Ioan Mihai NĂSTASE
Membru în comisiile de mediere ale urmatoarelor initiative legislative

Nr.
crt.
Numarul si data
înregistrarii
Titlu Stadiu
1. 20/31-01-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent și stimularea economisirii energiei termice. Lege 325/2002
2. 416/05-09-2002  Propunere legislativă privind reînființarea comunei Sâmbata de Sus, județul Brașov Lege 103/2003
3. 507/08-10-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local. Lege 3/2003
4. 638/04-12-2002  Proiect de Lege privind înființarea comunei Rîca, județul Argeș. Lege 185/2003