Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2008-2012 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
Liens:
sulfinabarbu.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2008-2012 > Chambre des Députés > Sulfina Barbu > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Sulfina BARBU
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2008-2012

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 4/01.02.2010 L171/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 393/2004 privind statutul alesilor locali respinsa
definitiv
2. 5/01.02.2010 L172/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea legii administratiei publice, Legea 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
3. 20/08.02.2010 L583/2009 Propunere legislativa privind infiintarea societatilor comerciale avand ca obiect de activitate abatorizarea animalelor si comercializarea carnii si a produselor din carne respinsa
definitiv
4. 86/16.03.2010 L608/2009 Propunere legislativa privind instituirea unui cadru unic cu privire la declaratiile privind evidenta nominala a salariatilor si a sumelor datorate catre Bugetul General Consolidat (Legea Ghiseului Unic) respinsa
definitiv
5. 109/29.03.2010 L610/2009 Propunere legislativa privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de retele de transport si distributie energie electrica Lege 210/2010
6. 112/16.03.2011 L770/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative respinsa
definitiv
7. 127/07.04.2010 L673/2009 Propunere legislativa privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice Lege 132/2010
8. 148/07.04.2010 L678/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
9. 164/02.03.2009 L55/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor, modificata si completata respinsa
definitiv
10. 179/13.04.2010 L257/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata respinsa
definitiv
11. 233/27.04.2009   Propunere legislativa privind Zona Metropolitana Bucuresti retrasa
de catre initiator
12. 234/27.04.2009 L303/2009 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si a Societatii Romane de Televiziune respinsa
definitiv
13. 247/09.05.2011 L131/2011 Propunere legislativa pentru completarea anexei la Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul Lege 162/2011
14. 249/03.05.2010 L46/2010 Propunere legislativa privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
15. 253/09.05.2011 L126/2011 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
16. 255/09.05.2011 L170/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
17. 259/06.05.2009 L103/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar respinsa
definitiv
18. 330/29.06.2009   Propunere legislativa "Legea invatamantului preuniversitar" retrasa
de catre initiator
19. 331/29.06.2009   Propunere legislativa "Legea educatiei permanente" retrasa
de catre initiator
20. 332/29.06.2009   Propunere legislativa "Legea invatamantului superior" retrasa
de catre initiator
21. 333/16.05.2011 L122/2011 Proiect de Lege privind introducerea cotei obligatorii de reprezentare politica a femeilor in Parlamentul Romaniei respins
definitiv
22. 336/16.05.2011 L51/2011 Proiect de Lege privind introducerea votului prin corespondenta pentru cetatenii romani aflati in strainatate respins
definitiv
23. 348/24.09.2012 L275/2012 Propunere legislativa privind infiintarea, functionarea si organizarea cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcina respinsa
definitiv
24. 467/12.11.2012 L296/2012 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Codului Penal al Romaniei din 21 iunie 1986, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
25. 481/14.09.2010 L265/2010 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.82 din 24 decembrie 1991- Legea contabilitatii respinsa
definitiv
26. 485/27.06.2011 L348/2011 Propunere legislativa privind reglementarea conditiilor de punere pe piata a plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope si derivatilor acestora respinsa
definitiv
27. 555/02.11.2009 L426/2009 Propunere legislativa privind Politia Locala respinsa
definitiv
28. 585/11.11.2009   Propunere legislativa privind constituirea, organizarea si functionarea Zonei Metropolitane Bucuresti respinsa
definitiv
29. 586/11.11.2009 L297/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" Lege 136/2011
30. 592/07.11.2011 L442/2011 Proiect de Lege privind desfasurarea activitatii de picnic Lege 54/2012
31. 630/14.12.2009 L384/2009 Proiect de Lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat si biserica in domeniul asistentei sociale raport
depus
32. 637/14.12.2009 L379/2009 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(3) al art.8 din Ordonantei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural retrasa
de catre initiator
33. 644/02.11.2010 L601/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii respinsa
definitiv
34. 655/14.12.2009 L390/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
35. 703/05.12.2011 L581/2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.197 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
36. 713/24.11.2010 L532/2010 Proiect de Lege pentru modificarea alineatului (2) al articolului 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile respins
definitiv
37. 715/24.11.2010 L545/2010 Propunere legislativa privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de libera practica, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Camerei Inginerilor din domeniul Constructiilor din Romania respinsa
definitiv
38. 734/05.12.2011 L588/2011 Proiect de Lege privind reglementarea marketingului substituentilor de lapte matern Lege 207/2016
39. 735/05.12.2011 L601/2011 Proiect de Lege privind constructia si modernizarea cladirilor destinate unitatilor de educatie timpurie anteprescolara respins
definitiv
40. 740/05.12.2011 L544/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respins
definitiv
41. 742/29.11.2010 L519/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 Lege 267/2011
42. 771/19.12.2011 L670/2011 Proiect de Lege privind instituirea zilei limbii romane Lege 53/2013

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 30 mai 2024, 10:22
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro