Ioan Mihai NASTASE
Membre des commissions de mediation

No. No. d'enregistrement Titre Statut
1. 20/31-01-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice. Lege 325/2002
2. 416/05-09-2002  Propunere legislativa privind reinfiintarea comunei Sambata de Sus, judetul Brasov Lege 103/2003
3. 507/08-10-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local. Lege 3/2003
4. 638/04-12-2002  Proiect de Lege privind infiintarea comunei Rica, judetul Arges. Lege 185/2003