Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
initiatives legislatives
motions
discours
vote
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2004-2008 > Chambre des Députés > Mircea Dusa > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Mircea DUSA
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2004-2008

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 52/20.02.2008 L242/2008 Propunere legislativa privind infiintarea satului Pacalesti, in comuna Draganesti, judetul Bihor Lege 181/2008
2. 69/15.02.2006 L406/2006 Propunere legislativa privind zonele metropolitane respinsa
definitiv
3. 91/03.03.2008 L820/2007 Propunere legislativa privind stimularea elevilor olimpici respinsa
definitiv
4. 97/03.03.2008 L882/2007 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.6² din Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte respins
definitiv
5. 102/03.03.2008 L870/2007 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.82/1998 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor respinsa
definitiv
6. 111/10.03.2008 L748/2007 Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative referitoare la alegerea presedintelui consiliului judetean respins
definitiv
7. 123/12.03.2008 L883/2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 lit.c) Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice respins
definitiv
8. 127/12.03.2008 L905/2007 Propunere legislativa privind subventionarea salariilor preotilor respinsa
definitiv
9. 198/14.04.2008 L904/2007 Propunere legislativa privind salariul minim brut pe tara lunar, garantat in plata respinsa
definitiv
10. 283/12.04.2006 L85/2006 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii 82/1998 care aproba OG nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor respinsa
definitiv
11. 322/12.05.2008 L52/2008 Propunere legislativa pentru modificarea Anexei nr.VII/3 c a Ordonantei nr.10/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica respinsa
definitiv
12. 323/02.05.2007 L108/2007 Proiect de Lege pentru reglementarea sprijinului financiar acordat tinerilor si familiilor de tineri la inchirierea locuintei respins
definitiv
13. 340/25.04.2006 L687/2005 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale respinsa
definitiv
14. 375/25.04.2006 L690/2005 Propunere legislativa privind modificarea art.28 din Legea nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului respinsa
definitiv
15. 390/17.06.2008 L49/2008 Propunere legislativa pentru completarea art.35 din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 respinsa
definitiv
16. 449/05.10.2005 L665/2005 Propunere legislativa privind institutia administratorului local respinsa
definitiv
17. 477/18.06.2007 L355/2007 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.1 din Ordonanta Guvernului nr.63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri Lege 279/2007
18. 481/18.06.2007 L356/2007 Propunere legislativa privind modificarea anexei la Ordonanta de urgenta a Guvenului nr.51/2006 pentru aprobarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala Lege 351/2007
19. 497/03.09.2008 L284/2008 Proiect de Lege pentru modificarea lit.e) a art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata respins
definitiv
20. 513/27.06.2007 L390/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte Lege 89/2008
21. 523/03.09.2008 L287/2008 Propunere legislativa privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administartiv-teritoriale, destinate sediilor editurilor de carte si/sau publicatii culturale respinsa
definitiv
22. 550/24.09.2008   Propunere legislativa pentru completarea art.32 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23. 551/24.09.2008   Propunere legislativa pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
24. 568/24.09.2008 L283/2008 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.8 din Ordonanta Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural respins
definitiv
25. 625/26.09.2007 L808/2007 Propunere legislativa pentru completarea art. 30 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsa
definitiv
26. 672/04.11.2008 L342/2008 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.16/2007 privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez respins
definitiv
27. 689/21.12.2005 L546/2005 Proiect de Lege privind trecerea Ansamblului Folcloric Rapsodia Calimanilor din Municipiul Toplita, judetul Harghita, in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor Lege 203/2006
28. 755/07.11.2007 L963/2007 Propunere legislativa pentru infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor de ingrijire si educare a copiilor in varsta de 0-3 ani respinsa
definitiv
29. 887/22.11.2006 L661/2006 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.8 din Legea nr.30/2006 privind regulile de sanatate publica la folosirea ciupercilor din flora spontana Lege 5/2007
30. 894/17.12.2007 L571/2007 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului respins
definitiv
31. BP202/12.03.2008 L362/2008 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.4/2007 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunii de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica retrasa
de catre initiator
32. BP727/17.09.2008 B471/26.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.110/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii la Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 25 juin 2024, 11:55
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro