Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
speaches
voting records
 
You are here: Home page > Legislature 2008-2012 > Chamber of Deputies > Daniel Vasile Oajdea > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Daniel Vasile OAJDEA
Legislative proposals initiated in legislature 2008-2012

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 16/01.02.2012 L692/2011 Propunere legislativa pentru completarea Hotararii nr.361 din 28/04/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor respinsa
definitiv
2. 18/01.02.2012 L691/2011 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.35 din 06/06/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment respinsa
definitiv
3. 31/15.02.2010 L587/2009 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.211/2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.130/2006 privind Inspectia Sociala respinsa
definitiv
4. 92/16.03.2010 L586/2009 Propunere legislativa privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea ordinului asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali din Romania respinsa
definitiv
5. 109/29.03.2010 L610/2009 Propunere legislativa privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de retele de transport si distributie energie electrica Lege 210/2010
6. 125/04.05.2012 L782/2011 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.334/17.07.2006 - privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale respins
definitiv
7. 144/29.05.2012 L41/2012 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 Lege 178/2012
8. 152/29.05.2012 L71/2012 Proiect de Lege privind acordarea de pachete alimentare pentru elevii din invatamantul obligatoriu de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private respins
definitiv
9. 156/29.05.2012 L101/2012 Propunere legislativa privind introducerea tinutei scolare obligatorii in invatamantul general obligatoriu, liceal si profesional de stat si particular respinsa
definitiv
10. 164/02.03.2009 L55/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor, modificata si completata respinsa
definitiv
11. 168/29.05.2012 L33/2012 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.14 din 09.01.2003 - Legea partidelor politice respins
definitiv
12. 186/29.05.2012 L56/2012 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.304 din 04/07/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice respins
definitiv
13. 210/29.05.2012 L88/2012 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii 53/2003 - Codul Muncii, republicata respins
definitiv
14. 215/29.05.2012 L90/2012 Propunere legislativa privind trecerea in proprietatea statului a activelor fondurilor de pensii private si abrogarea Legii nr.411 din 18/10/2004 privind fondurile de pensii administrate privat respinsa
definitiv
15. 225/03.05.2010 L20/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.62 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic Lege 156/2010
16. 339/16.05.2011 L101/2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr.215/2001 si a Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respins
definitiv
17. 393/28.06.2010 L218/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.54 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere respins
definitiv
18. 417/15.09.2009 L248/2009 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.41/2005 privind reglementarea unor masuri financiare respins
definitiv
19. 424/15.09.2009 L225/2009 Propunere legislativa privind realizarea si utilizarea cu titlu gratuit a 100 de proiecte tip de case cu specific regional si local respinsa
definitiv
20. 435/21.09.2009 L218/2009 Propunere legislativa de modificare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 republicata privind circulatia pe drumurile publice respinsa
definitiv
21. 437/22.10.2012   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
22. 438/21.09.2009 L271/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.161 din 19/04/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei respinsa
definitiv
23. 465/30.09.2009 L626/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.215(r1) din 23/04/2001 a administratiei publice locale respinsa
definitiv
24. 468/27.06.2011 L379/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
25. 470/05.10.2009 L625/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.144(r1) din 21/05/2007 republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.535 din 03/08/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate respinsa
definitiv
26. 490/27.06.2011 L416/2011 Propunere legislativa pentru completarea Hotararii nr.527 din 30/05/2007 privind denumirea, marcarea compozitiei fibroase si etichetarea produselor textile respinsa
definitiv
27. 552/17.10.2011 L29/2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1 din 05/01/2011 a educatiei nationale respinsa
definitiv
28. 559/24.10.2011 L417/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.54 din 24/01/2003 a sindicatelor respinsa
definitiv
29. 562/13.10.2010 L363/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare respinsa
definitiv
30. 570/18.10.2010 L383/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.330 din 05/11/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
31. 577/18.10.2010 L362/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
32. 614/14.12.2009 L431/2009 Propunere legislativa privind incadrarea in conditii speciale a unor locuri de munca din carierele de extractie a lignitului prin lucrari miniere la zi respinsa
definitiv
33. 664/17.11.2010 L433/2010 Proiect de Lege privind protectia persoanelor inselate prin ghicit sau alte mijloace si practici oculte respins
definitiv
34. 665/14.12.2009 L486/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni respinsa
definitiv
35. 745/05.12.2011 L563/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.230 /2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari respins
definitiv
36. 763/12.12.2011 L672/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor respinsa
definitiv
37. 765/29.11.2010 L539/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.134 alin.(1) din Legea nr.53/2003 -Codul Muncii respins
definitiv
38. BP658/29.06.2011 B441/06.09.2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.14 din 09.01.2003 - Legea partidelor politice retrasa
de catre initiator
39. BP526/08.10.2012 B333/10.10.2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.21/1991 a cetateniei romane la Senat
40. BP527/08.10.2012 B334/10.10.2012 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila la Senat
41. BP528/08.10.2012 B335/10.10.2012 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale la Senat
42. BP562/17.10.2012 B361/22.10.2012 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.6000 din 08/12/1999 la Senat
43. BP563/17.10.2012 B362/22.10.2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 24 july 2024, 8:54
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro