Oana MURARIU
Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

E-mail(uri)

oana@murariu.legal, av.oanamurariu@yahoo.com

Nationalitate(-tati)

română

Data nașterii

11 Septembrie 1988

Sex

feminin

Activitate politica

Apartenenta,organizatie,data adeziunii

membru RO100 - decembrie 2017
membra PLUS - decembrie 2018
deputat în circumscriptia electorala nr.13 CLUJ pe listele Alianței USR PLUS

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Perioada

2014 - prezent

Funcția sau postul ocupat

avocat titular al formei de exercitare a profesiei, Oana Murariu - Cabinet de avocat

Principalele activități și responsabilități

avocat definitiv, cu dreptul de a depune concluzii la judecătorii, tribunale, curti de apel, Înalta Curte de Casatie si Justitie si Curtea Constitutională
ramură de activitate: drept civil lato sensu (materie care include fostul drept comercial)
specializare: dreptul sănătatii

Perioada

2012 - 2014

Funcția sau postul ocupat

avocat stagiar în cadrul formei de exercitare a profesiei, Aurel Bujita - Cabinet de avocat

Principalele activități și responsabilități

avocat colaborator, cu dreptul la clientelă proprie

Perioada

2010 - 2011

Funcția sau postul ocupat

paralegal (practică în cursul facultății, cu durata de 7 săptămâni)
în cadrul formei de exercitare a profesiei S.C.P.A. Podaru, Buciuman și asociații

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

Perioada

2014 - 2015

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Babes-Bolyai Cluj-Napoca masterat în limba engleză, cu profesori din strănătate: Europa si America de Nord

Nivelul de clasificare a formei de învățământ/formare

master în „International and Comparative Business Law”

Perioada

2012 - 2013

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Institutul National Pentru Pregătirea si Perfectionarea Avocatilor, centrul teritorial Cluj

Nivelul de clasificare a formei de învățământ/formare

absolvent

Perioada

2011 - 2012

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Babes-Bolyai Cluj-Napoca
finalizat masteratul pe primul loc, cu media 9,85
bursieră de merit în ambele semestre

Nivelul de clasificare a formei de învățământ/formare

master în „Dreptul european si dreptul national al afacerilor”

Perioada

2007 - 2011

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Babes-Bolyai Cluj-Napoca
finalizat studiile de licență prima din serie, a 2-a din an, cu media pe cei 4 ani de studiu 9,59
bursieră în toată perioada facultății, dintre care 5 burse de merit

Nivelul de clasificare a formei de învățământ/formare

licentiată în Drept

Perioada

2003 - 2007

Calificarea / diploma obținută

Diploma de Bacalaureat

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Colegiul National Petru Rares Suceava
profil matematică - informatică bilingv română - engleză
nivelul în clasificarea națională: a 3-a clasă din România, conform statisticilor
efectuate în funcție de mediile de admitere la liceu
diplomă de Bacalaureat cu media 9,84

Nivelul de clasificare a formei de învățământ/formare

studii liceale

ALTE APTITUDINI ȘI COMPETENȚE

Limba(i) maternă(e)

română

 

 

Limba(i) străină(e)

 

Autoevaluare

 

Înțelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la
conversație

Discurs oral

Engleză

 

C1

C1

C1

C1

C1

 

I.L.E.C. (International Legal English Certificate) - absolvit cu merit
Cambridge English (Advanced), Certificat de cultură si civilizatie anglo-saxonă si americană

Germana

 

A2

A2

A2

A2

A2

Spaniola

 

B2

B1

B2

B1

A1

Franceza

 

A1

A1

A1

A1

A1

 

(*) Cadrului european de referință pentru limbi; B2,B1: Utilizator independent;

Competente de comunicare

Bune competente de comunicare dobândite din activitatea profesională, care implică o abundenta de public speaking, printre care pledoarie în instanta, relationare cu clientii si cu confratii, totodată.

Excelente competente de comunicare în limba engleză, inclusiv componenta sa juridică, de specialitate, competente puse în practică în cadrul activitatii profesionale în ceea ce priveste litigiile cu elemente de extraneitate- relationare cu avocati, notari, clienti si părti implicate, toti acestia din state terte, dar si prin participare la conferinte juridice internationale

Diplomă pentru participarea la cursul de public speaking Speaker Elite (10 săptămâni de tehnici de public speaking) sustinut de Andy Szekely

 

 

Competențe organizationale/manageriale

avocat titular al propriului cabinet de avocarură, competenta deplină în tot ceea ce implică desfasurarea activitatii acestei forme de exercitare a profesiei

vicepresedinte al Fundatiei „Gheorghe Munteanu” din ianuarie 2017

președinte al Comisiei de Integritate și Arbitraj PLUS Cluj

coordonator juridic al campaniei Alianței USR PLUS pentru alegerile publice locale din anul 2020

 

 

Competențe dobandite la locul de munca

o bună cunoastere a practicii judiciare

o bună cunoastere a diverselor autoritati/institutii publice

perfectionarea continuă a discursului în public, în urma pledoariilor în instanta, dar si în fata autoritatilor din România, în fata diverselor autoritati administrative, inclusiv în Parlamenrul României

multitasking

abilitati de negociere

mobilitate

o bună comunicare cu părtile implicate în solutionarea diferitelor provocări

respectarea termenelor limită

 

 

Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului

atestat de informatică obtinut prin examen, ca elev al unei clase de matematică-informatică

 

 

Realizari profesionale

consultant permanent al unui organism public (iulie 2016- mai 2020) -
reprezentare a clientului în Parlamentul României si în fata Ministerului Sănătatii

initiativă legislative privind
modificarea titlului profesional al absolventilor facultatilor de medicină dentară din România din „medic dentist” în „doctor-medic dentist” 2012-prezent,
modificarea art. 1 din O.G. nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea instirutiilor de medicină legală

beneficiar bursă POSDRU pentru cercetare în cadrul Masteratului international and Comparative Business Law” la Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Babes-Bolyai în anul universitar 2014-2015

portofoliu de litigii solutionate pentru clienti/ spete finalizate prin modalitati alternative de solutionare a diferendelor

 

 

Conferinte internationale

Union Internationale des Avocats -6e forum de droit des affaires: restructuration d’entreprises et ”compliance” - Nouvelles tendances - Lisabona, Portugalia, 19-21 iunie 2014

Union Internationale des Avocats - ”How to negotiate a sucessfull deal” training course, Paris, Franța, 29 februarie-01 martie 2016

Academy of European Law - ”The Annual Conference on EU Law in the Pharmaceutical Sector 2017”, Bruxelles, Belgia, 22-23 februarie 2017

UNESCO Chair in Bioethics 13th World Conference ”Bioethics, Medical Ethics and Health Law”, Ierusalim, Israel, 27-29 noiembrie 2018

 

 

Publicatii

„Discutii referitoare la marca reglementată de Legea nr. 84/1998 pnvind mărcile si indicatiile geografice, posibil obiect al executării silite" in Dreptul nr. 12/2013

„Formulări contradictorii în legislatia privind expertizele medico-legale, cu referire speciald asupra expertizelor medicale în cazurile de malpraxis medical” în Dreptul nr. 10/2014

„Examen de ansamblu asupra problematicii juridice privitoare la asigurarea de răspundere profesională a medicilor” în Dreptul nr. 4/2015

„Caducitatea clauzei de rise valutar în contractele de credit în valuta" în Pandectele Române nr. 2/2016

„Încadrarea farmacistului clinician pe sectie - perspectives juridica" în Revista Health, anul 5, nr. 49

„Timbrajul special în cazul rezolutiunii unilaterale extrajudiciare i al rezolutiunii de drept” în Revista Română de Dreptul Afacerilor nr. 3/2017

Jiste obligatorie numirea unui responsabil cu protectia datelor (DPO) de catre unitatile farmaceutice conform RGPD?” în Revista Health, anul 6, nr. 53, martie 2018

„Interventii medicale asupra minorilor — diferitele ipostaze cu care se pot confrunta profesionistii din domeniul sănătatii în practica medical” în Revista Health, anul 6, nr. 54, aprilie 2018

„Interventii medicale asupra minorilor — diferitele ipostaze cu care se pot confrunta profesionistii din domeniul sănătatii în practica medicală — PARTEA all-a” în Revista Health, anul 6, nr. 55, mai 2018

„Interventii medicale asupra minorilor — diferitele ipostaze cu care se pot confrunta profesionistii din domeniul sănătatii în practica medicală — PARTEA alll-a” în Revista Health, anul 6, nr. 58, septembrie 2018

Strămutarea procesului de strămutare” în Revista Dreptul nr. 11/2018

23.12.2020