Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2020-present (dep.)
2016-2020 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
 
You are here: Home page > Legislature 2016-2020 > Chamber of Deputies > Daniela Oteșanu > Q & I Versiunea pentru printare

Daniela OTEȘANU
Questions & interpellations in legislature 2016-2020

 1. Question no.6234A/14-11-2018
  Oportunitatea organizării de campanii de comunicare pentru infromarea și conștientizarea familiilor copiilor care se află în comunități vulnerabile cu privire la importanța consilierii psihopedagogice pentru reducerea abandonului școlar

 2. Question no.6235A/14-11-2018
  Identificarea de soluții pentru combaterea și reducerea violenței domestice împotriva copiilor

 3. Question no.6236A/14-11-2018
  Situația privind funcționarea Avocatului Copilului

 4. Question no.6393A/27-11-2018
  Identificarea de măsuri pentru respectarea dreptului la educație al copiilor cu dizabilități

 5. Question no.6410A/28-11-2018
  Organizarea unui program de start-up-uri dedicat industriilor deficitare din România

 6. Interpellation no.2048B/04-12-2018
  Modificarea Ordinului Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1960/2018, astfel încât să nu se fie afetată activitatea operatorilor economici care distribuie și comercializează produse energetice

 7. Question no.6503A/05-12-2018
  Măsuri concrete și imediate pentru elim inarea infecțiilor și modernizarea maternităților din România

 8. Question no.6582A/11-12-2018
  Introducerea unui program de sănătate pentru finanțarea intervențiilor chirurghicale și a tratamentului copiilor care suferă de paralizie cerebrală

 9. Question no.6748A/19-12-2018
  Oportunitatea transmiterii unei comunicări oficiale pentru punerea în aplicare și aprobarea rezoluției privind primirea României și Bulgariei în Spațiul Schengen

 10. Interpellation no.2168B/19-02-2019
  Identificarea și implementarea de măsuri pentru creșterea gradului de prevenție în domeniul sănătății orale a copiilor

 11. Interpellation no.2169B/19-02-2019
  Care este termenul și ordinea ăn care vor fi consolidate sau mutate unitățile sanitare care au fost încadrate în clase de risc seismic

 12. Interpellation no.2170B/19-02-2019
  Modificare a OUG nr. 25/2018 prin creșterea accesului la finanțarea din donații și sponsorizări a organizațiilor nonprofit care nu oferă servicii sociale licențiate

 13. Question no.7116A/26-02-2019
  Creșterea accesibilității în îmbunătățirea condițiilor pentru participarea la vot a persoanelor cu dizabilități

 14. Question no.7117A/26-02-2019
  Propunerea de soluții pentru creșterea calității învățământului superior

 15. Question no.7118A/26-02-2019
  Identificarea de măsuri concrete pentru reducerea ratei de părăsire a sistemului de învățământ de către personalul din educație

 16. Question no.7119A/26-02-2019
  Organizarea unei campanii publice de informare cu privire la tematicile de care se ocupă România în perioada în care deține președinția Consiliului Uniunii Europene

 17. Question no.7732A/10-04-2019
  Implementarea unui program pentru monitorizarea și includerea în sistemul de învățământ a tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare

 18. Question no.7733A/10-04-2019
  Realizarea de campanii publice permanente a nivel național și local pentru prevenirea și constientizarea riscului la care se expun minorii care consumă alcool

 19. Question no.7734A/10-04-2019
  Care este termenul la care serviciile administrațiilor fiscale din toată țară vor fi complet digitalizate

 20. Question no.7735A/10-04-2019
  Care este poziția Ministerului Educației Naționale cu privire la problemele semnalate în cadrul Raportului național privind respectarea drepturilor și obligațiile studentului pentru anul universitar 2017-2018

 21. Question no.8024A/15-05-2019
  Care sunt măsurile prevăzute pentru creșterea ratei de activitate a femeilor

 22. Question no.8025A/15-05-2019
  Soluții pentru susținerea învățământului din mediul rural

 23. Question no.8026A/15-05-2019
  Emiterea unui ordin de ministru comun , Ministerul Educației Naționale și Ministerul Sănătății pentru introducerea vaccinării ca condiție obligatorie pentru înscrierea copiilor în grădinițe și școli

 24. Question no.8027A/15-05-2019
  Care este situația cu privire la funcționarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate și a validității cardurilor pacienților

 25. Interpellation no.2347B/04-06-2019
  Propuneri de introdus în noua lege a educației pentru îmbunătățirea procesului de învățământ

 26. Interpellation no.2348B/04-06-2019
  Organizarea de sesiuni de informare la nivelul fiecărui județ cu privire la modificările Codului Fiscal care au intrat în vigoare la începutul acestui an

 27. Interpellation no.2349B/04-06-2019
  Organizarea permanentă de campanii de comunicare cu privire la riscurile la care se expun persoanele care nu se vaccinează împotriva virusului anrigripal în fiecare an

 28. Interpellation no.2350B/04-06-2019
  Simplificarea procedurilor de acordare a subvențiilor în cadrul programului ”Prima Chirie” și implementarea de noi măsuri pentru revenirea tinerilor în țară

 29. Question no.8448A/25-06-2019
  Care este poziția Guvernului cu privire la dezvoltarea și susținerea programelor de antreprenoriat social, în special în mediul rural

 30. Question no.8449A/25-06-2019
  Care este termenul de adoptare a actelor normative care prevăd introducerea "simplificării administrative" în comunicarea dintre instituțiile statului și a "Codului finanțelor publice locale"

 31. Question no.8450A/25-06-2019
  Identificarea de soluții suplimentare pentru oferirea de suport psihologic copiilor care au ambii părinți plecați la muncă în străinătate

 32. Question no.8451A/25-06-2019
  Implementarea de măsuri concrete în noua lege a educației pentru creșterea calității actului educativ

 33. Question no.9369A/27-11-2019
  Informarea românilor cu privire la principalele măsuri economice care vor fi aplicate în 2020 de actualul Guvern

 34. Question no.9625A/18-12-2019
  Care este poziția Guvernului privind propunerea secretarului de stat Cristian Băcanu, de înființare a parchetlor financiare și înregistrare a declarațiilor de avere pentru fiecare cetățean

 35. Question no.9626A/18-12-2019
  Ce măsuri veți adopta pentru protejarea românilor în contextul în care veți abroga prevederile OUG 114 și veți liberaliza mai devreme prețurile la gaze și electricitate, ceea ce va conduce la o creștere semnificativă a prețurilor la utilitățile publice pentru fiecare cetățean

 36. Question no.9627A/18-12-2019
  Cum veți rezolva problema lipsei personalului de specialitate în domenii strategice cum sunt sistemul sanitar, învățământul, apărarea și ordinea publică dacă veți interzice și în aceste zone cumulul pensiei cu salariu

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 29 november 2023, 9:54
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro