Horia Ion NEAMȚU
Curriculum Vitae

Studii

 • Academia de Studii Economice București, Facultatea de contabilitate - 1973;
 • Doctor în economie la ASE București, specialitatea contabilitate;
 • Stagiu de 6 luni la General Accounting Office Washington D.C. - 1993 (instituția similară Curții de Conturi din Romănia).

Activitate profesională

 • cadru universitar la catedra de contabilitate a ASE București, astfel:
  • 1973-1980, asistent universitar;
  • 1980-1990, lector universitar;
  • 1990-1993, conferențiar universitar;
  • 1993-în prezent, profesor.
 • membru al Associaton of Guvernament Accounutants, S.U.A;
 • membru și vicepreședinte al Asociației Oamenilor de știință din România;
 • oct.-dec.1990, subsecretar de Stat Ministerul Învățământului și Științei;
 • dec.1990-apr.1993, șeful Corpului de Control al Primului Ministru al guvernului;
 • apr.1993-apr.1999, vicepreședinte la Curtea de Conturi a României;
 • apr.1999-nov.2000, președinte de secție la Curtea de Conturi a României.

Activitate politică

 • 2000, membru PDSR.

Activitate parlamentară

 • 2000, deputat PDSR.