Rodica PARASCHIV
Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

E-mail rodica290160@yahoo.com
NaționalitateRomână
Data nașterii29.01.1960
Sex FemininEXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Perioada

20.12.2016 - pana in prezent

Funcția sau postul ocupat
 

Activitate politica

Deputat de Prahova
 • Februarie 2021 - membru Comisia pentru buget, finante si banci si membru Comisia pentru egalitatea de sanse pentru femei si barbati
 • Februarie 2017-septembrie 2017 - Membru in Comisia pentru Industrii si Servicii
 • Septembrie 2017 - prezent -Vicepresedinte Comisia pentru Transporturi si Infrastructura
   
 • Ian. 2020 - pezent - Secretar executiv PSD PRAHOVAPerioada

21.10.2016 - 19.12.2016

Funcția sau postul ocupat

Consilier, Directia Generala Tehnica si PatrimoniuPerioada

30.03.2016 - 20.10.2016

Funcția sau postul ocupat

Director Executiv, Directia Generala Tehnica si Patrimoniu

Numele și adresa angajatorului

CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA/ Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2 - 4

Tipul activității sau sectorul de activitate

Administratie publicaPerioada

13.03.2014 - 29.03.2016

Funcția sau postul ocupat

Prefect

Activități și responsabilități principale

Conform prevederilor Legii nr. 340/2004 (r1), privind prefectul si institutia prefectului, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Hotararii Guvernului nr. 460/2006, pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, cu modificarile ulterioare

Numele și adresa angajatorului

INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL PRAHOVA/ Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2 - 4

Tipul activității sau sectorul de activitate

Administratie publicaPerioada

11.05.2012 - 12.03.2014

Funcția sau postul ocupat

Subprefect

Activități și responsabilități principale

Atributii in domeniul conducerii serviciilor publice deconcentrate, al conducerii operative a institutiei prefectului, precum si alte atributii prevazute de lege sau sarcini date de Ministerul Afacerilor Interne sau de catre prefect

Numele și adresa angajatorului

INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL PRAHOVA/ Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2 - 4

Tipul activității sau sectorul de activitate

Administratie publicaPerioada

2000 - 11.05.2012

Funcția sau postul ocupat

Director executiv

Activități și responsabilități principale

Competenta manageriala, Coordonare, Planificare, Sinteza, Organizare, Luare de decizii, Delegari sarcini de serviciu

Numele și adresa angajatorului

CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA / Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2 - 4

Tipul activității sau sectorul de activitate

Directia de Administrare Drumuri si CladiriPerioada

01.06.1996 - 2000

Funcția sau postul ocupat

Consilier superior

Activități și responsabilități principale

Competenta executiva, administrare retea drumuri judetene

Numele și adresa angajatorului

CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA / Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2 - 4

Tipul activității sau sectorul de activitate

Directia TehnicaPerioada

03.04.1995 - 01.06.1996

Funcția sau postul ocupat

Inginer

Activități și responsabilități principale

Managementul calitatii

Numele și adresa angajatorului

SOC.C-TII C.C.C.F. - S.A. SUCURSALA GRUP SANTIERE CAI FERATE BUCURESTI

Tipul activității sau sectorul de activitate

ConstructiiPerioada

01.01.1991 - 03.04.1995

Funcția sau postul ocupat

Inspector de specialitate

Activități și responsabilități principale

Investitii

Numele și adresa angajatorului

INSPECTORATUL DE STAT PT. HANDICAPATI PRAHOVA

Tipul activității sau sectorul de activitate

InvestitiiPerioada

04.09.1984 - 01.01.1991

Funcția sau postul ocupat

Inginer

Activități și responsabilități principale

Urmarire - executie lucrari de constructii

Numele și adresa angajatorului

ANTEPRIZA DE CAI FERATE BUCURESTI

Tipul activității sau sectorul de activitate

ConstructiiEDUCAȚIE ȘI FORMARE

Perioada

1979 - 1984

Calificarea / diploma obținută

Inginer/Diploma de licenta

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Institutul de Constructii BucurestiPerioada

2003 - 2004

Calificarea / diploma obținută

Diploma de studii postuniversitare de specializare

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Managementul Administratiei Publice Locale

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Academia de Studii Economice - Bucuresti/Departamentul de formare permanenta/Curs postuniversitar de specializarePerioada

2006

Calificarea / diploma obținută

Diriginte de santier / Atestat ISC

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Domenii autorizate:
 • constructii civile, industriale, agricole si miniere de suprafata - categoria de importanta C
 • drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu - de interes judetean;
 • lucrari tehnico-edilitare si retele de apa si canalizare

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Inspectoratul de Stat in ConstructiiPerioada

2007 - 2008

Calificarea / diploma obținută

Diploma de master

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Managementul Financiar -Contabil al Administratiei Publice

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea Spiru Haret - BucurestiPerioada

2013

Calificarea / diploma obținută

Certificat de participare

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Program pilot de formare specializata in contextul exercitarii functiei publice destinat prefectilor si subprefectilor (Modulul 1 - Modulul 5)
 • Modulul 1 - Implementarea politicilor publice in teritoriu
 • Modulul 2 - Asigurarea legalitatii in teritoriu
 • Modulul 3 - Conducerea si coordonarea serviciilor publice deconcentrate
 • Modulul 4 - Managementul situatiilor de criza
 • Modulul 5 - Imbunatatirea relatiei cu cetatenii si promovarea dialogului social

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei PublicePerioada

2013

Calificarea / diploma obținută

Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Program de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici pentru anul 2012 -seria a II-a de admitere

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

Agentia Nationala a Functionarilor PubliciPerioada

2013

Calificarea / diploma obținută

Adeverinta de participare

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Program de pregatire profesionala a inaltilor functionari publici - Elemente de management integrat al ordinii publice si al situatiilor de urgenta

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Institutul de Studii pentru Ordine Publica al Ministerului Afacerilor InternePerioada

2014

Calificarea / diploma obținută

Adeverinta de participare

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Stagiul de pregatire - Protectia Informatiilor clasificate

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Institutul de Studii pentru Ordine Publica al Ministerului Afacerilor InternePerioada

2014

Calificarea / diploma obținută

Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Program pilot de formare specializata adresat corpului prefectilor si subprefectilor organizat in cadrul proiectului „Consolidarea performantei prefectilor si subprefectilor din Romania in contextul integrarii in Uniunea Europeana si al descentralizarii administrative si financiare”

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

Agentia Nationala a Functionarilor Publici

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

 • Management si reengineering managerial
 • Management public
 • Reforma in administratie si integrarea europeana
 • Managementul serviciilor publice
 • Managementul resurselor umane in administratia publica
 • Managementul financiar-contabil al administratiei publice

Calificarea / diploma obținută

 • Elemente de normare a muncii in economia de piata
 • Instruire in domeniul «LICITATIEI».. si contractarii lucrarilor publice
 • Curs intensiv de utilizatori microsistem IBM - PC
 • Atestat Ministerul Justitiei - EXPERT TEHNIC
 • Atestat MLPAT - Responsabil tehnic cu executia - domeniul constructii civile, industriale si agrozootehnice
 • ECDL - Permis European de conducere a computerului completPerioada

2014

Calificarea / diploma obținută

Diploma de participare

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Imbunatatirea capacitatii administratiei publice de masurare a performantelor administrative - baze de date, metodologii, instrumente de modernizare si standardizare a tehnicilor de raportare statistica si de caracterizare a performantelor administratiei publice, Cod SMIS 26932

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Ministerul Afacerilor Interne; PODCAPerioada

2014

Calificarea / diploma obținută

Diploma de participare

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Curs de pregatire in domeniul managementului situatiilor de urgenta

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Ministerul Afacerilor Interne; Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Centrul National de Perfectionare a Pregatirii pentru Managementul Situatiilor de UrgentaAPTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE

 • Dinamica
 • Capacitate de planificare si sinteza
 • Spirit analitic, operativ, bun coordonator
 • Competenta manageriala
 • Capacitate se organizare, luare de decizii, delegari sarcini de serviciu

Limba maternă

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare

ÎnțelegereVorbireScriere

Nivel european (*)

AscultareCitireParticipare
la conversație
Discurs oralExprimare
scrisă

Limba franceza

B1 B1 A2 A1 A1

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi StrăineCompetențe și abilități sociale

 • Spirit de echipa, capacitate de adaptare sporita, comunicare, seriozitate, capacitate de asimilare de noi informatii si abilitati, disponibilitate pentru implicare in activitati socio-culturale, competente dobandite in urma realizarii a numeroase proiecte de grup in cadrul activitatii de la locul de munca si in cadrul activitatilor din comisii profesionale (Vicepresedinte Cai-Comunicatii la Comisia Nationala de Urmarire a Comportarii in SITU a Constructiilor)

Competențe și aptitudini organizatorice

 • Experienta buna a managementului de proiect si abilitati de lidership, capacitate de sinteza si analiza, capacitati decizionale, spirit organizatoric si aptitudini de coordonare (manager pentru proiecte de infrastructura program POR - finantare europeana)

Competențe și aptitudini tehnice

 • Responsabil tehnic cu executia - atestat MLPAT, expert tehnic juridic, Atestat Ministerul Justitiei, Diriginte de santier autorizat Inspectia de Stat in Constructii, Vicepresedinte Cai-Comunicatii la Comisia Nationala de Urmarire a Comportarii in SITU a Constructiilor, Manager in proiecte de infrastructura - Atestat Ministerul Administratiei si Internelor, INA

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului

 • ECDL - Permis European de conducere a computerului complet

Permis de conducere

 • Categoria B

Informații suplimentare

 • Referintele pot fi furnizate la cerere

24.03.2021