Claudiu-Iulius-Gavril NASUI
Questions et interpellations dans la legislature 2020-present

 1. Questionno.3841A/21-02-2022
  Nereguli privind Programul pentru Promovarea Exporturilor

 2. Interpellationno.720B/22-03-2022
  Publicitatea înscrierilor la Programul pentru Promovarea Exportului

 3. Interpellationno.721B/22-03-2022
  Recuperarea subvențiilor obținute fraudulos în Programul pentru Promovarea Exportului și împiedicarea corupției în selecția beneficiarilor

 4. Interpellationno.769B/22-03-2022
  Sistarea publicării pe pagina de internet a contractelor încheiate de minister

 5. Questionno.4375A/28-03-2022
  Contractele colective de muncă și remunerațiile Consiliului ASF

 6. Questionno.4442A/04-04-2022
  Date privind pensiile de serviciu în plata Casei de Pensii a SRI

 7. Interpellationno.801B/05-04-2022
  Retragerea României din Banca Internațională de Investiții înființată în timpul URSS și în care acționarul principal este Rusia

 8. Interpellationno.802B/05-04-2022
  Deplasări ale demnitarilor Ministerului Antreprenorialului și Turismului în luna martie 2022

 9. Questionno.4667A/20-04-2022
  Darea în administrare a unor bunuri patrimoniu public ale statului prin hotărâri de guvern în favoarea unor institute naționale

 10. Interpellationno.840B/27-04-2022
  Sistarea publicării pe pagina de internet a contractelor încheiate de minister

 11. Questionno.5711A/20-07-2022
  Impactul măsurilor fiscale introduse prin Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri fiscale

 12. Interpellationno.1004B/25-10-2022
  Încetare mandat Marius-Ioan Piso

 13. Interpellationno.974B/25-10-2022
  Obligațiile și raporturile Institutelor Naționale de Cercetare-Dezvoltare în relație cu Ministerul Finanțelor

 14. Interpellationno.983B/25-10-2022
  Contracte bilaterale

 15. Interpellationno.984B/25-10-2022
  Aviz Ministerul Justiției

 16. Questionno.8546A/24-02-2023
  Situația ajutoarelor de stat acordate în România în ultimii ani

 17. Interpellationno.1154B/07-03-2023
  Situația spitalelor cu grad de risc conform datelor IGSU

 18. Interpellationno.1204B/04-04-2023
  Impactul bugetar al facilităților prevăzute de art. 60 Cod fiscal

 19. Interpellationno.1222B/19-04-2023
  Beneficiari ai pensiilor de serviciu pe tranșe

 20. Interpellationno.1337B/13-06-2023
  Cuantumul cuvenit sau aflat în plata indemnizațiilor acordate beneficiarilor art.4lain.(2) lit.c) teza a II-a din Legea 341/2004

 21. Questionno.10609A/25-09-2023
  Care este impactul bugetar al plafonării CASS datorat de persoanele fizice?

 22. Interpellationno.1426B/26-09-2023
  Cuantumul cuvenit sau aflat în plată al indemnizațiilor acordate beneficiarilor art. 4 alin. (2) lit. c) teza a II-a din Legea 341/2004

 23. Questionno.10929A/18-10-2023
  Care sunt creditele bugetare anulate în anul 2023 conform art. 54 din Legea nr. 500/2002

 24. Questionno.11301A/21-11-2023
  Care sunt destinațiile plăților din suma de 3.000 mii lei suplimentată bugetului SPP din fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului

 25. Questionno.11336A/23-11-2023
  Care sunt primele 20 de proiecte contractate pe fiecare dintre programele PNDL 1, PNDL 2 și Programul Național Anghel Saligny?