Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2016-2020 (sen.)
2004-2008 (dep.)
legislative initiatives
speaches
voting records
 
You are here: Home page > Legislature 2004-2008 > Chamber of Deputies > Renică Diaconescu > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Renică DIACONESCU
Legislative proposals initiated in legislature 2004-2008

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 98/03.03.2008 L800/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
2. 202/25.05.2005 L136/2005 Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania Lege 221/2005
3. 226/08.06.2005 L150/2005 Propunere legislativa privind protectia sociala a femeilor casnice respinsa
definitiv
4. 295/12.04.2006 L186/2006 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.61/1993 privind alocatiile de stat pentru copii respinsa
definitiv
5. 304/25.04.2007 L91/2007 Proiect de Lege pentru completarea art.13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar respins
definitiv
6. 311/02.05.2007 L1011/2006 Proiect de Lege privind Programul de solidaritate sociala in favoarea pensionarilor cu venituri reduse respins
definitiv
7. 339/25.04.2006 L671/2005 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului respinsa
definitiv
8. 341/02.05.2007 L111/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.236 din 09 iunie 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical respinsa
definitiv
9. 358/05.09.2005 L121/2005 Proiect de Lege pentru modificarea anexei la Legea fondului funciar nr.18/1991 Lege 358/2005
10. 446/23.06.2008 L225/2008 Proiect de Lege pentru modificarea si complectarea Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale Lege 258/2008
11. 476/17.05.2006 L600/2006 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic Lege 481/2006
12. 483/17.05.2006 L9/2006 Propunere legislativa "Legea farmaciei" Lege 266/2008
13. 524/03.09.2008 L269/2008 Propunere legislativa privind modificarea si completarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.1/1991 si ale Legii nr.169/1997 Lege 261/2008
14. 593/28.11.2005 L444/2005 Propunere legislativa privind infiintarea Universitatii de Medicina si Farmacie Oradea respinsa
definitiv
15. 597/18.09.2007 L493/2007 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
16. 608/05.12.2005 L446/2005 Proiect de Lege pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor respins
definitiv
17. 641/11.09.2006 L812/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 480/2006
18. 760/23.10.2006 L536/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.1 din Legea nr.147 din 26 iulie 2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern respinsa
definitiv
19. 764/12.11.2007 L476/2007 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice respinsa
definitiv
20. 851/03.12.2007 L626/2007 Propunere legislativa privind reglementarea profesiei de psihoterapeut respinsa
definitiv
21. 868/13.11.2006 L660/2006 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.418 din 18 octombrie 2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii Lege 48/2007
22. 893/17.12.2007 L642/2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului respins
definitiv
23. BP543/09.05.2006 L592/2006 Propunere legislativa privind completarea si modificarea Legii 424/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania retrasa
de catre initiator
24. BP578/05.06.2007 L606/2007 Propunere legislativa pentru modificarea art.48 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulteriooare retrasa
de catre initiator
25. BP873/08.10.2008 B570/05.11.2008 Propunere legislativa privind medicina scolara la Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 18 july 2024, 23:06
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro