Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2004-2008 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
2000-2004 (dep.)
1992-1996 (dep.)
 
You are here: Home page > Legislature 2004-2008 > Chamber of Deputies > Marin Diaconescu > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Marin DIACONESCU
Legislative proposals initiated in legislature 2004-2008

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 42/14.02.2007 L234/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 160/2007
2. 43/13.02.2008 L724/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice respinsa
definitiv
3. 49/18.02.2008 L723/2007 Proiect de Lege pentru modificarea alin.3 al art.1 din Legea nr.4/1953-Codul familiei respins
definitiv
4. 73/25.02.2008 L722/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila respinsa
definitiv
5. 74/25.02.2008 L721/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.23/1999 pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul familiei si din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila respinsa
definitiv
6. 218/16.04.2008 L877/2007 Propunere legislativa de modificare a Legii nr.459/2003 respinsa
definitiv
7. 224/16.04.2008 L912/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea OUG nr.34/2006, consolidata in 04/10/2007 privind atribuirea contractelor de achizitie publica a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii respinsa
definitiv
8. 265/10.04.2006 L158/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, modificata prin O.U.G. 65/2005 respinsa
definitiv
9. 282/05.05.2008 L37/2008 Propunere legislativa privind construirea de parkinguri supraterane respinsa
definitiv
10. 293/12.04.2006 L134/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.108/1999 privind infiintarea si organizarea Inspectiei muncii respinsa
definitiv
11. 301/12.05.2008 L62/2008 Proiect de Lege privind constituirea Rezervatiei arheologice si naturale "Rosia Montana" respins
definitiv
12. 302/12.05.2008 L61/2008 Proiect de Lege privind completarea Ordonantei Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata respins
definitiv
13. 328/18.04.2006 L110/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea OUG 92/2005 privind reglementarea drepturilor salariale ale functionarilor publici pentru anul 2005 respinsa
definitiv
14. 337/25.04.2006 L3/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 respinsa
definitiv
15. 337/12.05.2008 L112/2008 Propunere legislativa de completare a Legii nr.24(r)/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative respinsa
definitiv
16. 345/12.05.2008 L65/2008 Propunere legislativa privind Statutul persoanelor apartinand minoritatilor nationale din Romania respinsa
definitiv
17. 351/25.04.2006 L77/2006 Propunere legislativa privind acordarea de ajutoare banesti rambursabile pentru asigurarea incalzirii locuintelor populatiei municipiului Slatina respinsa
definitiv
18. 358/25.04.2006 L109/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind statutul functionarului public respinsa
definitiv
19. 364/25.04.2006 L149/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.4/1953 privind Codul familiei respinsa
definitiv
20. 395/17.06.2008 L140/2008 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale respinsa
definitiv
21. 435/04.06.2007 L319/2007 Propunere legislativa privind instituirea Zilei Plantatiilor respinsa
definitiv
22. 528/03.09.2008 L340/2008 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
23. 741/18.10.2006 L955/2006 Propunere legislativa privind schimbarea denumirii Judetului Arges cu resedinta in municipiul Pitesti, in Arges Muscel respinsa
definitiv
24. 795/28.11.2007 L158/2008 Propunere legislativa privind informarea Parlamentului Romaniei de catre Presedintele tarii si primul-ministru in legatura cu vizitele efectuate in strainatate respinsa
definitiv
25. 796/28.11.2007 L142/2008 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr. 504 din 11/07/2002 Legea audiovizualului, versiune consolidata in 28/05/2006 respinsa
definitiv
26. 807/28.11.2007 L612/2007 Propunere legislativa pentru completarea art. 126 din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
27. 834/03.12.2007 L627/2007 Propunere legislativa de modificare a Legii nr.249/2006 privind Statutul alesilor locali respinsa
definitiv
28. 842/03.12.2007 L613/2007 Propunere legislativa privind acordarea unor drepturi salariale specifice personalului nedidactic din invatamant respinsa
definitiv
29. 850/03.12.2007 L628/2007 Propunere legislativa de modificare a Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsa
definitiv
30.   BP558/28.10.2008 Propunere legislativa privind despagubirea cetatenilor Romaniei, pentru capitalul trecut, prin Legea 15/1990, din proprietatea lor comuna in proprietatea statului roman retrasa
de catre Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 14 july 2024, 16:00
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro