utilaje agricole.

 17. Interpellation no.448B/04-05-1999
  Măsurile luate de MAPPM pentru amenajarea pădurilor propietate privată, persoanelor fizice.

 18. Interpellation no.463B/18-05-1999
  Referitor la implicarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în organizarea controlului privind aplicarea regululor silvice și de pază pe terenurile cu vegetație forestieră.

 19. Interpellation no.464B/18-05-1999
  Referitor la pedepsele care se aplică în cazul tăierilor ilegale de arbori din pădurile care fac parte integrantă din fondul forestier național.

 20. Interpellation no.481B/01-06-1999
  Referitor la grija administrațiilor publice în amenajarea de spații verzi.

 21. Interpellation no.482B/01-06-1999
  Referitor la asigurarea localităților împotriva inundațiilor.

 22. Interpellation no.506B/14-06-1999
  Referitor la modul de aplicare a unor prevederi din Legea nr.26-1997, Codul Silvic.

 23. Interpellation no.527B/29-06-1999
  Referitor la Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice cu sediul în București, care este în proces cu numita Pavel Ana.

 24. Interpellation no.545B/21-09-1999
  Referitor la starea precară în care se află sectorul forestier.

 25. Interpellation no.575B/05-10-1999
  Referitor la necesitatea importului din Suedia de stâlpi electrici din lemn de rășinoase ignifugați.

 26. Interpellation no.594B/19-10-1999
  Prezentarea principalilor indicatori economici ai Regiei Naționale a Pădurilor pe anii 1995, 1996, 1997, 1998 și preliminat pe 1999.

 27. Interpellation no.53PM/20-10-1999
  Referitor la starea precară în care se află sectorul forestier.

 28. Interpellation no.613B/02-11-1999
  Referitor la cheltuirea fondurilor bugetare în valoare de 2 miliarde lei alocate cu destinație specială prin Legea Bugetului de Stat pe 1999 pentru amenajarea pădurilor propietate privată, persoane fizice.

 29. Interpellation no.696B/15-02-2000
  Referitor la reglementarea și extinderea cazurilor de acordare a primei de 300 lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificație.

 30. Interpellation no.717B/29-02-2000
  Referitor la modul de distribuire a cupoanelor pentru campania agricolă de primăvară.

 31. Interpellation no.718B/29-02-2000
  Referitor la retrocedarea pădurilor în propietate.

 32. Interpellation no.739B/14-03-2000
  Comentariu privind conținutul Regulamentului de aplicare a Legii nr.1/2000 referitor la terenurile forestiere.

 33. Interpellation no.757B/28-03-2000
  Referitor la sprijinul pe care trebuie să-l acorde statul, prin intermediul MAA, producătorilor agricoli.

 34. Interpellation no.758B/28-03-2000
  Referitor la dificultățile cu care se confruntă Regia Națională a Pădurilor ca urmare a acțiunilor de retrocedare a terenurilor forestiere.

 35. Interpellation no.777B/10-04-2000
  Referitor la implicațiile HG nr.180/2000.

 36. Interpellation no.798B/16-05-2000
  Referitor la sprijinul pe care trebuie să-l acorde statul producătorilor agricoli.

 37. Interpellation no.822B/20-06-2000
  Referitor la unii factori de răspundere din MAPPN pentru dezorganizarea administrației silvice și gestionarea pădurilor.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 25 july 2024, 18:39