Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2000-2004 (dep.)
1996-2000 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
speaches
 
You are here: Home page > Legislature 1996-2000 > Chamber of Deputies > Hildegard-Carola Puwak > Q & I Versiunea pentru printare

Hildegard-Carola PUWAK
Questions & interpellations in legislature 1996-2000

 1. Question no.46A/17-03-1997
  Transzacțiile pe piața RASDAQ cu acțiuni dobândite de cetățeni, în mod gratuit, la societățile comerciale în baza Legii 55/1995 au valoare juridică, în condițiile ultimelor reglementări ale Guvernului în acest termen?

 2. Question no.56A/02-04-1997
  Care este statistica infracțiunilor pe trimestrul I 1997 comparativ cu anul 1995 și 1996?

 3. Interpellation no.49B/15-04-1997
  Care sunt coordonatele politicii Guvernului privind sectorul Întreprinzătorilor Mici și Mijlocii, evoluția acestuia pe termen scurt și mediu și acțiunile pe care Agenția Națională de Privatizare le va iniția în sprijinul întreprinzătorilor

 4. Question no.81A/30-04-1997
  De ce FPS a sprijinit și acționat direct ca sistemul bancar să fie obiect al tranzacțiilor dintre CDR, USD și UDMR, să fie un sistem politizat și acaparat de partidele din coaliția majoritară?

 5. Question no.86A/07-05-1997
  Referitor la lichidarea SC CIOCANUL SA Nădrag, Timiș.

 6. Question no.141A/02-07-1997
  Referitor la finanțarea secției clinice de ortopedie-trautomatologie, județul Timiș, realizată în parteneriat cu Clinica de boli traumatologice de la Viena

 7. Question no.157A/03-09-1997
  De ce a fost anulat serviciul telegrafic de transmitere a banilor în zilele de sâmbătă și duminică în oficiile poștale care funcționează la sfârșit de săptămână?

 8. Question no.158A/03-09-1997
  Rugăm explicați cu ce fonduri au fost tipărite Fișele pentru citirea contoarelor electrice de către abonați, costul lor și cui i se va imputa plata acestora dat fiind că acțiunea a fost inutilă?

 9. Question no.159A/03-09-1997
  Care este punctul de vedere vis-a-vis de acționarii celor 16 societăți comerciale supuse lichidării?

 10. Interpellation no.96B/08-09-1997
  Solicit să prezentați în plenul Camerei Deputaților o informare detaliată privind structura societăților comerciale pe ramuri de activitate, valoarea capitalului privatizabil, metodele de privatizare utilizate precum și valoarea încasată pe

 11. Question no.163A/10-09-1997
  Care este stadiul programelor economice care sprijină producătorii agricoli prin preluarea producției agricole la prețuri stimulative?

 12. Question no.164A/10-09-1997
  Referitor la cele 8 probleme ridicate în adunarea generală a celor două organizații profesionale ale producătorilor agricoli și a celor cu capital majoritar de stat din jud. Timiș, care este punctul dvs. de vedere?

 13. Question no.201A/15-10-1997
  Solicită o informare privind situația SAFI.

 14. Question no.202A/15-10-1997
  Nerespectarea prevederilor Legii 118/1996 în județul Timiș.

 15. Question no.478A/23-09-1998
  Care este strategia Consiliului de Administrație al FPS pentru societatea comercială COMTIM jud.Timiș?

 16. Question no.479A/23-09-1998
  Care sunt hotărârile luate pentru privatizarea fiecărei societăți comerciale din municipiul Lugoj?

 17. Question no.480A/23-09-1998
  Care este programul de dezvoltare regională pentru jud.Timiș?

 18. Question no.493A/30-09-1998
  Cum s-au folosit cele 2000 miliarde lei de la bugetul de stat în semestrul I/1998?

 19. Question no.544A/21-10-1998
  Referitor la legalitatea hotărârii consiliului privind instituirea sistemului obligatoriu de plată a parcării TELPARK, în mun. Timișoara.

 20. Question no.660A/03-02-1999
  Referitor la Ord.de urgență nr.54-1998, art.1, alin.2.

 21. Question no.710A/17-03-1999
  Referitor la datele statistice privind investițiile străine în ultimii doi ani.

 22. Question no.794A/26-05-1999
  Referitor la argumentele care au stat la baza emiterii Ordinului MLPAT-MF 784/1998 și efectele constatate prin punerea sa în aplicare.

 23. Question no.795A/26-05-1999
  Referitor la OG nr.49/1998 care prevedea acoperirea integrală a tuturor cheltuielilor cu recepționarea, depozitarea și păstrarea grâului.

 24. Question no.796A/26-05-1999
  Referitor la construcția unui nou sediu al Băncii BancPost în Timișoara.

 25. Question no.817A/09-06-1999
  Referitor la Ord.de urgență 53/1999.

 26. Question no.895A/08-09-1999
  Referitor la amânarea deschiderii punctului de frontieră Cenad-Kiszombar.

 27. Question no.948A/20-10-1999
  Referitor la documentația pentru elaborarea unor programe specifice zonelor defavorizate, respectiv zona Nădrag-Tomești-Marginea.

 28. Question no.949A/20-10-1999
  Referitor la datele statistice pentru jud.Timiș, care indică o înrăutățire a situației economice și sociale.

 29. Question no.1022A/08-12-1999
  Referitor la frecventele reclamații privind neplata plăților compensatorii pentru personalul disponibilizat de la COMTIM.

 30. Question no.1032A/08-12-1999
  Referitor la gospod[riile și persoanele care au fost afectate de calamitățile naturale din februarie din com.Pișchia, jud.Timiș.

 31. Question no.1093A/21-02-2000
  Referitor la restituirea unor bunuri imobile ce au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România.

 32. Question no.1202A/18-04-2000
  Referitor la persoanele cu grad de handicap din jud.Timiș.

 33. Question no.1214A/26-04-2000
  Referitor la soluțiile pentru alocarea fondurilor necesare plății îngrijitorilor care ajută persoanele cu handicap.

 34. Question no.1247A/08-06-2000
  Referitor la măsura de desființare a grădiniței din satul Murani, jud.Timiș.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 6 december 2022, 2:09
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro