Victor BABIUC
Curriculum Vitae

Date biografice

 • n. 3 aprilie 1938, Răchiți, județul Botoșani; căsătorit, un copil.

Studii

 • Universitatea din București, Facultatea de Drept (1958);
 • doctor în drept al Universității București.
 • absolvent de cursuri postuniversitare de drept maritim (1979).

Activitate profesională

 • 1958-1963 - consultant arbitral la Arbitrajul de Stat Brașov;
 • 1963-1965 și 1966-1968 - consilier juridic la intreprinderea "Tractorul Brașov";
 • 1965-1966 - judecător, Tribunalul Popular oraș Brașov;
 • 1968 - 1971 - consultant și apoi consilier arbitral la Arbitrajul de Stat Central;
 • 1971-1977 - consilier juridic și consilier juridic șef la Ministerul Comerțului Exterior;
 • 1977-1990 - cercetător științific principal gr.II și apoi gr.I la Institutul de Economie Mondială;
 • 1980-1987 - profesor asociat la Academia de Studii Social Politice și la Academia de Studii Economice;
 • 1985-1989 - consilier temporar la Consiliul Legislativ.
 • 1990, martie - iunie - expert la Comisia Constituțională a CPUN;
 • 1990, iunie - 1991, octombrie - Ministru de Justiție;
 • 1991 - membru al panelului de arbitri al American Arbitration Association (A.A.A.) al Abu Dhabi Commercial Conciliation and Arbitration Center și al Curtii de Arbitraj Comercial Internațional de la Sofia;
 • 1991, octombrie - 1992, noiembrie - Ministru de Interne;
 • 1992 - profesor universitar de drept al Comertului Internațional;
 • 1993 - președinte al Curtii de Arbitraj comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României;
 • Ministrul Apărării Naționale
 • autor a peste 150 de lucrări științifice publicate.

Activitate politică

 • membru FSN;
 • deputat FSN (1990-1992);
 • deputat FSN (septembrie 1992);
 • membru al Grupului parlamentar al PD;
 • 1995 vicepreședinte PD;
 • în feb.2000, demisionează din PD
 • din mai 2000, membru PNL

Activitate parlamentară

 • 1990-1996 deputat, președintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții;
 • vicepreședintele Grupului Român al Uniunii Interparlamentare;
 • președintele Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Elenă.