Claudiu-Iulius-Gavril NĂSUI
Întrebari si interpelari adresate Guvernului în legislatura 2020-prezent

 1. Întrebarea nr.3841A/21-02-2022
  Nereguli privind Programul pentru Promovarea Exporturilor

 2. Interpelarea nr.720B/22-03-2022
  Publicitatea înscrierilor la Programul pentru Promovarea Exportului

 3. Interpelarea nr.721B/22-03-2022
  Recuperarea subvențiilor obținute fraudulos în Programul pentru Promovarea Exportului și împiedicarea corupției în selecția beneficiarilor

 4. Interpelarea nr.769B/22-03-2022
  Sistarea publicării pe pagina de internet a contractelor încheiate de minister

 5. Întrebarea nr.4375A/28-03-2022
  Contractele colective de muncă și remunerațiile Consiliului ASF

 6. Întrebarea nr.4442A/04-04-2022
  Date privind pensiile de serviciu în plata Casei de Pensii a SRI

 7. Interpelarea nr.801B/05-04-2022
  Retragerea României din Banca Internațională de Investiții înființată în timpul URSS și în care acționarul principal este Rusia

 8. Interpelarea nr.802B/05-04-2022
  Deplasări ale demnitarilor Ministerului Antreprenorialului și Turismului în luna martie 2022

 9. Întrebarea nr.4667A/20-04-2022
  Darea în administrare a unor bunuri patrimoniu public ale statului prin hotărâri de guvern în favoarea unor institute naționale

 10. Interpelarea nr.840B/27-04-2022
  Sistarea publicării pe pagina de internet a contractelor încheiate de minister

 11. Întrebarea nr.5711A/20-07-2022
  Impactul măsurilor fiscale introduse prin Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri fiscale

 12. Interpelarea nr.1004B/25-10-2022
  Încetare mandat Marius-Ioan Piso

 13. Interpelarea nr.974B/25-10-2022
  Obligațiile și raporturile Institutelor Naționale de Cercetare-Dezvoltare în relație cu Ministerul Finanțelor

 14. Interpelarea nr.983B/25-10-2022
  Contracte bilaterale

 15. Interpelarea nr.984B/25-10-2022
  Aviz Ministerul Justiției

 16. Întrebarea nr.8546A/24-02-2023
  Situația ajutoarelor de stat acordate în România în ultimii ani

 17. Interpelarea nr.1154B/07-03-2023
  Situația spitalelor cu grad de risc conform datelor IGSU

 18. Interpelarea nr.1204B/04-04-2023
  Impactul bugetar al facilităților prevăzute de art. 60 Cod fiscal

 19. Interpelarea nr.1222B/19-04-2023
  Beneficiari ai pensiilor de serviciu pe tranșe

 20. Interpelarea nr.1337B/13-06-2023
  Cuantumul cuvenit sau aflat în plata indemnizațiilor acordate beneficiarilor art.4lain.(2) lit.c) teza a II-a din Legea 341/2004

 21. Întrebarea nr.10609A/25-09-2023
  Care este impactul bugetar al plafonării CASS datorat de persoanele fizice?

 22. Interpelarea nr.1426B/26-09-2023
  Cuantumul cuvenit sau aflat în plată al indemnizațiilor acordate beneficiarilor art. 4 alin. (2) lit. c) teza a II-a din Legea 341/2004

 23. Întrebarea nr.10929A/18-10-2023
  Care sunt creditele bugetare anulate în anul 2023 conform art. 54 din Legea nr. 500/2002

 24. Întrebarea nr.11301A/21-11-2023
  Care sunt destinațiile plăților din suma de 3.000 mii lei suplimentată bugetului SPP din fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului

 25. Întrebarea nr.11336A/23-11-2023
  Care sunt primele 20 de proiecte contractate pe fiecare dintre programele PNDL 1, PNDL 2 și Programul Național Anghel Saligny?